Werkplaatskaart tachograaf

Aan het activeren, repareren en ijken van een tachograaf zijn specifieke richtlijnen verbonden. Een daarvan is dat de installateur beschikt over een werkplaatskaart.

Werkplaatskaart Tachograaf

Wat is een werkplaatskaart voor tachografen?

Een werkplaatskaart voor tachografen is een persoonsgebonden smartcard die de gegevens bevat van een door de RDW erkende werkplaats. De werkplaatskaart werkt alleen met een pincode die maar een keer (naar het huisadres van de aanvrager) wordt verstuurd. De werkplaatskaart is nodig om voertuigen met een tachograaf te mogen activeren, repareren en ijken.

Kosten en geldigheid

De kosten voor een werkplaatskaart zijn € 112,53 euro inclusief btw. De kaart heeft een geldigheidsduur van een jaar. 

Voorwaarden aanvragen werkplaatskaart

Om een werkplaatskaart te krijgen of te verlengen, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen en hebt u een aantal tools en documenten nodig, namelijk:  

  • Een recente pasfoto van de installateur overleggen conform de fotomatrix die onderdeel is van de ‘Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001’; 
  • De installateur werkt bij een erkende werkplaats; 
  • De werkplaats is erkend door RDW (keuringsinstantienummer, dit is niet het zegelnummer). 
  • De installateur is in het bezit van een bevoegdheidspas van de RDW voor de smart tachograaf; 
  • De installateur is nog niet in het bezit van een geldige werkplaatskaart met dezelfde werkplaats en ijkercombinatie. 

Hoe vraagt u een tachograafwerkplaatskaart aan? 

De aanvraag voor een werkplaatskaart kunt u digitaal bij Kiwa Register indienen via een portal. Om de aanvraag te kunnen doen, hebt u een aantal tools en documenten nodig, namelijk (bron: Kiwa): 

  • eHerkenning inloggegevens; 
  • naam, adres en geboortedatum van de aanvrager; 
  • digitaal bestand van een pasfoto van de aanvrager. Deze pasfoto moet voldoen aan de eisen die zijn gesteld in de fotomatrix die hoort bij de Paspoortregeling Nederland 2001; 
  • bevoegdheidspasnummer; 
  • digitaal betaalmiddel (iDEAL of creditcard). 

Meer informatie tachograaf 

Meer informatie over wetgeving, verordeningen en regelingen met betrekking tot de tachograaf en benodigdheden voor de werkplaatskaart vindt u onder andere via: