Wat is bijtelling?

In Nederland moet iedere berijder van een bedrijfs- of leaseauto bijtelling betalen. Afhankelijk van het betreffende voertuig wordt er een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het voertuig opgeteld bij het inkomen van de werknemer. Deze belastingverhogende maatregel wordt maandelijks verrekend met de loonbelasting van de werknemer. De hoogte van dit percentage is gerelateerd aan de uitstoot. Echter zijn er maar twee tarieven: emissieloze bijtellingstarief voertuigen (en dus 0 gram CO2-uitstoot) en 22% voor alle overige voertuigen.

Wat is bijtelling

Waarom bijtelling?

Wie de beschikking heeft over een auto van de zaak en die regelmatig gebruikt voor privé doeleinden is een zogenaamde fiscale bijtelling verschuldigd. Deze bijtelling is van toepassing als men de per jaar voor meer dan 500 kilometer voor privé ritten gebruikt. De fiscus ziet het dan als een loon in natura, en over loont dient men nu eenmaal belasting te betalen.

Wie moet bijtelling betalen?

De bijtelling is van toepassing voor zowel werknemers als ondernemers die over een auto van de zaak beschikken. De fiscus maakt geen onderscheid tussen het rijden in een auto van de werkgever en het rijden in een auto van de eigen onderneming, indien het aantal privé kilometers de 500 overschrijdt dient men die fiscale bijtelling te betalen. Bovendien maakt men ook geen verschil tussen de rechtsvorm van de onderneming. Het enige verschil is dat de bijtelling bij de inkomstenbelasting wordt geheven in de vorm van een loon in nature terwijl de bijtelling bij ondernemers gewoon bij de winst wordt opgeteld. Indien de onderneming een BV of NV als rechtsvorm heeft wordt de bijtelling van de ondernemer, als zijnde een werknemer, weer via de inkomstenbelasting geheven.

Rekenvoorbeeld bijtelling:

Een werknemer heeft het hele jaar een leaseauto ter beschikking gekregen met een cataloguswaarde van €30.000,-. De werknemer rijdt meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden met deze auto en moet dus bijtelling betalen. Het is geen elektrisch voertuig, dus men betaalt in dit geval 22% bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik). De bijtelling die deze werknemer per maand moet betalen is dan: 22% van €30.000,- = €6600,- per jaar/ €550,- per maand. Er wordt per maand een bedrag van €625,- opgeteld bij het inkomen, waarover dus ook extra belasting betaald moet worden. Stel dat deze werknemer hierover 38,10% belasting moet betalen, dan zijn de netto maandlasten voor dit voertuig 38,10% van €550,- = €209,55. Dit betekent dat deze werknemer per jaar €2514.60 (12 x €231,-) betaalt voor dit voertuig. U kunt hier eenvoudig uw bijtelling berekenen.

Bereken uw bijtelling eenvoudig met onze calculator

Benieuwd naar hoeveel bijtelling u moet betalen? We hebben een calculator ontwikkeld waarmee u aan de hand van uw kenteken de bijtelling kan berekenen.

Bijtelling & CO2

De CO2 uitstoot van de auto bepaalt samen met de cataloguswaarde de hoogte van de bijtelling. Het exacte bedrag van de bijtelling is uiteraard weer afhankelijk van de belastingschijf waarin de berijder van de auto valt. Indien de berijder een vergoeding voor het privé gebruik van de auto afdraagt, mag deze weer in mindering op de bijtelling worden gebracht. De bijtelling wordt berekend aan de hand van een percentage van consumentenprijs van de auto van de zaak. Het bijtellingspercentage is valt in twee soorten; voertuigen met CO2 uitstoot en zonder uitstoot. Vanaf 2026 is het bijtellingpercentage gelijk.

Uitzonderingen

Wie een bestelauto van de zaak heeft die uitsluitend zakelijk wordt gebruikt hoeft geen bijtelling te betalen indien er samen met de werkgever een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ wordt ingediend. Ook is er dan een ritregistratie benodigd. Ook voor auto’s die meer 15 jaar geleden of meer voor het eerst in gebruik zijn genomen geldt een afwijkende regeling. Het percentage van de bijtelling is omdat deze auto’s nogal milieubelastend zijn met 35% relatief hoog, als waarde wordt er in principe niet naar de oorspronkelijke waarde maar met de dagwaarde van de auto gerekend.


Automatisch Rittenregistratie Bijhouden?

Met rittenregistratie van FleetGO heeft u altijd een geldig bewijsmiddel richten de fiscus. Zo voorkomt u hoge boetes en naheffingen.

