Tachograafregels

De Europese regelgeving voor tachografen bestaat uit een complex geheel van regels die moeilijk te begrijpen zijn, om nog maar te zwijgen van de toepassing ervan. Gebrekkige kennis van de regels kan gemakkelijk ernstige problemen veroorzaken voor elke organisatie die zich bezighoudt met de aansprakelijkheid van tachografen. Dit artikel is bedoeld als een korte, nuttige handleiding voor chauffeurs, planners en wagenparkbeheerders die te maken hebben met tachografen, tachograafbestanden en compliance.

Tachograafregels

Europese regelgeving voor tachografen

De regels worden gereguleerd door Verordening (EG) nr. 561/2006[5] die op 11 april 2007 in werking is getreden. De regels gelden voor het gebruik van zowel een digitale als een analoge tachograaf. Overtreding van de regels leidt tot hoge boetes.

Het is belangrijk om te weten dat een ‘week’ in tachograaftermen niet samen hoeft te vallen met een week zoals we die kennen (van zondag t/m maandag), hoewel het ook 7 dagen duurt. Een tachograafweek begint aan het einde van een wekelijkse rusttijd. Een tachograafweek kan dus op elke dag van de week beginnen.

Regels maximale rijtijden

 • De maximale tweewekelijkse rijtijd is 90 uur
 • De maximale wekelijkse rijtijd is 56 uur
 • De maximale dagelijkse rijtijd is 9 uur; deze kan maximaal 2 keer per week worden verlengd tot 10 uur.

Rij- en rusttijdenkaartje

Het rij en rusttijden kaartje van FleetGO is speciaal ontwikkeld voor transport-ondernemers en chauffeurs die moeten voldoen aan de rij en rusttijden. Met dit kaartje op zak heeft u altijd een geheugensteuntje die u helpt te voldoen aan de regels.

Vraag nu gratis aan!

GRATIS ONTVANGEN >
Rij- en rusttijdenoverzicht

Tachograaf regels voor pauzes

 • Na elke 4,5 uur rijtijd moet de chauffeur ten minste 45 minuten pauzeren. De chauffeur kan 45 minuten in één keer pauzeren, of de pauze opsplitsen in een pauze van 15 minuten, gevolgd door een pauze van 30 minuten (45 minuten in totaal).

Tachograaf regels voor pauzes

 • Dagelijkse rusttijd: een chauffeur moet minstens 11 uur per dag rusten. Deze rusttijd kan worden opgesplitst in 2 afzonderlijke periodes gedurende in totaal 12 uur:
  • de eerste periode van ten minste 3 opeenvolgende uren;
  • gevolgd door een periode van 9 opeenvolgende uren.
 • Tussen de tweewekelijkse rusttijd in is een kortere rusttijd met een minimum van 9 aaneengesloten uren maar niet langer dan 11 uur verboden.
 • Alle dagelijkse rusttijden moeten binnen 24 uur na de vorige rustperiode zijn voltooid.

Regels dagelijkse pauze/rust

 • De normale wekelijkse rusttijd is een periode van minstens 45 uur.
 • De verkorte wekelijkse rusttijd is minimaal 24 uur. Dit moet beginnen binnen 6 dagen (6×24 uur) na afloop van de laatste wekelijkse rusttijd.
 • Eventuele verkorting van de minimale wekelijkse rusttijd van 45 uur moet worden gecompenseerd door deze gemiste uren op te tellen bij een ander rustblok (dagelijkse, wekelijkse of tweewekelijkse rusttijd) en moet worden gecompenseerd vóór het einde van de derde week na de verkorte wekelijkse rusttijd.
 • In elke tweewekelijkse periode moet de rusttijd ten minste één rusttijd van 45 uur en één rusttijd van 24 uur bedragen. Rusttijden die zich uitstrekken over twee periodes van een week kunnen worden geteld bij één van deze twee weken, maar niet bij allebei.

Regels wekelijkse rusttijd

 • De normale wekelijkse rusttijd is een periode van minstens 45 uur.
 • De verkorte wekelijkse rusttijd is minimaal 24 uur. Dit moet beginnen binnen 6 dagen (6×24 uur) na afloop van de laatste wekelijkse rusttijd.
 • Eventuele verkorting van de minimale wekelijkse rusttijd van 45 uur moet worden gecompenseerd door deze gemiste uren op te tellen bij een ander rustblok (dagelijkse, wekelijkse of tweewekelijkse rusttijd) en moet worden gecompenseerd vóór het einde van de derde week na de verkorte wekelijkse rusttijd.
 • In elke tweewekelijkse periode moet de rusttijd ten minste één rusttijd van 45 uur en één rusttijd van 24 uur bedragen. Rusttijden die zich uitstrekken over twee periodes van een week kunnen worden geteld bij één van deze twee weken, maar niet bij allebei.

