Klimaatakkoord

Het klimaatakkoord – het is een bekende term, want het beïnvloedt iedereen, zowel in ons privéleven als bedrijfsleven. Wat moet het klimaatakkoord in 2050 bereikt hebben en welke afspraken helpen dit doel te verwezenlijken?

Klimaatakkoord

<<< Terug naar glossary

Wat is het klimaatakkoord?

Het klimaatakkoord van Nederland is een overeenkomst die onmisbaar is voor het klimaatbeleid. Deze overeenkomst bindt bedrijven en organisaties om hun uitstoot van CO2 te verminderen.

Wanneer is het klimaatakkoord gesloten?

Alle beetjes helpen, maar als alleen Nederland een klimaatakkoord zou hebben, zou dat weinig effect hebben. Er zijn daarom tevens internationale klimaatafspraken nodig. In 2015 tekende bijna 200 landen een klimaatakkoord in Parijs.

Waarom een klimaatakkoord?

Door de hoge CO2-uitstoot wereldwijd wordt het steeds warmer op aarde. Om klimaatverandering te beperken, werd het klimaatakkoord gesloten. Wat zijn de afspraken van dit klimaatakkoord? Een belangrijke doelstelling is het beperken van de gemiddelde temperatuurstijging tot 1,5 C. Een keer in de vijf jaar overwegen alle deelnemende landen hun maatregelen opnieuw en meten deze af aan de op dat moment beschikbare wetenschappelijke kennis. Zo moet opwarming van de aarde nog effectiever beperkt worden.

Armere landen hebben de mogelijkheid gebruik te maken van een fonds dat wordt aangevuld door de rijkere landen. Zo passen ook armere landen hun CO2-uitstoot eenvoudiger en sneller aan. Het klimaatakkoord heeft invloed op lokale overheden, financiële instellingen, bedrijven, organisaties en burgers.

Het klimaatakkoord voor 2030 en 2050

Welke klimaatdoelen wil men bereikt hebben in 2030 volgens het klimaatakkoord? In dit jaar moet de uitstoot van broeikasgassen 49% verminderd zijn ten opzichte van de uitstoot van 1990. In 2050 moeten de broeikasgassen met 95% verminderd zijn.

Wat houden deze percentages precies in voor Nederland?

  • In 1990: de uitstoot van broeikasgassen was circa 228 miljoen ton
  • De doelstelling in 2030: een uitstoot van 116 miljoen ton (49% reductie t.o.v 1990)
  • De doelstelling in 2050: een uitstoot van 11,4 miljoen ton (95% reductie t.o.v 1990)

Iedere sector heeft bij te dragen aan het behalen van de doelstellingen voor het klimaatakkoord. Dit zijn de opgaven voor 2030 voor de verschillende sectoren in Megaton:

  • Elektriciteit: 20,2
  • Mobiliteit: 7,3
  • Industrie: 14,3
  • Landbouw en Landgebruik: 3,5
  • Gebouwde omgeving: 3,4

Ligt Nederland op schema?

In zowel het bedrijfsleven als het dagelijks leven is verduurzaming iets waar niemand omheen kan. Toch is de vraag: ligt Nederland op schema met zijn klimaatakkoord doelen? Uit het rapport ‘Klimaat- en Energieverkenning 2020’ blijkt dat Nederland achterloopt. Als er niets verandert in de pas die aangehouden wordt, zal naar schatting in 2030 een broeikasuitstootreductie van slechts 34% bewerkstelligd worden in plaats van de beoogde 49%.

De afspraken van het klimaatakkoord

Het akkoord bevat meer dan 600 afspraken. Er zijn ministeries aangewezen die voor de uitvoering moeten zorgen. Mobiliteit valt bijvoorbeeld onder Infrastructuur en Waterstaat. Het klimaatakkoord voor Industrie en Elektriciteit valt onder Economische Zaken en Klimaat.

Het doel voor de sector Industrie is dat er in 2050 bijna geen broeikasgas meer wordt uitgestoten. Om dit mogelijk te maken, moeten fabrieken voor dit jaar op duurzame energie draaien. Daarnaast kunnen biogassen worden gebruikt.

Doelen klimaatakkoord Mobiliteit

Voor de sector Mobiliteit moet het klimaatakkoord ervoor zorgen dat vervoer in 2050 emissieloos is zonder dat het aan kwaliteit verliest. Elektrisch rijden is de belangrijkste manier om dit voor elkaar te krijgen. Elektrische personenauto’s en bedrijfsbussen worden steeds populairder, maar ook voor bijvoorbeeld vrachtvervoer moet een oplossing komen.

Hoe maakt u een wagenpark elektrisch?

Wanneer u wil overstappen op een elektrisch wagenpark, komt wellicht de vraag op waar te beginnen. Maak allereerst een rittenanalyse. Een goed startpunt is het uitvoeren van een rittenanalyse. Dit kan eenvoudig worden gedaan met behulp van boordcomputers. Met deze analyse bepaalt u wat belangrijk is voor uw wagenpark. Welke actieradius heeft iedere wagen nodig? Welke laadsnelheid is ideaal? Heeft u snelladers nodig of zijn gewone laadpalen ook goed? Kijk voor het beantwoorden van deze vragen goed naar de ritprofielen. De benodigde actieradius bepaalt grotendeels wat voor voertuigen het meest geschikt zijn. Heeft u een idee van het soort laadpalen dat nodig is? Overweeg dan ook het aantal laders dat geïnstalleerd moet worden. In de toekomst wilt u wellicht uw wagenpark uitbreiden. Hou hier rekening mee, zodat u, wanneer nodig, eenvoudig meer laadpunten kunt creëren.

Elektrisch rijden voor particulieren

Steeds meer mensen schaffen een EV aan en installeren een laadpaal naast hun huis. Elektrisch rijden is niet alleen de toekomst voor bedrijven, maar ook voor particulieren. Hoewel velen de overstap al hebben gemaakt, ligt voor sommigen het hart nog bij benzine- en dieselauto’s. Nederlandse wegen zonder oldtimers zijn bovendien voor velen ondenkbaar. Wat mogen liefhebbers van oldtimers van het klimaatakkoord verwachten? Wijzigingen in wetgevingen duiden nu op ontheffingen en vrijstellingen voor bepaalde voertuigen. Hieronder vallen betonmixers, brandweerwagens en oldtimers. Willen eigenaren van oldtimers hun auto ombouwen tot een groene, elektrische auto? Ook dit is mogelijk wanneer ze voldoende geld op zak hebben.

Beetje bij beetje

De reductie van de uitstoot van broeikasgassen met 95% is niet een doel dat met een dag bereikt wordt. Daarom neemt men hier ook 35 jaar de tijd voor. Om het behalen van dit doel mogelijk te maken, zijn er subsidies beschikbaar gesteld voor zowel burgers als bedrijven. Zo is het voor vrijwel iedereen mogelijk om een steentje bij te dragen aan een groenere planeet.