Privégebruik vrachtwagen

Een vrachtwagen kan – zoals elk voertuig – ook voor niet-werkgerelateerde zaken worden gebruikt. Het gaat hierbij om het privé rijden van een vrachtwagen buiten werktijd of het gebruiken van een vrachtwagen voor privévervoer van goederen. Hier leest u meer over het privégebruik van vrachtwagens, en met name op de bijtelling van het privégebruik van een vrachtwagen.

Privegebruik Vrachtwagen

<<< Terug naar glossary

Bijtelling privégebruik vrachtwagen

Voor vrachtwagens geldt geen forfaitaire bijtelling. In essentie draait het om de waarde van het werkelijk genoten voordeel. Om die reden wordt het voordeel bij vrachtwagens uitgedrukt in een bedrag per kilometer. Dit is afhankelijk van het soort voertuig en ligt niet vooraf vast.

Vrachtwagen privé rijden: wat zijn de gevolgen?

Het rijden van een vrachtwagen voor privédoeleinden kan leiden tot verschillende gevolgen. Een belangrijk gevolg is de bijtelling die betaald moet worden, zoals hiervoor beschreven. Daarnaast kan het privé rijden van een vrachtwagen leiden tot extra slijtage en meer brandstofkosten dan enkel het zakelijk gebruik zou opleveren, wat de zaak voor indirecte kosten stelt. Ook kan het risico op schade en ongevallen toenemen wanneer de vrachtwagen vaker (privé) wordt gebruikt.

Vrachtwagen privégebruik voorkomen

Het is lang niet altijd de bedoeling dat een vrachtwagen privé gebruikt wordt. Om te voorkomen dat er bijtelling betaald moet worden voor het privégebruik van een vrachtwagen, is het mogelijk om afspraken te maken met de werknemer over het gebruik van de vrachtwagen. Zo kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat de vrachtwagen na werktijd op het bedrijfsterrein blijft staan en niet voor privédoeleinden mag worden gebruikt.

Bronnen: