ERRU-strafpunten voorkomen

Op 1 maart 2021 trad in Nederland ERRU in werking: een Europees digitaal netwerk waarin vervoersovertredingen in binnen- en buitenland een registratie krijgen. Is bijvoorbeeld de naleving van rij- en rusttijden niet in orde? Dan volgen er strafpunten. In het uiterste geval kunnen registraties leiden tot schorsing of intrekking van een vergunning. Maar zo ver hoeft het niet te komen. Zeker als u gebruikmaakt van de Remote Tacho Download van FleetGO.

ERRU-strafpunten voorkomen

Het is een hele mond vol: European Register of Roadtransport Undertakings, oftewel ERRU. Al in 2012 werd deze Europese beleidsregel opgesteld, maar pas dit jaar werd de regelgeving in ons land actief. Sinds april dit jaar registreert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de strafpunten voor overtredingen die Nederlandse vervoersbedrijven binnen en buiten de landsgrenzen begaan. Het doel van ERRU is effectief te handhaven en zo overtreders af te wenden.

Overtredingen

De overtredingen die worden geregistreerd in ERRU, zijn vastgelegd in de Verordening 2016/403. De helft van de inbreuken heeft betrekking op (gebrek aan) registratie en overtreding van tachograafgegevens, rij- en rusttijdenregelgeving en arbeidstijden. De andere inbreuken zijn gerelateerd aan overtreding van bijvoorbeeld wetgeving rondom maten en gewichten van de voertuigen, vervoer van schadelijke stoffen en van dieren. Maar ook het niet kunnen overleggen van bijvoorbeeld Code95, van specifieke vergunningen, het ontbreken van registratie van technische controles of manipulatie van de tachograaf kan leiden tot strafpunten.

Strafpunten

Het aantal strafpunten wordt bepaald door de ernst van de overtreding. De ernst wordt bepaald op basis van het risico op overlijden en het oplopen van ernstige verwondingen van betrokkenen. Er zijn drie categorieën overtredingen; ernstig (1 strafpunt), heel ernstig (3 strafpunten), of meest ernstig (9 strafpunten). Het aantal toegekende strafpunten is gebaseerd op de ernst van de overtreding. Als een onderneming voor het eerst strafpunten krijgt, informeert de ILT hen hierover. Als 50 procent van het maximaal aantal strafpunten is geregistreerd, volgt een waarschuwing. Ondernemingen kunnen ook zelf inzage vragen in hun puntenaantal. Transportondernemingen kunnen inzage vragen bij het Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) en ondernemingen in het busvervoer bij het ILT. Het is verstandig na te gaan of er reden is om bezwaar te maken tegen registratie van de overtreding. Als de registratie eenmaal is gedaan, is deze namelijk onomkeerbaar.

Drempelwaarde

Bij overschrijding van het maximale aantal strafpunten – de drempelwaarde –, brengt de ILT een bezoek aan het desbetreffende bedrijf. Hierbij zal worden nagegaan of de overtredingen verwijtbaar zijn. De drempelwaarde staat in verhouding tot de grootte van de onderneming. Komt de ILT tot de conclusie dat de betrouwbaarheid van de wegtransporteur onvoldoende is, dan adviseert de inspectie de NIWO een passende sanctie op te leggen. Dit kan leiden tot een intrekking of schorsing van de vergunning en zelfs tot een ongeschiktheidsverklaring voor twee jaar van de vervoersmanager. Als er een ongeschiktheidsverklaring wordt gegeven, kan de vervoersmanager in de genoemde tijd opnieuw zijn vakbekwaamheid halen.

Voorkom registratie met RTD

Beter dan bezwaar maken tegen registratie, is natuurlijk voorkomen dat er overtredingen worden begaan. Met de Remote Tacho Download (RTD) van FleetGO verkleint u de kans op overtredingen aanzienlijk. De RTD is een efficiënte methode om onder meer tachograafdata op afstand te downloaden uit te lezen en eventueel te archiveren en analyseren. Waar uw voertuigen zich ook bevinden en wie ze ook bestuurt, alle bestanden worden automatisch op afstand gedownload en versleuteld (draadloos) verzonden naar uw bestandsopslag. Hiermee hebt u altijd zicht op de tachograafgegevens en weet u zeker dat alle data tijdig wordt gedownload en gearchiveerd. Hiermee voorkomt u dus overtreding van tachograafregels en daarmee van registratie op dit deelgebied in het ERRU-register.

Tachograafdata omvat alle gegevens met betrekking tot rij- en rusttijden, gereden snelheden en afstanden van beroepschauffeurs. De data van het ‘massageheugen’ staat op de tachograaf zelf, de individuele informatie staat op de bestuurderskaart. De tachograafdata is de basis van de verantwoording van de rust- en rijtijden aan het ILT.

Hoe zat het ook alweer: de tachograafplicht

Zware voertuigen, bussen en lichte bedrijfsvoertuigen in het beroepsgoederenvervoer hebben een tachograafplicht. Deze plicht geldt voor alle voertuigen binnen de EU die bepaalde kenmerken hebben. Deze verplichting heeft tot doel bij te dragen aan betere arbeidsomstandigheden van beroepschauffeurs, meer veiligheid op de weg en eerlijke concurrentie tussen transporteurs.

De tachograafplicht geldt voor zware en lichtere bedrijfsvoertuigen met specifieke kenmerken. Het gaat hierbij om:

  • vrachtwagens waarvan de Toegestane Maximum Massa (TMM) meer dan 3.500 kilo is;
  • bestelbussen waarvan de TMM meer dan 3.500 kilo is (eigen gewicht plus maximale laadvermogen van aanhanger en/of oplegger);
  • bussen die meer dan acht personen vervoeren (exclusief de bestuurder).

Op de tachograafplicht bestaan er nationale en Europese uitzonderingen.

Tachograafregels

Om te controleren of chauffeurs en werkgevers zich aan de rij- en rusttijdenwetgeving houden zijn er Europese regels opgesteld. Aan de hand van tachograafdata kan gecontroleerd worden of de regels worden nageleefd. Wie dat bewust of onbewust niet doet, kan een behoorlijke boete verwachten. Alle regels zijn terug te vinden in de Verordening (EG) nr. 561/2006[5]. Deze is op 11 april 2007 ingevoerd voor het gebruik van een digitale en een analoge tachograaf. De regels gelden voor de EU-landen*. Voor een aantal landen buiten de EU, de zogenaamde ‘AETR-landen’ geldt een ander pakket van regels, de AETR.

De tachograafregels hebben betrekking op:

  • maximale rijtijden
  • dagelijkse en wekelijkse pauze- en rusttijden
  • algemene arbeids- en rusttijden
  • dubbele bemanning
  • veerbootovertochten of treinreizen
  • onvoorziene gebeurtenissen

* EU-landen: Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden.

Rij- en rusttijdenkaartje

Het rij en rusttijden kaartje van FleetGO is speciaal ontwikkeld voor transport-ondernemers en chauffeurs die moeten voldoen aan de rij en rusttijden. Met dit kaartje op zak heeft u altijd een geheugensteuntje die u helpt te voldoen aan de regels.

Vraag nu gratis aan!

GRATIS DOWNLOADEN >
Rij- en rusttijdenoverzicht

Vul onderstaand formulier in om uw rij- en rusttijden kaartje(s) aan te vragen.