Fleetmanagement

Goed fleetmanagement is onmisbaar voor bedrijven met middelgrote tot grote wagenparken. Wat is fleetmanagement precies? Welke software wordt er voor gebruikt? FleetGO vertelt u meer.

<<< Terug naar glossary

Wat is fleetmanagement?

Fleetmanagement is het beheer van een wagenpark. Fleetmanagement wordt daarom ook wel vertaald met wagenparkbeheer. Het omvat oplossingen die bedrijven gebruiken om hun wagenpark te beheren. Wanneer een bedrijf een groot wagenpark heeft, wordt er voor fleetmanagement een speciale functie of afdeling in het leven geroepen. Soms wordt fleetmanagement ook uitbesteed. Degene die het wagenparkbeheer op zich neemt, wordt de fleetmanager genoemd.

Waarom wagenparkbeheer?

Hoe groter een wagenpark, des te complexer is het beheer ervan. Het vraagt om veel inzicht en organisatie om alle aspecten omtrent het wagenpark soepel te laten verlopen. Geld moet bespaard worden, de efficiëntie moet worden verhoogd en wetten en regels moeten worden nageleefd. Daarnaast wil de fleetmanager de juiste bestuurders en voertuigen kiezen voor iedere rit en de veiligheid waarborgen. Daar komt de administratie nog bovenop.

Er komt dus veel kijken bij wagenparkbeheer. Er is een goed systeem voor nodig. Met fleet management software en hardware heeft de fleetmanager altijd inzicht in en toegang tot alle gegevens. Dit maakt alle informatie die hij nodig heeft om zijn taken uit te voeren toegankelijker. Bovendien kan er met behulp van dashcams en GSP-autotrackers meer informatie verzameld worden die zeer nauwkeurig is.

Wat doet een fleetmanager?

De fleetmanager is degene die het toezicht en het onderhoud van een wagenpark op zich neemt. Vaak wordt dit management uitbesteed aan een ander bedrijf. De fleetmanager selecteert voertuigen voor opdrachten en volgt deze wagens. Hij houdt in de gaten of de juiste routes worden genomen en of chauffeurs goed rijgedrag hanteren. De fleetmanager is verantwoordelijk om kosten die wagenparkgerelateerd zijn te beheren. Ook houdt hij in de gaten dat alle regels worden nageleefd. Hij streeft ernaar de efficiëntie van een wagenpark te verhogen en maakt hiervoor gebruik van fleet management software en hardware.

Wat is een fleet management systeem?

Een fleetmanager maakt gebruik van een fleet management systeem: gekoppelde software en hardware die nodig zijn om het wagenpark te beheren. Belangrijk is dat het systeem geïntegreerd kan worden met bestaande software, zodat het eenvoudig op kantoor gebruikt kan worden. Een fleetmanager wil echter niet enkel zijn werk kunnen doen wanneer hij achter de computer zit. Veel systemen zijn dan ook toegankelijk met de mobiele telefoon, waardoor hij altijd en overal een goed overzicht heeft, meldingen en waarschuwingen binnenkrijgt en in contact staat met chauffeurs.

Uit welke elementen een fleetmanagement systeem bestaat, verschilt. Denk aan:

  • Fleet management software
  • Voertuigvolgsystemen
  • Driver terminals
  • Dashcams

De fleet management software geeft fleetmanagers inzicht in voertuiggegevens. Dit is noodzakelijk om veranderingen te kunnen doorvoeren voor een efficiënter wagenpark.

Voertuigvolgsystemen komen vaak in de vorm van een GPS-tracker. Met deze tracker worden voertuigen live gevolgd en worden routes in kaart gebracht. Zo kan de fleetmanager bijvoorbeeld zien of een chauffeur te snel rijdt of een omweg maakt.

Driver terminals zijn systemen die chauffeurs helpen met hun navigatie. Deze systemen vergemakkelijken tevens communicatie tussen fleetmanager en chauffeur.

Dashcams zijn camera’s die op de weg of op de bestuurder gericht kunnen worden. Met dashcams identificeert de fleetmanager riskant rijgedrag. In geval van een ongeluk kan een dashcam ook bewijsmateriaal zijn dat pleit voor de onschuld van de chauffeur.

Wat kunt u allemaal met een fleetmanagement systeem?

Bedrijven maken gebruik van een fleetmanagementsysteem om te besparen op brandstofkosten, om rijgedrag van chauffeurs te verbeteren en om voertuigprestaties te verbeteren.

Met een fleetmanagementsysteem, afhankelijk van de gekozen elementen, kan de fleetmanager het volgende:

Voertuigen volgen

Met de juiste hardware en software ziet de wagenparkbeheerder altijd in een oogopslag waar ieder voertuig zich bevindt. Hij weet of wagens bijna op locatie aankomen en welke routes genomen worden. Wordt een voertuig gestolen? Dan is deze makkelijk terug te vinden.

Strategie bepalen voor een efficiënter wagenpark

Een fleetmanagement systeem maakt wagenparkoptimalisatie eenvoudiger. De fleetmanager krijgt uitgebreide rapporten en accurate inzichten op zijn dashboard. Deze informatie maakt het makkelijker om bijvoorbeeld onderhoud en aanschaf te optimaliseren.

Personeelsbeheer

Een wagenparkbeheersysteem helpt de fleetmanager om zowel klanten als zijn team tevreden te houden. Het verbetert de communicatie tussen personeel op kantoor en op de weg. Dit verbetert de workflow van orders en het optimaliseert de planning. Hierdoor kunnen klanten snel geholpen worden. De fleetmanager kan chauffeurs adviseren een andere route te nemen als er file is, waardoor vertraging voorkomen wordt. Onder personeelsbeheer valt ook de werktijdregistratie.

Veilig rijden

Met behulp van de juiste software en hardware krijgt de fleetmanager een goed inzicht in het rijgedrag van chauffeurs. Dit maakt het makkelijker om chauffeurs te helpen hun rijgedrag te verbeteren. Dit verhoogt niet enkel de veiligheid, maar het kan ook brandstofkosten verlagen. Een lager brandstofverbruik is bovendien goed voor het milieu.

Rittenregistratie

Een goede rittenregistratie kan kosten besparen. Zo verlaagt het de kans op naheffingen en boetes door een nauwkeurige rittenregistratie. Wanneer deze registratie automatisch verloopt, weet de fleetmanager zeker dat alles klopt. Hij bespaart bovendien een hoop tijd en kosten op de administratie.

Professionele navigatie

Met fleet management software vertrouwen chauffeurs op een professionele navigatie. Het geeft ze informatie over de snelste routes, vertragingen en andere nauwkeurige verkeersinformatie. Met deze navigatie bespaart men kilometers op de teller.

Fleetmanagement in het kort

Wagenparkbeheer kan bedrijven in veel opzichten helpen met hun wagenpark. Met het inzicht dat fleet management software en hardware biedt, beheert een fleetmanager een wagenpark efficiënter en kosten worden bespaard.

Bronnen: