CO2 registratie voor werkgevers

Al enige jaren komt de CO2-registratieplicht voor werkgevers in het zicht. Dit is nieuwe wetgeving die gaat gelden voor werkgevers met 100 werknemers of meer. In eerste instantie zouden zij al vanaf 2023 een CO2-registratie moeten bijhouden, maar deze wet is meerdere keren opgeschoven. Op 1 juli 2024 gaat het nu gebeuren: de CO2-registratie voor werkgevers is vanaf dat moment echt verplicht.

CO2 Registratie

Deze wetgeving is in het leven geroepen om te voldoen aan de afspraken die in het Klimaatakkoord zijn gemaakt. Een belangrijk doel is om de CO2-uitstoot drastisch te verlagen. De overheid probeert dit op meerdere manieren te doen, waaronder een vermindering van CO2-uitstoot in het woon-werk- en zakelijk verkeer. Het uiteindelijke doel is om in 2023 een vermindering van 1,5 megaton CO2-uitstoot te bereiken.

Hoe gaat het bijhouden van de CO2-uitstoot van werknemers daaraan bijdragen? In eerste instantie draait deze maatregel om bewustwording. Maar liefst 45% van de CO2-uitstoot op het gebied van mobiliteit wordt veroorzaakt door zakelijk verkeer. In eerste instantie zullen bedrijven enkel hun CO2-uitstoot hoeven te registeren. Vanaf 2026 geldt er voor zakelijk verkeer ook een norm voor de maximale CO2-uitstoot per kilometer. Dit kan later ook voor woon-werkverkeer gaan gelden.

In de komende jaren kunnen werkgevers meer inzicht krijgen in hun daadwerkelijke CO2-uitstoot. Ze krijgen zo ook de kans om zelf maatregelen te nemen om die uitstoot te verlagen. Zo draagt deze maatregel bij aan een schonere toekomst. Maar welke verplichting hebben werkgevers precies en hoe kunnen zij hun CO2-registratie op orde krijgen? Hier ontdekt u de antwoorden.

<<< Terug naar glossary

Registratie CO2-uitstoot zakelijk verkeer

Werkgevers moeten de CO2-uitstoot van reizen van werknemers registeren vanaf 2024, maar wat houdt dit exact in? Verschillende reizen vallen onder deze regeling:

  • Puur zakelijke ritten
  • Woon-werkverkeer waar werknemers een vergoeding voor ontvangen

Het maakt niet uit of werknemers in een zakelijke auto rijden of niet. Zolang het gaat om zakelijk verkeer of woon-werkverkeer waar een vergoeding voor geldt, moet het worden geregistreerd. Dit geldt voor autoverkeer, maar ook voor verplaatsingen per motorfiets, scooter, brommer, openbaar vervoer en fiets. Vliegverkeer hoeft niet in de registratie opgenomen te worden.

De registratieplicht geldt voor alle zakelijke verplaatsingen met een start- of beginpunt in Nederland. Alle kilometers van de rit moeten worden opgegeven, ook wanneer een deel in het buitenland gereden wordt.

Wanneer al deze gegevens verzameld zijn, moeten ze jaarlijks vóór 1 juli doorgegeven worden aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij zetten een digitaal platform op waar deze registraties ingediend kunnen worden.

Verplichte CO2-registratie

Klinkt ingewikkeld, de registratie van alle CO2-uitstoot van een bedrijf. Gelukkig hoeven werkgevers niet zelf uit te rekenen hoeveel CO2 iedere rit veroorzaakt. Dit wordt namelijk automatisch door de rijksoverheid berekend. Daar moeten werkgevers wel de juiste gegevens voor aanleveren. De CO2-registratieplicht zorgt daarmee voor veel administratieve rompslomp. Het is begrijpelijk dat werkgevers op zoek zijn naar makkelijke manieren om alle ritten van werknemers te registeren.

Er moeten verschillende stukken informatie aangeleverd worden:

  • Het totaal aantal reizigerskilometers
  • Het type vervoer dat gebruikt werd
  • Het type brandstof dat gebruikt werd

Werkgevers leveren de complete cijfers voor de hele organisatie aan. Het is dus niet toegestaan om ritregistraties van individuele werknemers te rapporteren.

Bij FleetGO bieden we slimme oplossingen die werkgevers helpen om aan de CO2-registratieplicht te voldoen, zonder ingewikkelde processen. Met behulp van ons systeem is het mogelijk om alle ritten automatisch te registreren vanuit het wagenpark. Zo ontstaat er een accurate registratie die ieder jaar eenvoudig in te dienen is bij de RVO.

FAQ

Heeft u vragen over de CO2-registratieplicht? Hier vindt u enkele veelgestelde vragen rondom dit onderwerp.

Hoeveel CO2 mag een bedrijf uitstoten?

Vanaf 2026 geldt er een norm voor de CO2-uitstoot van zakelijk verkeer. Er geldt dan een maximum van 96 gram CO2 per gereisde kilometer. Dit gaat om een gemiddelde. Elektrisch vervoer kan dus de uitstoot van benzineauto’s compenseren.

Hoe maak ik mijn bedrijf CO2-neutraal?

Wil je zeker aan de CO2-eisen voldoen met je bedrijf? Dan is een overstap naar elektrische voertuigen een goede stap. Deze hebben een aanzienlijk lagere uitstoot en vallen ruim binnen de norm die vanaf 2026 gesteld wordt.