CO2-heffing

Verschillende bedrijven hebben sinds het begin van 2021 te maken met CO2-heffing. Wat is CO2-heffing, waarom is deze heffing ingevoerd en welke bedrijven moeten deze heffing betalen?

CO2 Heffing

<<< Terug naar glossary

Wat is CO2-heffing?

CO2-heffing wordt ook wel CO2-belasting genoemd. De belasting heft men op het CO2-gehalte van brandstoffen. Op deze manier moeten bedrijven betalen voor hun CO2-uitstoot. De regeling ging in op 1 januari 2021. Het is aan de Nederlandse Emissie-autoriteit om ervoor te zorgen dat de CO2-belasting wordt geïnd en dat deze heffingswet wordt nageleefd. De belasting die per ton CO2-uitstoot wordt betaald, loopt ieder jaar op.

Waarom de wet van CO2-heffing voor de industrie werd ingevoerd

In het klimaatakkoord is vastgelegd dat de industrie in 2030 zijn CO2-uitstoot met 14,3 megaton moet verminderen ten opzichte van 1990. Om dit doel te bereiken, heft men belasting over de CO2-uitstoot van verschillende bedrijven. Deze belasting motiveert bedrijven namelijk om op zoek te gaan naar groenere alternatieven. Ook stimuleert het een lager energieverbruik.

Voor wie geldt de CO2-belasting?

De CO2-heffing moet betaald worden door grote bedrijven die ook onder ETS vallen. Ook bedrijven die een hoge uitstoot van lachgas hebben, betalen deze belasting. Tot slot vallen de afvalverbrandingsinstallaties onder deze regeling.

Vrijgestelde uitstoot voor de CO2-heffing industrie

Het doel van de CO2-heffing is dat bedrijven hun processen verduurzamen. Om ze hier de mogelijkheid toe te geven, werd de vrijgestelde uitstoot ingesteld. Deze regeling zorgt ervoor dat bedrijven aan het begin van de CO2-heffingsregeling vrijstelling kregen voor een bepaald percentage van hun uitstoot. Hierdoor betaalden ze minder heffing. Het geld wat ze niet aan belasting hoefden te besteden, konden ze gebruiken om processen binnen hun bedrijf te vergroenen. De vrijstelling wordt ieder jaar kleiner, waardoor bedrijven ieder jaar over een hoger percentage van hun CO2-uitstoot heffing moeten betalen. Het is dus voordeliger voor bedrijven om zo snel mogelijk te vergroenen.

Waar gaat al het geld naartoe?

De nationale CO2-heffing is belasting die betaald wordt. Waar gaat dit geld naartoe? Komt dit bij de overheid in een speciaal potje terecht om duurzame doelen te behalen? Hoewel het geld uiteraard kan worden ingezet om Nederland te verduurzamen, bijvoorbeeld door subsidies ermee te bekostigen, hoeft dit niet het geval te zijn. De inkomsten van de CO2-belasting worden niet apart gezet voor verduurzaming. Het kan dus voor allerlei doelen worden ingezet.