Belastingdienst

Niemand in Nederland komt onder het betalen van belastingen uit. De instantie die de belastingen voor de Nederlandse staat int, is de Belastingdienst. Vrijwel alle Nederlanders krijgen als privépersoon te maken met het betalen van belastingen. Dit hoeft niet altijd direct te gebeuren, het kan ook een afdracht zijn via het salaris of de uitkering. Een aanzienlijk deel van de in Nederland geïnde belastingen is afkomstig uit het bedrijfsleven. Toch kunnen bedrijven en particulieren met enkele fiscale voordelen hun te betalen belastingen naar beneden krijgen.

Belastingdienst

<<< Terug naar glossary

Wat doet de Belastingdienst?

De Belastingdienst heeft enkele taken en bevoegdheden gekregen om belastingen te innen. Deze taken en bevoegdheden staan opgesomd in de Invorderingswet 1990. Het gaat onder andere om de volgende taken:
 • Het heffen en innen van belastingen en premies voor volksverzekeringen.
 • Het opsporen van belastingfraude (door de FIOD, opsporingsdienst van de Belastingdienst).
 • Verantwoordelijk voor uitbetaling toeslagen (kinderopvang, zorg- en huurtoeslag).
 • Toezicht op invoer, uitvoer en doorvoer van goederen (douane).
 • Toezicht op de naleving van de fiscale wet- en regelgeving.

Om aan de taken te voldoen, heeft de Belastingdienst enkele uitzonderlijke bevoegdheden gekregen:
 • Uitvaardigen van een dwangbevel zonder een gerechtelijk vonnis.
 • Loonvordering doen bij iemand met een belastingschuld.
 • Bodemrecht: beslag leggen op roerende zaken.
 • Bij beslaglegging het recht op voorrang op andere schuldeisers.

De Belastingdienst en een auto van de zaak

Diegenen die een auto van de zaak rijden, krijgen doorgaans met de Belastingdienst te maken als zij met de auto ook privé gebruiken. Zakelijk rijden is voor de Belastingdienst op zich geen probleem. De werkgever of ondernemer kan alle kosten van de auto wegschrijven op de zaak. Maar wanneer er privékilometers worden gereden met een (lease)auto van de zaak, dan geldt dit als een vorm van inkomen voor de werknemer of ondernemer. Als dit zomaar toegelaten zou worden, dan loopt de Nederlandse staat veel inkomstenbelasting mis. Iedereen die een auto van de zaak rijdt en hier ook privé gebruik van maakt, moet van de Belastingdienst een bijtelling voor de auto bij het inkomen optellen.

De bijtelling en de Belastingdienst

De Belastingdienst vereist een bijtelling voor een zakelijke auto wanneer deze meer dan 500 kilometer voor privédoeleinden wordt gebruikt. Deze bijtelling resulteert in een verhoging van het belastbare inkomen, wat op zijn beurt leidt tot een toename in de verschuldigde inkomstenbelasting. Via deze methode hoeven werknemers geen rekening meer te houden met het aantal privékilometers, zij betalen gewoon belasting voor het privégebruik van de zakelijke auto. Hoe hoog de bijtelling is, is afhankelijk van enkele factoren. Ten eerste van de waarde van de auto, de CO2 uitstoot en het jaar waarin de auto voor het eerste is toegelaten op de Nederlandse weg. Deze factoren bepalen het uiteindelijke bedrag dat maandelijks aan het inkomen wordt toegevoegd.

Waarde van de auto

De waarde van de auto vormt de grondslag voor de bijtelling. Als waarde van de auto wordt de catalogusprijs inclusief bpm (Belasting voor Personenauto’s en Motorrijtuigen) en btw genomen. De catalogusprijs is voor iedere auto gemakkelijk op te zoeken op de website van de RDW. Auto’s die 15 jaar of ouder zijn, worden gezien als youngtimer. Onder de zakelijke rijders wordt het rijden van een youngtimer steeds populairder. Een auto van 15 jaar oud is tegenwoordig nog steeds in relatief goede staat en voor de bijtelling geldt dan niet meer de catalogusprijs, maar de waarde in het economisch verkeer.

CO2 uitstoot

Omdat de overheid bepaalde klimaatdoelstellingen wil halen, stimuleren zij om zo milieuvriendelijk mogelijk te rijden. Er wordt daarom een onderscheid gemaakt tussen auto’s met 0% CO2 uitstoot en auto’s met CO2 uitstoot. Voor de eerste groep geldt nog een reductie op het bijtellingspercentage. Dit geldt nog tot 2025 en daarna worden de percentages gelijkgetrokken.

Jaar toelating van auto op de weg

Omdat het percentage voor de bijtelling in de afgelopen jaren diverse malen is gewijzigd, kan het zijn dat er een ander percentage genomen moet worden. Uitgangspunt is altijd het percentage van het jaar waarin de auto voor het eerst wordt toegelaten.

Waarom een rittenregistratie voor de Belastingdienst?

Een kilometerregistratie voor de Belastingdienst bijhouden, kan nodig voor diegenen die geen bijtelling willen en dus minder dan 500 kilometer per jaar privé rijden met een auto van de zaak. Bij een controle rittenregistratie door de Belastingdienst, moet de zakelijke rijder kunnen aantonen dat er ook daadwerkelijk niet meer dan 500 privékilometers zijn gereden. Daarnaast moet de rijder bij de Belastingdienst een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ aanvragen.

Hoe controleert de Belastingdienst een rittenregistratie?

Bij een controle rittenregistratie door de Belastingdienst, zijn er diverse mogelijkheden. Zo kunnen voertuigen willekeurig gescand worden, bijvoorbeeld op een parkeerplaats van een pretpark of shoppingcentrum. Een dergelijke rit kan natuurlijk zakelijk zijn, maar de Belastingdienst kan hier de nodige vragen bij stellen. Ook kan de Belastingdienst de rittenadministratie opvragen in de vorm van bijvoorbeeld bonnen, facturen en agenda’s. Overigens hoeft een sluitende kilometerregistratie voor de Belastingdienst bijhouden door de technische mogelijkheden tegenwoordig geen werk meer te zijn. Met een GPS registratiesysteem worden alle zakelijke kilometers en privékilometer automatisch geregistreerd en is hier gemakkelijk een overzicht van te krijgen voor de Belastingdienst.