CEMT

Goederen vervoeren buiten de EU? Hiervoor heeft u een CEMT vergunning nodig. Wat is een CEMT vergunning en door welke landen kunt u passeren met een CEMT vergunning?

CEMT

<<< Terug naar glossary

Wat is een CEMT vergunning?

Met een Eurovergunning mag men goederen vervoeren naar en door landen die aangesloten zijn bij de EU. Er zijn echter ook een aantal landen binnen Europa die niet bij de EU horen. Als u het mogelijk wilt maken voor uw vloot om ook door deze landen te rijden, is een CEMT vergunning nodig. CEMT is een afkorting voor Conferentie van Europese Ministers van Transport. Bij CEMT zijn 44 landen aangesloten. Met deze vergunning is reizen in vrijwel alle EU-landen mogelijk.

CEMT-klasse kaart

Een CEMT vergunning is niet hetzelfde als een CEMT-klasse kaart. Deze term heeft te maken met de Europese scheepsvaart. De binnenvaart van Europa is in CEMT klassen verdeeld, zodat een goed overzicht van afmetingen van West-Europese vaarwegen mogelijk is. Met behulp van de CEMT-klasse kaart is eenvoudig te zien welke vaarwegen een bepaald schip wel of niet kan nemen met het oog op de breedte en diepte van het kanaal of de rivier.

Wanneer heb ik een CEMT vergunning nodig?

Wie een enkele keer door een land moet reizen dat niet bij de EU hoort, kan een losse ritmachtiging voor dat land regelen. Is er vaker sprake van door landen reizen die niet bij de EU horen en worden er meerdere landen per reis doorkruist? Dan is het aanvragen van een CEMT-vergunning een betere optie. Deze vergunning is geldig voor een kalenderjaar.

Vrijstelling van vergunning

Sommige voertuigen hebben geen vergunning nodig voor de meeste CEMT landen. Dit zijn bijvoorbeeld onbeladen vrachtwagens, voertuigen die minder dan 3.500 kg wegen, eigen vervoer en begrafenisvervoer. Zo zijn er nog veel andere uitzonderingen. Het is dus mogelijk dat er geen vergunning nodig is.

Waar moeten voertuigen aan voldoen?

Een CEMT is geen permanente vergunning voor een voertuig om in een bepaald land te blijven. Het zal regelmatig terug moeten keren naar Nederland. Een wagen voertuig enkel een vergunning krijgen wanneer het voldoet aan de gestelde uitlaatemissienormen. Ook wordt er gekeken naar de veiligheidsvoorschriften.

Wat zijn de CEMT-landen?

Onder de CEMT-landen vallen zowel landen die wel als niet aangesloten zijn bij de EU. Als u een EU-vergunning heeft, heeft u geen extra vergunning nodig voor landen die onder de EU vallen. Landen die niet onder de EU vallen, maar wel CEMT-landen zijn, zijn onder andere Turkije, de VK, Noorwegen, Montenegro, Zwitserland en Azerbeidzjan.

Waar vraag ik een CEMT-vergunning aan?

Heeft u een vergunning nodig voor internationaal transport? Dan kunt u deze aanvragen bij het NIWO-ondernemersloket. NIWO staat voor Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie. Met de vergunning krijgt u ook een rittenboekje. In dit rittenboekje houdt de vervoerder bij wat hij met zijn vergunning vervoert en wanneer hij dat doet. Zo kan men zien of het voertuig op tijd weer teruggaat naar het thuisland en of de vervoerder voldoende CEMT-vervoer doet. Als een vervoerder zich niet aan de regels houdt, kan NIWO de vergunning weer intrekken.