Tachograaf gebruik bij reis met veerboot of trein

Rijdt u in een voertuig met tachograaf en maakt u gebruik van een veerboot of trein? Met tachograaf gebruik bij reis met veerboot of trein gelden er specifieke tachograafregels. Lees hieronder welke.

Tachograaf Gebruik Veerboot Trein

Artikel 9: voorwaarden en regels

In de VERORDENING (EG) nr. 561/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD is in drie paragrafen beschreven welke voorwaarden en regels gelden voor wie met een voertuig met tachograaf gebruikmaakt van een veerboot of trein.

De kern van deze voorwaarden en regels is dat de dagelijkse (normale) rusttijd onderbroken mag worden om het voertuig op- of van de boot of trein te rijden. De onderbreking voor het op- of afrijden van de boot of trein wordt dan niet aangemerkt als onderbreking, mits voldaan wordt aan de gestelde voorwaarden. Zo mag de rust niet langer dan een uur onderbroken worden en moet de bestuurder kunnen beschikken over een bed of slaapbank.

Tachograaf trein/boot functie aanzetten

Als u een veerbootreis of treinreis maakt met uw voertuig, moet u deze reis op de bestuurderskaart registeren. Het registreren van tachograaf gebruik bij reis met veerboot of trein doet u door de functie ‘veerboot-, treinreis’ te activeren via de tachograaf.

Reis van meer dan 11 uur

Bent u langer dan elf aaneengesloten uren aan boord van een trein of boot en neemt u die gehele periode ook rust? Dan hoeft u de boot/trein-functie van de tachograaf niet te activeren. Uw voertuig staat dan namelijk tijdens uw normale dagelijkse rusttijd stil. Mogelijk moet u tijdens deze periode wel uw voertuig verplaatsen. Als de verplaatsingen binnen een uur plaatsvinden (per verplaatsing) en u tijdens de rest van de reistijd beschikt over een bed of slaapbank, worden ze niet aangemerkt als onderbreking van de rust.