Digitale inspectie rij- en rusttijden door ILT

Sinds 16 augustus controleert de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) de tachograafbestanden van vrachtwagens en bussen digitaal. Deze digitale controle van de naleving van de rij- en rusttijden bestaat naast de reguliere bedrijfsinspectie. Het op afstand analyseren van de tachograafgegevens levert zowel de ILT als de ondernemers voordelen op.

Digitale inspectie rij- en rusttijden door ILT

Hoewel de term ‘digitale inspectie’ mogelijk een negatieve bijklank heeft, is de opbrengst van deze controle verrassend positief. Als gevolg van deze inspectie krijgen ondernemers namelijk snel zicht op hoe goed ze de tachograafregelgeving naleven. Als uit de digitale inspectie blijkt dat er sprake is van overtredingen, geeft de ILT niet direct een boete. Ondernemers hebben dus de mogelijkheid de geconstateerde gebreken weg te werken. Daarnaast bespaart de digitale inspectie de ondernemer tijd. Als blijkt dat de richtlijnen goed worden nageleefd, zullen er namelijk minder reguliere inspecties nodig zijn.

Rij- en rusttijdenkaartje

Het rij en rusttijden kaartje van FleetGO is speciaal ontwikkeld voor transport-ondernemers en chauffeurs die moeten voldoen aan de rij en rusttijden. Met dit kaartje op zak heeft u altijd een geheugensteuntje die u helpt te voldoen aan de regels.

Vraag nu gratis aan!

GRATIS ONTVANGEN >
Rij- en rusttijdenoverzicht

Efficiëntieslag ILT

De digitale inspectie is een van de methoden die de ILT inzet om het toezicht te digitaliseren. Deze vorm van inspectie maakt het mogelijk om efficiënter en effectiever te werken, maar ook om risico- en informatiegestuurd te inspecteren. Bedrijven met een hoge risicoscore inspecteert de ILT namelijk intensiever dan bedrijven met een lage risicoscore. De inspectie levert daarnaast waardevolle gegevens op voor zowel de ondernemer als voor de ILT als controlerend orgaan. Op basis van de analyse van de tachograafgegevens, maakt de ILT namelijk onder andere marktrapportages. Op basis van deze rapportages krijgt de ILT beter inzicht in het nalevingsgedrag van de richtlijnen binnen de gehele markt.

Digitale inspectie

Bij een digitale inspectie krijgt de ondernemer van de ILT een oproep voor een digitale nalevingscontrole. Vanaf de website van de ILT downloadt de ondernemer vervolgens een webformulier en noteert daarop specifieke gegevens. Ook levert de ondernemer de gevraagde tachograafbestanden aan. Op basis van de zogenaamde ‘M-bestanden’ van de tachograaf, analyseert de ILT alle gegevens. De ondernemer ontvangt vervolgens een eindbrief waarin de resultaten van de analyse staan. Op basis van deze resultaten kan de ondernemer verbeteringen aanbrengen. Denk aan het vervolledigen van bestanden, het langer bewaren van deugdelijke registratie of het eerder uitlezen en overbrengen van geregistreerde gegevens. Dankzij deze aanpassingen kunnen boetes van vele duizenden euro’s worden voorkomen.

Remote Tacho Download (RTD)

Om geen omkijken te hebben naar de registratie van tachograafgegevens, kan gebruik worden gemaakt van Remote Tacho Download (RTD). RTD is een efficiënte methode voor onder meer automatisch en op afstand uitlezen, downloaden, archiveren en analyseren van tachograafdata. Alle bestanden worden versleuteld (draadloos) verzonden naar een bestandsopslag. Een veilige methode dus om altijd zicht te hebben op de tachograafgegevens en verzekerd te zijn tijdige registratie.