Ladingzekering

Met Ladingzekering wordt in de transportwereld het goed en stevig vastzetten van ladingen bedoeld, zodat de vracht niet kan schuiven. Het goed zekeren van lading lijkt vanzelfsprekend in de transportsector. Toch wijst de praktijk uit dat er nog veel ongevallen plaatsvinden, waarbij een niet goed gezekerde lading de oorzaak is. Daarom is er speciale ladingzekering wetgeving van kracht. Deze ‘basisregels ladingzekering voor wegvervoer’ geven niet exact details over het vastzetten van lading, meer vastlegging van algemene regelgeving rondom ladingzekering en verantwoordelijkheid.

Ladingzekering

<<< Terug naar glossary

Ladingzekering wetgeving in Nederland

Betreffende de ladingzekering in een vrachtwagen of de ladingzekering bestelwagen in Nederland, gelden de richtlijnen, opgenomen in de Europese wetgeving EUMOS. EUMOS is sinds 2014 van kracht op alle Europese wegen. De belangrijkste richtlijn van EUMOS-40509 is een testmethode, waardoor de opdrachtgever zeker weet dat zijn vracht veilig en voldoende stabiel vaststaat. Verder geeft de wetgeving aan welke krachten de ladingzekering moet doorstaan, bij bijvoorbeeld vol op de rem staan of uitwijken. Hierop wordt gecontroleerd en de boete voor een ladingzekering die niet goed is, kan hoog zijn. De volgende krachten komen vrij tijdens een onverwachtste rem- of uitwijkmanoeuvre:

 • In de rijrichting: 0,8 G (ongeveer 80% van het ladinggewicht)

 • Achterwaartse richting: 0,5 G (ongeveer 50% van het ladinggewicht)

 • Zijkanten: 0,5 G (ongeveer 50% van het ladinggewicht)

Het is belangrijk om een ladingzekering aan te brengen die deze krachten doorstaat. Een ladingzekering boete bij het niet goed vastzetten, kan honderden tot duizenden euro’s kosten.

Verantwoording bij schade

Omdat er bij ladingzekering verschillende partijen betrokken zijn, kan het lastig zijn om de verantwoordelijke partij aan te wijzen in geval van schade. Wanneer lading van de (vracht)wagen valt en schade veroorzaakt aan andere auto´s of de eigen auto, dan is de vervoerder hiervoor verantwoordelijk. Deze schade is meeverzekerd in de autoverzekering. Ontstaat er schade aan het voertuig van de vervoerder en dat is ontstaan is door de lading? Dan ligt de verantwoording bij de opdrachtgever. De opdrachtgever is ook verantwoordelijk als er schade aan de lading zelf ontstaat door het niet goed vastzetten. Voor opdrachtgevers is het heel belangrijk om de ladingzekering goed te controleren, voordat de lading door de transporteur wordt opgehaald. De meeste verantwoording ligt immers bij de opdrachtgever.

Gebruik van het juiste ladingzekering materiaal

Om lading goed te zekeringen, is er voldoende ladingzekering materiaal voorhanden. Gebruik altijd het juiste materiaal, zodat de lading goed vastzit:

Pallets zijn de basis

Voor het transport van zware en grote lading, zijn pallets onmisbaar. Pallets zijn voor vrijwel alle soorten lading een stabiele basis. Bovendien kan de lading gemakkelijk verplaatst worden. Pallets schuiven niet tot nauwelijks, zodat een veilige ladingzekering gegarandeerd is.

Folie voor veilige ladingzekering

Naast het gebruik van pallets als basis, hoort hier folie bij. Lading wordt op de pallet gestapeld en vervolgens ingewikkeld in de folie. Met speciale rekfolie kan losse lading nooit van een pallet vallen.

Ladingzekering ketting & spanbanden

Om pallets vast te zetten voor ladingzekering in een vrachtwagen wordt er gebruikgemaakt van kettingen of spanbanden. De pallet staat hiermee onwrikbaar vast, zelfs in extreme omstandigheden.

Het gebruik van ladingzekering stangen

Door voor een veilige ladingzekering stangen te gebruiken, wordt de lading als het ware opgesloten. De ladingzekering stangen zijn met elkaar verbonden en met de wand in de vrachtwagen.

Ladingzekering netten en afdekzeilen

Een alternatief voor het gebruik van folie, zijn ladingzekering netten en afdekzeilen. Uiteraard moet het net of afdekzeil ook zelf strak getrokken worden om de lading, om zo losse lading goed vast te houden.

Antislipmat voor ladingzekering

Bij het opstapelen van losse lading op een pallet, is het gebruik van een antislipmat voor de ladingzekering zeer verstandig. Hierdoor is de kans dat losse lading van de pallet schuift vrijwel nihil en helemaal in combinatie met folie of netten.