Bijtelling 2021

Bekijk ook ons kennisbank artikel over bijtelling 2023

Hoe minder CO2-uitstoot, hoe lager de bijtelling; dat was de afgelopen jaren de worst die de overheid rijders van zakelijke auto’s voorhield. Een worst waarin gretig wordt gehapt. Vanaf 2020 is er sprake zijn van een kentering; het bijtellingspercentage neemt dan van 8 procent in 2020, 12 procent in 2021 stapsgewijs steeds verder toe tot 22 procent in 2026. Dit percentage geldt dan voor alle type auto’s. Deze bijtelling is alleen van toepassing voor wie meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt.

Bijtelling berekenen? <<< Gebruik de FleetGO bijtelling calculator!

Bijtelling voorkomen

Wilt u helemaal geen bijtelling betalen? Dan moet u de Belastingdienst bewijzen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt in uw zakelijke auto. Of u nu in een reguliere auto rijdt of in een elektrische. Automatische rittenregistratie is dé manier om dit bewijs te leveren. Het rittenregistratiesysteem van FleetGO® is sluitend en fiscusproof. De GPS black box registreert automatisch al uw gereden kilometers. Onder de streep blijft er pure winst over: geen onnodige bijtelling en een tevreden fiscus.

Vraag direct een gratis offerte aan!

Rittenregistratie

Hoeveel bijtelling elektrische auto’s?

8 procent bijtelling voor wie in een elektrische auto rijdt; in 2020 is dit de gouden stelregel voor (volledig) groen rijdend Nederland. Voor semi-elektrische, benzine- of dieselauto’s betaalt u sinds 2018 22 procent over de cataloguswaarde. Vanaf 2026 geldt dit percentage dus voor álle auto’s waarmee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar wordt gereden. Het streven van de overheid is namelijk om met dezelfde kosten meer milieuwinst te behalen. De bijtellingspercentages minder CO2-afhankelijk maken is een van middelen waarmee de overheid haar doel wil bereiken. In 2026 wil de overheid de gestelde doelen hebben gerealiseerd. De Wet uitwerking Autobrief II is als gevolg van het nieuwe Klimaatakkoord (28 juni 2019) aangepast.

Tabel Bijtelling 2021

Bijtelling 2021 overzichtZonder CO2 uitstootMet CO2 uitstoot
Bijtelling percentage12%22%
Bijtelling cap*€ 45.000n.v.t.
WegenbelastingGeen100%
BPMGeen100%

* Dit percentage geldt voor elektrische auto’s met een cataloguswaarde € 45.000 (2021).  Is de cataloguswaarde van de auto hoger dan dit gestelde maximum, dan betaald u over dit bedrag een bijtellingspercentage van 22%.

Let op: Het bijtellingspercentage staat voor vijf jaar vast en gaat in op de eerste dag van de maand nadat de auto in gebruik wordt genomen. De dag van ingebruikname is de dag waarop het kenteken voor het eerst op naam is gesteld.

Wat is het nieuwe Klimaatakkoord?

Of en zo ja hoeveel bijtelling u moet betalen, hing de afgelopen jaren af van een aantal factoren. Bijvoorbeeld van het aantal privékilometer dat u reed, de cataloguswaarde (cap) en de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto. De mate waarin deze factoren van invloed zijn op de bijtelling die u moet betalen, is per jaar of aantal jaren verschillend. In het nieuwe Klimaatakkoord is een trapsgewijze stijging van de bijtelling van emissieloze auto’s vastgelegd. Waar u in 2020 bij de aanschaf van een elektrische auto met een maximale cap van € 45.000 bijvoorbeeld 8 procent bijtelling betaalt, betaalt u in 2021 12 procent bij een cap van € 45.000, tot 22 procent vanaf 2026. Vanaf 2026 is de cataloguswaarde niet meer van invloed op het bijtellingspercentage.

Bijtelling 2021 berekenen

Vooralsnog geldt dat behalve de CO2-uitstoot, de cataloguswaarde en de uitgiftedatum van uw kenteken, ook de belastingschijf waarin uw inkomen valt van invloed op de hoogte van de bijtelling die u (eventueel) moet betalen. Een voorbeeld: Anton is een ondernemer die ook privé gebruikmaakt van zijn zakelijke auto. In 2021 schaft hij een zakelijke (elektrische) auto aan. Deze auto heeft een cataloguswaarde van € 40.000. Anton rijdt meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden met deze auto. Hij moet dus bijtelling betalen. Per kalenderjaar betaalt hij 16% bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik). De bijtelling die Anton betaalt is dan: 16% van € 40.000 = € 6.400 per jaar. Over dit extra bedrag moet hij dus ook belasting betalen. Als Anton hierover 38,10% belasting (schijf 3) betaalt, zijn de netto jaarlasten voor het privégebruik van zijn zakelijke auto 38,10% van € 6.400 = € 2.614,40.

Update: november 2020. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, laat u daarom altijd adviseren door een financieel specialist.