Voorkom boetes en naheffingen!

  • 100% Belastingproof!
  • Ruim 8.000 tevreden klanten gingen u voor
  • Maandelijks opzegbaar, u zit nergens aan vast
  • Nieuwste generatie hardware
  • Professionele installatie op locatie
  • Keurmerk Ritregistratiesystemen
  • 3 jaar garantie op locatie
  • Inclusief gratis App (IOS & Android)
  • Vanaf € 7,00 per maand!

Vragen en antwoorden over bijtelling FAQ

Hoe bijtelling aangeven en betalen?

Bent u werknemer en rijdt u in een auto van de zaak? Dan trekt uw werkgever de autokosten van de winst af. Als u meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden maakt, ziet de Belastingdienst dit gebruik als loon waarover belasting moet worden betaald.

Hoe bijtelling berekenen als zzp’er?

Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van het aantal gereden (privé)kilometers, van de cataloguswaarde en van de uitgiftedatum van uw auto. Tot en met 2026 is ook de hoeveelheid CO2-uitstoot van invloed op de hoogte van de bijtelling. Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen. Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting. Het bedrag van de bijtelling mag overigens nooit hoger zijn dan de totale autokosten per jaar. Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt. NB Privégebruik van uw auto boven de 500 kilometer per jaar is niet aftrekbaar.

Hoe bijtelling berekenen?

De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt, het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot. Wilt u precies weten hoeveel u maandelijks netto aan bijtelling betaald? Gebruik dan onze bijtellingcalculator.

Hoe bijtelling voorkomen/vermijden?

Als u bijtelling wilt voorkomen, rijdt u per kalenderjaar maximaal 500 privékilometer. Met behulp van kilometerregistratie maakt u inzichtelijk hoeveel zakelijke en hoeveel privékilometer u per jaar rijdt. U kunt de kilometerregistratie handmatig bijhouden, of gebruikmaken van een automatisch rittenregistratiesysteem.

Hoeveel bijtelling bij een bestelbus met grijs kenteken?

Gebruikt u geen ‘normale’ auto als voertuig voor uw onderneming, maar een bestelauto/bestelbus met een grijs kenteken? En gebruikt u deze bestelauto alleen zakelijk? Dan betaalt u geen bijtelling. Wel moet u voor de fiscus de ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’s’ hebben ingevuld. Hoewel het niet verplicht is om een rittenregistratie bij te houden, is het wel verstandig dit te doen. Alle relevante gegevens zijn dan namelijk vastgelegd in een ‘black box’. Als de Belastingdienst u vraagt om het zakelijke karakter van een bepaalde rit aan te tonen, kunt u dat zonder problemen doen.

Hoeveel bijtelling heeft mijn auto?

De hoogte van de bijtelling berekent u aan de hand van de cataloguswaarde van uw (zakelijke) auto, de uitgiftedatum van uw kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot (vanaf 2026 heeft de hoeveelheid CO2-uitstoot geen invloed meer op de hoogte van de bijtelling). Tot 2026 geldt:

– Voor elektrische auto’s: het bijtellingspercentage stijgt van 8% in 2020 naar 22% in 2026.
– Auto’s met meer dan 0 gram CO2-uitstoot per kilometer betaalt u 22 procent bijtelling.

Vanaf 2026 betaalt u ook voor volledig elektrische auto’s 22 procent bijtelling.

Is bijtelling aftrekbaar?

Nee bijtelling is niet aftrekbaar, wel zijn andere autokosten aftrekbaar. De kosten voor het privégebruik van een zakelijke auto mogen worden afgetrokken van de winst. Ook tolkosten en bijvoorbeeld kosten voor het gebruik van een veerpont vallen hieronder.

Is bijtelling bruto of netto?

De bijtelling is een bruto bedrag dat bij uw salaris wordt geteld. Hierover wordt de reguliere belasting berekend. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer belasting u betaalt over de bijtelling.

Is bijtelling hetzelfde als BPM?

Nee, bijtelling is niet hetzelfde als BPM. Bijtelling is een bedrag dat u betaalt als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer rijdt in uw zakelijke auto. BPM (‘Belasting van Personenauto’s en Motorrijtuigen’) is een belasting die u betaalt als u een personenauto, motor of bestelbus in Nederland koopt of uit het buitenland importeert en registreert.

Is bijtelling inclusief btw?

De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de catalogusprijs van de auto inclusief btw.

Is bijtelling loon?

Bijtelling is een verkapt loon; een werkgever telt het bedrag van de bijtelling bij het loon van de werknemer op als deze in loondienst is en ook privé in een auto van de zaak rijdt.