Dubbele bemanning

Een voertuig wordt als dubbelbemand beschouwd indien het, in een gegeven rijperiode, tussen twee dagelijkse of een dagelijkse en wekelijkse rusttijd twee chauffeurs aan boord heeft (die kunnen rijden en een persoonlijke tachograafkaart hebben). Het eerste uur van deze rijtijd is optioneel, wat betekent dat het mogelijk is om de tweede chauffeur binnen 1 uur na aanvang van de dienst op te halen. In het algemeen gelden voor beide chauffeurs dezelfde tachograafregels, met uitzondering van de dagelijkse rusttijden. Bij dubbele bemanning moet elke chauffeur een dagelijkse rusttijd van 9 uur hebben binnen een periode van 30 uur die begint na het einde van de laatste dagelijkse of wekelijkse rusttijd.

De eerste 45 minuten van de beschikbaarheidstijd van de bijrijder (indien niet werkend) worden beschouwd als een pauze. Lees ook dit artikel over tachograafregels voor dubbele bemanning.

Tachograaf regels voor veerbootovertochten of treinreizen

Wanneer de rit een stuk per veerboot of trein bevat, zijn de regels voor de dagelijkse pauzes/rusttijden flexibeler, maar alleen als er tijdens de rustperiode geschikte slaapgelegenheid beschikbaar is (dit kan in de truck zijn). De normale dagelijkse rusttijd van 11 uur mag tweemaal worden onderbroken met andere activiteiten als het totaal van deze 2 onderbrekingen in totaal niet meer dan 1 uur bedraagt. Het totaal van deze rusttijd moet in totaal nog steeds minimaal 11 uur bedragen. Hierdoor kan de chauffeur in het voertuig op of naast de veerboot of trein zijn zonder gebruik te maken van zijn normale rijtijd.

Algemene arbeids- en rusttijdenregels

Naast de specifieke regels voor tachografen gelden in de EU algemene arbeids- en rusttijdenregels. Houd er rekening mee dat deze regels van land tot land kunnen verschillen.

 • De maximale arbeidstijd in een week is 60 uur en de gemiddelde maximale arbeidstijd over een periode van 16 weken mag niet meer dan 48 uur bedragen.
 • Alle pauzes moeten plaatsvinden na minstens 6 uur, volgens de volgende tijden:
  • 30 minuten na 6 uur
  • 45 minuten na 9 uur
 • Alle pauzes moeten in stappen van ten minste 15 minuten worden genomen.
 • Het totaal aantal uren nachtarbeid mag niet meer dan 10 uur per 24 uur bedragen (tenzij er een collectieve arbeidsovereenkomst van toepassing is die anders bepaalt).

Voorkom boetes!

De boetes zijn vrij hoog en er wordt streng gecontroleerd op misbruik. Het is dus van groot belang om serieus om te gaan met de digitale tachograaf en de bestuurderskaart. Doordat FleetGO het uitlezen van zowel het massageheugen en de bestuurderskaart verzorgd, hoeft u zich hier niet druk meer om te maken. Ook de bewaarplicht van twee jaar wordt volledig door FleetGO verzorgd. Lees hier meer over Tacho Download.

Onvoorziene gebeurtenissen

Natuurlijk kan een chauffeur soms gewoonweg niet precies voldoen aan de geldende tachograafregels. Dus als een chauffeur niet in staat is om een geschikte stopplaats te bereiken, kan van de regels worden afgeweken. Dit geldt echter alleen als de algemene veiligheid niet in gevaar komt. Wanneer deze situatie zich voordoet, moet de chauffeur uiterlijk bij het bereiken van een geschikte stopplaats de werkelijke oorzaak van de afwijking noteren op de achterzijde van de tachograafuitdraai.

Dit is echter een beetje een grijs gebied – regelmatige en/of herhaalde onvoorziene gebeurtenissen kunnen te wijten zijn aan slechte planning of een algemeen gebrek aan naleving van de regels.

Tachograaf regels in de EU & AETR

Houd er rekening mee dat de tachograafregels die we hier hebben uitgelegd alleen van toepassing zijn in de hieronder vermelde EU-landen:

EU-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Verenigd Koninkrijk.

AETR-landen

Een andere set van regels, “AETR” genaamd, is van toepassing wanneer een truck in een van de AETR-landen rijdt: Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, Wit-Rusland, Bosnië en Herzegovina, Kazachstan, Liechtenstein, Macedonië, Moldavië, Monaco, Montenegro, Rusland, San Marino, Servië, Zwitserland, Turkije, Turkmenistan, Oekraïne en Oezbekistan.

BELANGRIJK: Dit is slechts een korte handleiding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Elke chauffeur of onderneming moet altijd vertrouwen op het volledige wettelijke document dat hier te vinden is: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj?locale=nl

Dit artikel is op 06-12-2019 voor het laatst bijgewerkt.