Rijden zonder bestuurderskaart

Een digitale tachograaf gaat niet zonder een bestuurderskaart (ook wel chauffeurspas genoemd). Oftewel; wie in een bus of truck met een tachograafplicht rijdt, heeft een bestuurderskaart nodig om dit voertuig te mogen besturen. Deze persoonsgebonden kaart registreert specifieke data aan de hand waarvan gecontroleerd kan worden of de rij- en rusttijden worden nageleefd.

Rijden zonder bestuurderskaart

Wat is een bestuurderskaart?

Een bestuurderskaart is een pasje waarop (persoonsgebonden) informatie van de tachograaf wordt opgeslagen, zoals de kilometerstanden van het betreffende voertuig, de rijtijden, gereden afstanden en het soort rit. Aan de hand van deze informatie kan de Inspectie Leefomgeving (ILT) controleren of de bestuurder voldoet aan de rij- en rusttijdenregelgeving. Naast de bestuurderskaart, is er ook een bedrijfskaart, controlekaart en werkplaatskaart, met ieder specifieke kenmerken en mogelijkheden.

Invoeren in de tachograaf

Om uw bestuurderskaart in te voeren, zet u uw voertuig eerst op ‘Contact’. Vervolgens plaatst u uw bestuurderskaart in de tachograaf met de chip naar boven en de pijl naar voren. Sinds maart 2015 bent u verplicht om behalve rust- en rijtijden, ook werkgerelateerde activiteiten die u buiten het voertuig uitvoert, in de digitale tachograaf in te voeren. Denk aan het invoegen of voortzetten van een dienst. Deze activiteiten dient u handmatig toe te voegen via de tachograaf.

Bestuurderskaart uitlezen

Aan de tachograafplicht zit een ‘subverplichting’ vast; u moet alle tachograafdata namelijk periodiek uitlezen, archiveren en de data vervolgens controleren op eventuele overtredingen. ‘Uitlezen’ houdt in dat u de data kopieert of downloadt en in de cloud of lokale server van een vestiging van uw werk- of opdrachtgever opslaat. Voor het uitlezen kunt u gebruikmaken van verschillende typen uitleesapparatuur. Een efficiënt, gebruiksvriendelijk en veilig middel voor het downloaden, analyseren en archiveren van de tachograafdata is de Remote Tacho Download van FleetGO. De geregistreerde rij- en rusttijden zijn hiermee volledig inzichtelijk, zowel voor de transporteigenaar als voor de controlerende instanties, zoals de ILT.

Bestuurderskaart aanvragen, verlengen en kosten

Een bestuurderskaart vraagt u digitaal aan. Ook het verlengen van uw bestuurderskaart doet u digitaal. Ieder Europees land heeft een ‘eigen’ instantie waar bestuurderskaart kunnen worden aangevraagd, verlengd en betaald. In Nederland vraagt u de kaart via het via het online Kiwa Register.

Mag je rijden zonder bestuurderskaart?

Wie een voertuig met een tachograaf bestuurt, is verplicht om een bestuurderskaart te gebruiken. Rijden zonder een bestuurderskaart is dus niet toegestaan en kan leiden tot een forse tachograaf boete. Omdat een pas persoonsgebonden is, is het gebruik van de pas van iemand anders eveneens niet toegestaan. In een uitzonderlijk geval kan de boete uitblijven, namelijk als de kaart onherstelbaar is beschadigd, defect of gestolen is. Dat neemt niet weg dat iedere bestuurder met tachograafplicht in het bezit moet zijn van een geldige en actuele bestuurderskaart.

Voorkom boetes met een automatische tacho download
De tachograaf boetes zijn vrij hoog en er wordt streng gecontroleerd op misbruik. Het is dus van groot belang om serieus om te gaan met de digitale tachograaf en de bestuurderskaart. Doordat FleetGO het uitlezen van zowel het massageheugen en de bestuurderskaart verzorgd, hoeft u zich hier niet druk meer om te maken. Ook de bewaarplicht van twee jaar wordt volledig door FleetGO verzorgd. Lees hier meer over Tacho Download.

Bestuurderskaart verlopen en toch rijden

Rijden met een verlopen bestuurderskaart is niet toegestaan. Sterker nog; de tachograaf zal een verlopen pas niet accepteren en direct uitwerpen. Ten minste vijftien dagen voor de vervaldatum, moet u een nieuwe pas aanvragen. In de regel informeert de KIWA u tijdig over wanneer uw bestuurderskaart is verlopen. Bewaar uw verlopen bestuurderskaart nog wel minstens 28 dagen; bij een eventuele controle moet u deze kaart namelijk nog kunnen laten zien. Vergeet niet de bestuurderskaart data op de oude kaart uit te lezen. Deze data moet minimaal 1 jaar opgeslagen worden.

Lees hier ook meer over de procedure bij het overgaan naar een nieuwe bestuurderskaart.

BELANGRIJK: Dit is slechts een korte handleiding en er kunnen geen rechten worden verleend. Elke chauffeur of onderneming moet altijd vertrouwen op het volledige wettelijke document dat hier te vinden is: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj?locale=nl

Dit artikel is op 23-12-2019 voor het laatst bijgewerkt.