Tachograaf FAQ

Een tachograaf is een apparaat dat de rij- en rusttijden, de afgelegde afstanden en de gegevens van de bestuurderskaart van beroepschauffeurs van vrachtwagens en bussen registreert. Aan de hand van deze gegevens kan worden gecontroleerd of de arbeidsomstandigheden van chauffeurs worden nageleefd. Dit komt hun veiligheid en dat van de andere weggebruikers ten goede. Sinds 2006 is het binnen de EU verplicht om vrachtwagens (en bussen) uit te voeren met een digitale tachograaf.

Tachograaf FAQ

Hoe lees je een tachograaf uit?

Een tachograaf kan met behulp van verschillende soorten uitleesapparatuur worden uitgelezen. Met behulp van een downloadkey kunt u dat handmatig doen, met behulp van een black box wordt dat automatisch gedaan. Ook kan een bestuurderskaart hiermee worden uitgelezen. Voor handmatig uitlezen van een bestuurderskaart, kunt u ook een chipkaartlezer of een downloadterminal gebruiken.

Hoe vaak moet je een tachograaf uitlezen?

Een digitale tachograaf moet een keer per 90 dagen worden uitgelezen. Het gaat hier om de data die in het massageheugen van de tachograaf is opgeslagen. Deze gegevens moeten dus ook binnen deze termijn worden gedownload en op een server of een computer worden opgeslagen. De bestuurderskaart moet een keer per 28 dagen worden uitgelezen. In Ierland geldt hiervoor een termijn van 21 dagen.

Hoe gebruik je een tachograaf?

De verschillende typen en merken tachografen, zoals de Stoneridge en VDO, hebben een specifieke tachograaf handleiding. Op hoofdlijnen werken de meeste digitale tachografen op een vergelijkbare manier. Het begint met het plaatsen van de bestuurderskaart bij aanvang van de werkdag of aan het begin van de rit. Daarna moet het symbool van het land van vertrek (meestal handmatig) worden aangegeven. Vervolgens worden de geplande rusttijden (of andere werkzaamheden) ingevoerd. Bij een digitale tachograaf worden het kenteken en de kilometerstanden automatisch op de bestuurderskaart geregistreerd.

Hoe is de tachograaf te manipuleren?

Een tachograaf kan met behulp van een bepaalde voorziening worden gemanipuleerd. Alleen al het hebben van deze voorziening staat een boete, ook als deze uit staat. De nieuwe slimme tachograaf maakt manipulatie nog moeilijker.

Hoe lang moet je de gegevens van een tachograaf bewaren?

De gegevens van de tachograaf en van de bestuurderskaart moeten minimaal een jaar (52 weken) na de registratie worden bewaard. Als de gegevens ook gebruikt worden om te voldoen aan regelgeving van de Belastingdienst, moeten ze minimaal zeven jaar worden bewaard.

FleetGO Tachograaf Analyse
FleetGO biedt een unieke geïntegreerde tachograafanalyse. Naast het volledig automatisch downloaden, worden alle bestanden ook geanalyseerd om te kijken of het archief compleet is en of er overtredingen zijn gemaakt. Lees meer over Tachograaf Analyse.

Wanneer is de tachograaf verplicht?

Alle voertuigen en voertuigcombinaties met totale massa vermogen van meer dan 3.500 kilogram vallen onder de tachograafplicht. Deze plicht geldt ook voor bestelauto’s en voor een combinatie van een bestelauto met een aanhanger met een TTM van meer dan 3.500 kilogram.

Waar kun je een vrijstelling voor een tachograaf aanvragen?

Een vrijstelling voor een digitale tachograaf kan worden aangevraagd bij de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Bestelauto’s waar incidenteel een aanhangwagen aan is gekoppeld, zoals bij een hovenier of markthandelaar, kunnen worden vrijgesteld van het gebruik van een tachograaf. De ILT gebruikt de ’12 uur per week norm’ om te beoordelen of het rijden wel of niet de voornaamste activiteit is van de bestuurder. De voorwaarden voor een vrijstelling kunnen per land verschillen.

Wat betekent een tachograaf ‘ijken’?

Het is van groot belang dat een tachograaf nauwkeurig registreert. Om die precisie te waarborgen, moet een tachograaf iedere twee jaar worden geijkt. Meestal wordt het ijken gecombineerd met een APK-keuring of een onderhoudsbeurt. Het ijken wordt gedaan door een gecertificeerde specialist.

Waarom een tachograaf?

De digitale tachograaf is op 1 mei 2006 door de Europese Raad verplicht gesteld voor vrachtwagens en bestelbussen met een totaal draagvermogen van 3.500 kilogram of meer. Ook commerciële personen vervoer met meer dan 8 mensen is tachograaf plichtig. De digitale tachograaf heeft tot doel de arbeidsomstandigheden van beroepschauffeurs te verbeteren/te waarborgen en daarmee de veiligheid op de weg te vergroten. Ook heeft het tot doel bij te dragen aan eerlijke concurrentie tussen Europese vervoerders.

Wanneer een tachograaf in bestelwagen?

Voor een bestelauto’s boven de 3.500 kilogram en voor een combinatie van een bestelauto met een aanhanger geldt (ook) een tachograafplicht. Het gaat hierbij niet om het werkelijke gewicht van de bestelauto, maar om de (toegestane) maximummassa. Deze gegevens zijn te vinden op het kentekenbewijs en op de typegoedkeuring van de aanhanger.

Wie controleert tachograafdata?

De controle van de tachograafdata van de rij- en rusttijden ligt in handen van de ILT. Als een overtreding is begaan, neemt de inspecteur de tachograafschijven in beslag. Daarna volgt in de regel een proces-verbaal. Op tachograaffraude staat een hoge boete.

Wat is een ‘slimme tachograaf’?

Vanaf juni 2019 is de ‘slimme tachograaf’ beschikbaar. Deze nieuwe generatie tachografen en tachograafkaarten kunnen meer gegevens opslaan en zijn beter beveiligd. Om de kaarten en tachograaf uit te kunnen lezen, moet u de downloadtool waarschijnlijk wel upgraden of vervangen. De leverancier van uw tachograaf kan u hierover adviseren.

BELANGRIJK: Dit is slechts een korte handleiding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.. Elke chauffeur of onderneming moet altijd vertrouwen op het volledige wettelijke document dat hier te vinden is: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj?locale=nl

Dit artikel is op 06-12-2019 voor het laatst bijgewerkt.