Cabotage

Wat is Cabotage? Hiervan is sprake, als er vervoer van goederen of passagiers binnen de grenzen van een land plaatsvindt en dit vervoer wordt uitgevoerd door een buitenlands bedrijf. Het gaat dus letterlijk om binnenlands vervoer, waarbij er binnen het betreffende land van punt A naar punt B wordt gereden. Wereldwijd wordt over de cabotage vervoer betekenis verschillend gedacht. Binnen de EU is dit soort vervoer toegestaan, maar wel met enige restricties. In veel andere landen buiten de EU geldt een verbod op cabotage. Het beperken van cabotage vervoer door bepaalde landen, wordt veelal als een vorm van protectionisme gezien.

Cabotage

<<< Terug naar glossary

Cabotage wetgeving in de Europese Unie

Binnen de Europese Unie is mits de vervoerder een vervoersvergunning heeft, al het wegtransport vrij. Toch gold er binnen afzonderlijke EU-landen nog wel eens afwijkende regelgeving betreffende het goederentransport en ook met betrekking tot cabotage vervoer. Sinds 2020 is een nieuwe pakket met wet- en regelgeving betreffende de Europese transportsector van kracht geworden. Dit pakket wordt Mobility Package genoemd en is bedoeld om de regelgeving binnen de EU gelijk te trekken. Zo wordt in het Mobility Package cabotage genoemd. Nog steeds gelden er binnen de EU strenge regels rondom cabotage transport, maar de Europese cabotage wetgeving biedt mogelijkheden om tijdelijke cabotage toe te staan.

Wat zegt het Mobility Package over cabotage?

Cabotage was al tijdelijk toegestaan in de Europese cabotage wetgeving. In het Mobility Package wordt cabotage genoemd en hebben er enkele uitbreidingen in regelgeving plaatsgevonden. Wat zegt de Europese cabotage wetgeving?

Inkomend cabotage vervoer

Een vervoerder die een internationaal transport uitvoert in de Europese Unie, mag na het lossen van de goederen, maximaal drie cabotageritten in het betreffende land uitvoeren. Dit houdt dus in, het oppikken in het EU-land van goederen en binnen hetzelfde land de cabotage containers weer lossen. Voorwaarde is wel dat deze cabotageritten binnen zeven dagen worden uitgevoerd. Daarna geldt een zogenaamde cooling-off periode van vier dagen. Hierdoor mag de vervoerder tijdens deze dagen geen cabotageritten in hetzelfde land uitvoeren.

Vertrekkend cabotage vervoer

Deze mogelijkheid van Europees cabotage transport houdt in, dat de vervoerder tijdens een terugreis door de EU-landen, in ieder land één cabotagerit mag uitvoeren. Hierbij gelden als voorwaarden, dat de vervoerder zonder lading het land binnenkomt en dat het cabotage transport binnen drie dagen is uitgevoerd. Na de cabotagerit moet de vervoerder het land weer verlaten.

Cabotage in de Benelux

De landen België, Nederland en Luxemburg hebben daarnaast nog het Benelux-verdrag ondertekend. In dit verdrag staat ook regelgeving rondom goederentransport in de onderlinge landen. Cabotage in de Benelux is geheel vrij toegestaan volgens het Benelux-verdrag. De beperkingen zoals genoemd in de Europese wetgeving, zijn niet van toepassing voor vervoerders die afkomstig zijn uit Benelux-landen en in deze landen een binnenlands transport uitvoeren. Ook de cooling-off periode van vier dagen is niet van toepassing in het Benelux-verdrag. Uiteraard geldt de Europese cabotage wetgeving wel voor vervoerders die buiten de Benelux afkomstig zijn.

Vergunningsplicht en cabotage

Om cabotage transport te mogen uitvoeren, moeten vervoerders in het bezit zijn van de bekende communautaire vergunning oftewel de eurovergunning. Deze vergunning wordt afgegeven aan transportbedrijven die internationaal transport uitvoeren en is een door de Europese Unie erkende vergunning.

Brexit en cabotage

Omdat het Verenigd Koninkrijk na de Brexit geen lid meer is van de Europese Unie, is er een speciaal handelsakkoord afgesloten. Hierin wordt ook regelgeving omtrent cabotage transport vermeld. Voor EU-vervoerders geldt, nadat zij een transport in het Verenigd Koninkrijk hebben verricht, zij maximaal twee cabotageritten mogen uitvoeren. Andersom geldt, dat Britse vervoersbedrijven na hun transport in een EU-land één binnenlandse rit mogelijk uitvoeren of twee internationale ritten tussen EU-landen.