Tachograafcontrole

Om na te gaan of de rij- en rusttijdenregelgeving netjes worden nageleefd, voeren daartoe bevoegde instanties tachograafcontroles uit. In Nederland ligt deze verantwoordelijkheid bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Zij controleren langs de weg, op afstand of op locatie.

Tachograafcontrole

Wat is tachograafcontrole?

Een tachograafcontrole is een controle waarbij wordt nagegaan of chauffeurs van bedrijven zich houden aan de rij- en rusttijdenregelgeving; de tachograafplicht. Bij controle stelt de chauffeur de data van de bestuurderskaart en tachograaf beschikbaar. De ILT analyseert dan of de rij- en rusttijden voldoen aan de gestelde richtlijnen, of er mogelijk sprake is van fraude en of alle activiteiten op de goede manier en binnen de juiste termijn wordt geregistreerd.

Rij- en rusttijdenkaartje

Het rij en rusttijden kaartje van FleetGO is speciaal ontwikkeld voor transport-ondernemers en chauffeurs die moeten voldoen aan de rij en rusttijden. Met dit kaartje op zak heeft u altijd een geheugensteuntje die u helpt te voldoen aan de regels.

Vraag nu gratis aan!

GRATIS ONTVANGEN >
Rij- en rusttijdenoverzicht

Wegcontroles

De meest voorkomende tachograafcontrole is de wegcontrole. Hierbij krijgt de chauffeur het verzoek langs de snelweg te parkeren, waar de inspecteur zal controleren of de richtlijnen voor rij- en rusttijden zijn nageleefd. Deze gegevens worden van de bestuurderskaart gehaald. Als er aanleiding voor is, kan hierop een bedrijfscontrole volgen, waarbij alle data nog eens zorgvuldig onder de loep wordt gelegd. Slimme tachografen met DSRC controleert de ILT ook langs de weg, maar dan op afstand.

Bedrijfscontroles

Behalve wegcontroles, kan de ILT ook bedrijfscontroles uitvoeren. Hierbij wordt bekeken of het archief met tachograafdata op orde is – en daarmee of er sprake is van overtredingen. Is er sprake van een overtreding van een chauffeur? Dan verwacht de inspecteur terug te kunnen lezen dat en hoe deze chauffeur hierop is aangesproken en of dat het beoogde effect heeft gehad. Bij overtreding van de rij- en reistijdenregelgeving of bij hiaten in de archivering, kan de ILT forse boetes opleggen, variërend van € 110,00 tot € 10.000,00 bij het niet kunnen tonen van een deugdelijke administratie.

Riskeer nooit meer een tachograaf boete

Start nu met het analyseren van uw tachograaf bestanden met de all-in-one tachograaf analyse tool van FleetGO. Mis nooit meer een overtreding.

Kansen om boetes te krijgen zijn groter dan ooit!

Waarop wordt gecontroleerd?

De controleerde instantie kan controleren op de volgenden punten.

Wie controleert er?

Om te controleren of chauffeurs en werkgevers zich aan de rij- en rusttijdenwetgeving houden zijn er in 2017 Europese regels opgesteld (Verordening (EG) nr. 561/2006). Hoewel deze regels voor ieder Europees land hetzelfde zijn, heeft ieder land een ‘eigen’ instantie die toeziet op de naleving van de regels. NB Voor een aantal landen buiten de EU, de zogenaamde ‘AETR-landen’ geldt een ander pakket van regels, de AETR.

Hieronder leest u welke controlerende instanties in de verschillende (Europese) landen tachograafcontroles uitvoeren

LandControlerende instantie
Nederland ILT
Duitsland Bundesambt für Güterverkehr BAGpolitie en douane
United Kingdom DVSA en politie
Frankrijk DREALgendarmerie/politiedouane
België ILT
Nederland FOD Mobiliteit en politie
Polen GITD/ WITD en politie
Denemarken Politie
Italië Politie

Tabel 1: Controlerende instanties tachograaf per land (Europa). Bron: ILT.