Is bijtelling per jaar?

Ja, de bijtelling wordt over een jaar berekend en moet per jaar worden betaald. Als u een gedeelte van het jaar een auto van de zaak hebt, betaalt u een evenredig bedrag.

Is bijtelling verplicht?

Ja, bijtelling is verplicht, mits u kunt aantonen dat u per kalenderjaar minder dan 500 privékilometer rijdt in een zakelijk voertuig. U moet dan een ‘Verklaring geen privégebruik zakelijke auto’ hebben ingediend bij de Belastingdienst.

Is er bijtelling bij financial lease?

Als u in een auto van de zaak rijdt of als u als zzp’er of MKB’er in een zakelijke auto rijdt, spreekt de Belastingdienst van loon in natura. De zakelijke auto wordt gezien als een vorm van inkomsten, waarover u belasting moet betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer maakt. Blijft u binnen die vrijstelling? Dan hoeft u bij financial lease geen bijtelling te betalen.

Is er bijtelling bij private lease?

Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent.

Moet er altijd bijtelling worden betaald?

Nee, er hoeft niet altijd bijtelling te worden betaald. Alleen als er meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto wordt gereden, betaalt u bijtelling.

Waar is bijtelling op gebaseerd?

Bijtelling wordt onder andere berekend aan de hand van een percentage van de cataloguswaarde van de auto. Het bedrag hangt af van de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto. Tot en met 2025 betaalt u voor een elektrische auto of een auto die op waterstof rijdt, aanzienlijk minder bijtelling dan voor een auto met een benzine-, LPG- of dieselmotor. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.

Waar staat bijtelling op loonstrook?

Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag.

Waar staat bijtelling voor?

Bijtelling staat voor de fiscale kosten van het privégebruik van een zakelijke auto. Wie meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar in een zakelijke auto rijdt, moet bijtelling betalen.

Waarom gaat de bijtelling omhoog?

De bijtelling van elektrische auto’s is dit jaar omhoog gegaan. De overheidskosten voor elektrisch rijden blijken namelijk groter dan de milieuwinst. Vanaf dit jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto’s daarom van 8 procent en blijft stijgen tot 2026 naar 22%.

Wanneer bijtelling op de auto van de zaak?

U moet bijtelling betalen als u per kalenderjaar meer dan 500 provékilometer in de auto van de zaak rijdt, of als u niet kunt aantonen dat u minder dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt.

Welke bijtellingspercentages zijn er?

Het bijtellingspercentage is afhankelijk van soort auto/de hoeveelheid CO2-uitstoot. De hoogte van het te betalen belastingbedrag is afhankelijk van het tarief waarover de belasting wordt berekend. Bereken hier de hoogte van uw bijtelling.

Welke bijtelling na vijf jaar/60 maanden?

De hoogte van uw bijtelling staat vanaf het moment dat deze wordt vastgesteld, voor 60 maanden vast. Direct na afloop van deze periode wordt het percentage door de Belastingdienst opnieuw vastgesteld aan de hand van de regels die op dat moment gelden.

Wie moet bijtelling betalen?

Bijtelling moet worden betaald door werknemers en ondernemers die per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in een zakelijke auto (‘auto van de zaak’) of in een auto van de onderneming rijden. Als u werknemer bent, wordt de bijtelling bij de inkomstenbelasting geheven in de vorm van loon in natura. Als u ondernemer bent, telt u de bijtelling op bij de winst, waarover u vervolgens belasting betaalt.

Wie ontvangt bijtelling?

De inkomsten die uit bijtelling komen, gaan naar de Belastingdienst en daarmee naar de schatkist van de overheid.

Hoe werkt bijtelling?

Wie in een auto van de zaak rijdt en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar maakt, betaalt bijtelling. De fiscus ziet dit gebruik namelijk als een loon in natura, waarover belasting moet worden betaald. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de CO2-uitstoot. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling.

In 2022 tot en met 2024 is het bijtellingspercentage voor elektrische voertuigen (EV’s) 16 procent; in 2022 gold deze korting voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 35.000, vanaf 2023 voor EV’s met een cataloguswaarde van maximaal € 30.000. In 2025 is het bijtellingspercentage voor deze voertuigen 17 procent, in 2026 is dit percentage 22 procent. Rijdt u in een elektrische auto waarvan de catalogusprijs hoger is dan de genoemde drempelbedragen, dan betaalt u standaard 22 procent bijtelling over het resterende aanschafbedrag. Voor een waterstofauto of zonneauto betaalt u 16 procent bijtelling over de volledige waarde van de auto. Vanaf 2026 is het bijtellingspercentage van alle elektrische voertuigen gelijk aan die van benzine- en dieselauto’s.

