Controle rittenregistratie

Rittenregistratie is een controle middel wat de Belastingdienst gebruikt. De Ficus verplicht u een rittenregistratie bij te houden wanneer er gekozen is voor geen bijtelling. Let op de controles zijn streng en de boetes zijn hoog.

Wanneer controleert de Belastingdienst?

Een goede rittenregistratie helpt u om uw wagenpark efficiënt in te richten, maar is ook een noodzakelijk middel waarmee u zich verantwoordt aan de Belastingdienst. Zeker als u geen bijtelling betaalt, moet u kunnen aantonen dat u maximaal 500 privékilometer per kalenderjaar in uw zakelijke auto rijdt. De Belastingdienst kan uw gegevens steekproefsgewijs opvragen wanneer u een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ hebt aangeleverd.

Hoe is er controle op de rittenregistratie?

De Belastingdienst controleert op verschillende manieren rittenregistraties. Hieronder zijn drie manieren uitgelicht.

1: Steekproefsgewijs

Een vorm van algemene controle is steekproefsgewijze screening van de rittenregistraties. Er wordt bijvoorbeeld gekeken of de registratie compleet is en of deze op tijd is ingediend. Mogelijk vraagt de fiscus u ook om inzage te geven in uw agenda en/of e-mail, om zo vast te kunnen stellen of de weergave van de zakelijke ritten klopt. Daarnaast kan de fiscus via het RDW (Dienst Wegverkeer) uw kilometerstanden controleren. Als er twijfel bestaat over de correctheid van uw rittenregistratie, kan de fiscus ook via uw tankpas gegevens als locatie en brandstofverbruik controleren. Ten slotte kan de fiscus eventueel informatie opvragen bij het CJIC (Centraal Justitieel Incassobureau).

2: Controle op standaard afwijkingen

Als een rit als zakelijk wordt getypeerd, maar er steevast een kinderdagverblijf of sportschool op de afgelegde route ligt, valt dat op. Dergelijke kilometers moeten dan wel als omrijkilometers worden opgegeven. Als dat niet is gedaan, is dat verdacht. Voor de fiscus kan dit reden zijn om de rittenregistratie onder de loep te leggen.

3: Scannen van kentekens

Met name op plaatsen waar veel mensen komen, bijvoorbeeld pretparken of grensovergangen, scant de Belastingdienst regelmatig de kentekens, om vervolgens na te gaan of de rit hiernaartoe zakelijk of privé is. Hieruit kan worden afgeleid of er terecht of ten onrechte geen bijtelling wordt betaald.

Welke boetes zijn er?

Meestal verloopt het indienen van de rittenregistratie probleemloos, zeker wanneer u gebruikmaakt van een automatische rittenregistratie. Maar wie geen rekening houdt met de bijtelling voor zakelijke auto’s, wie de rittenregistratie te laat of niet doorgeeft of die wie met opzet fraudeert, kan van de Belastingdienst een verzuim- of vergrijpboete krijgen. De hoogte van deze boete is een percentage van het maximale boete bedrag, plus het bedrag van de verschuldigde bijtelling. Bij grove schuld is de boete 40 procent van de nageheven belasting, bij het indienen van een onjuiste of onvolledige rittenregistratie 80 procent en bij opzettelijk frauderen 100 procent.

Wie is verantwoordelijk voor de rittenregistratie?

Zowel werknemers als werkgevers zijn verantwoordelijk voor een complete rittenregistratie. In de meeste gevallen zal de werknemer de registratie bijhouden. De werkgever is vervolgens verplicht regelmatig te controleren of de rittenadministratie nauwkeurig en compleet is en voldoet aan de eisen die de Belastingdienst eraan stelt. Bij een eventuele boete is dus ook de werkgever aansprakelijk.

Rittenregistratie met FleetGO
Wilt u geen bijtelling betalen? Dan moet u aantonen dat u maximaal 500 privékilometers per jaar rijdt in uw zakelijke auto. Automatische rittenregistratie is dé manier om dit bewijs te leveren. Het rittenregistratiesysteem van FleetGO is sluitend en fiscusproof. De GPS black box registreert automatisch al uw gereden kilometers. Onder de streep blijft er pure winst over: geen onnodige bijtelling en optimaal zicht op uw wagenpark en rittenadministratie. Vraag direct een gratis offerte aan!

Update: januari 2020. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, laat u daarom altijd adviseren door een financieel specialist.