Fleet

Fleet is een woord afkomstig uit de Engelse taal en betekent in het Nederlands ‘wagenpark’ of ‘vloot’. Binnen een fleet zijn vaak verschillende voertuigen aanwezig: vrachtwagens, leaseauto’s, trailers, trucks en machines.

Fleet

<<< Terug naar glossary

Wat is een fleet?

Een fleet – ook wel wagenpark – is het totaal van voertuigen, zoals auto’s, vrachtwagens of bussen, die eigendom zijn van of worden geëxploiteerd door een organisatie. Soms is het ook een verwijzing naar de afdeling of het organisatieonderdeel dat verantwoordelijk is voor het beheer en de exploitatie van deze voertuigen.

Wagenparkbeheer

Het beheer van een fleet, ofwel wagenparkbeheer, omvat alle aspecten van het beheer van voertuigen, waaronder aankoop, onderhoud, reparatie, brandstofverbruik, verzekeringen en vervanging. Een effectief wagenparkbeheer kan helpen de kosten te verlagen en de efficiëntie te verhogen door middel van geavanceerde technologieën en systemen voor het volgen en rapporteren van voertuigprestaties.

Voordelen van een fleet

Bedrijven en organisaties kunnen veel voordelen halen uit het bezit en de exploitatie van een fleet. Een van de belangrijkste voordelen is de mogelijkheid om de kosten te verlagen door middel van bulkinkoop van voertuigen, brandstof en onderhoudsdiensten. Daarnaast kan het gebruik van een fleet helpen de veiligheid en de productiviteit van het personeel te verbeteren door de mogelijkheid om het rijgedrag van de bestuurders te monitoren en te trainen.

De fleet-industrie is constant in beweging en onderhevig aan veranderingen en trends. Een van de belangrijkste trends op dit moment is de overstap naar elektrische voertuigen, wat kan leiden tot een vermindering van de CO2-uitstoot en de totale kosten van eigendom en exploitatie. Daarnaast spelen digitalisering en automatisering een belangrijke rol in het beheer van een fleet, met de ontwikkeling van geavanceerde systemen voor telematica, gegevensanalyse en voertuigautomatisering.