Voor benzine- en dieselauto’s verandert de bijtelling niet. Het standaard tarief voor bijtelling blijft 22 procent. Dit tarief geldt voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is.

Hoe werkt bijtelling zzp?

De bijtelling voor een zzp’er werkt als volgt. Als u per kalenderjaar meer dan 500 privékilometer in uw zakelijke auto rijdt, moet u bijtelling betalen. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van:

– de cataloguswaarde van de auto;
– de datum van de eerste toelating; dit is de datum waarop de auto voor het eerst op de weg is toegelaten (waar ook ter wereld);
– de CO2-uitstoot van de auto. Voor alle auto’s waarvan de uitstoot meer dan 1 gram CO2 is, betaalt u 22 procent bijtelling.

Het uiteindelijke bedrag komt bovenop uw belastbaar inkomen. Over het totaalbedrag van uw aangifte betaalt u belasting. Ondernemers mogen de auto ook op de zaak zetten; deze kosten mag u dan aftrekken van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt.

Hoe werkt bijtelling op loonstrook?

Bijtelling wordt indirect op uw loonstrook weergegeven. Bijtelling wordt bij het brutosalaris opgeteld, omdat de Belastingdienst dit bedrag ziet als ‘loon in natura’. Op het loonstrookje staat meestal ‘Privégebruik auto’, met daarbij het desbetreffende bedrag.

Hoe bijtelling berekenen?

Hoe berekent u de bijtelling? De bijtelling voor een zakelijke auto wordt gebaseerd op onder andere de catalogusprijs, de belastingschrijf waarbinnen uw inkomen valt (1 of 2), het aantal kilometers dat u jaarlijks in uw auto rijdt en de hoogte van de CO2-uitstoot. Om uw bijtelling te berekenen, kunt u gebruikmaken van een handige rekentool.

Hoe werkt leasen bijtelling? 

Wie in een auto van de zaak rijdt (lease) en hiermee meer dan 500 privékilometer per kalenderjaar rijdt, betaalt bijtelling. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de hoogte van de cataloguswaarde van de auto, de uitgiftedatum van het kenteken en de hoeveelheid CO2-uitstoot van de auto. Ook de hoogte van uw inkomen heeft invloed op de hoogte van de bijtelling. 
NB Wie in een privé leaseauto rijdt, betaalt geen bijtelling, omdat de Belastingdienst deze auto niet tot het inkomen rekent. 

Hoe werkt bijtelling op je salaris? 

Bijtelling wordt verwerkt in uw salaris; een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het voertuig wordt namelijk bij uw belastbare inkomen opgeteld. Over dit totaal betaalt u belasting. 

Fiscale bijtelling berekenen 

Hoe berekent u fiscale bijtelling? U kunt gebruikmaken van een rekentool, maar u kunt ook zelf een rekensom maken. Een rekenvoorbeeld: 
 
Louisa is een werknemer die vanaf 2022 privé gebruikmaakt van een zakelijke (elektrische) auto. Deze auto heeft een cataloguswaarde van € 33.000. Louisa rijdt meer dan 500 kilometer per jaar voor privédoeleinden met deze auto. Ze moet dus bijtelling betalen. Voor dit kalenderjaar betaalt ze in 2022 16 procent bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik). De bijtelling die Louisa betaalt is dan: 16 procent van € 33.000 = € 5.280,00 per jaar. Over dit extra bedrag moet zij dus ook belasting betalen. Als Louisa hierover 37,35 procent belasting (schijf 1) betaalt, zijn de netto jaarlasten voor het privégebruik van haar zakelijke auto 37,35 procent van € 5.2580,00 = € 1.972,08. 

Welke bijtellingen zijn er?

Tot en met 2025 zijn er twee bijtellingspercentages voor zakelijke auto’s;

Bijtelling emissieloze auto’s (elektrisch / waterstof)

Bijtelling elektrische auto’s20192020202120222023202420252026
Bijtelling percentage4%8%12%16%16%16%17%22%
Bijtelling cap50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000n.v.t.

Bijtelling auto’s met uitstoot

Bijtelling auto’s met uitsoot20192020202120222023202420252026
Bijtelling percentage22%22%22%22%22%22%22%22%

Let op: elke situatie is weer anders. Overleg altijd met de administratie om te achterhalen welke richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn.

Update: februari 2024. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, laat u daarom altijd adviseren door een financieel specialist.