Wat is bijtelling?

In Nederland moet iedere berijder van een bedrijfs- of leaseauto bijtelling betalen. Afhankelijk van het betreffende voertuig wordt er een bepaald percentage van de cataloguswaarde van het voertuig opgeteld bij het inkomen van de werknemer. Deze belastingverhogende maatregel wordt maandelijks verrekend met de loonbelasting van de werknemer. De hoogte van dit percentage is gerelateerd aan de uitstoot. Echter zijn er maar twee tarieven: emissieloze bijtellingstarief voertuigen (en dus 0 gram CO2-uitstoot) en 22% voor alle overige voertuigen.

Waarom bijtelling?

Wie de beschikking heeft over een auto van de zaak en die regelmatig gebruikt voor privé doeleinden is een zogenaamde fiscale bijtelling verschuldigd. Deze bijtelling is van toepassing als men de per jaar voor meer dan 500 kilometer voor privé ritten gebruikt. De fiscus ziet het dan als een loon in natura, en over loont dient men nu eenmaal belasting te betalen.

Rittenregistratie

Wie moet bijtelling betalen?

De bijtelling is van toepassing voor zowel werknemers als ondernemers die over een auto van de zaak beschikken. De fiscus maakt geen onderscheid tussen het rijden in een auto van de werkgever en het rijden in een auto van de eigen onderneming, indien het aantal privé kilometers de 500 overschrijdt dient men die fiscale bijtelling te betalen. Bovendien maakt men ook geen verschil tussen de rechtsvorm van de onderneming. Het enige verschil is dat de bijtelling bij de inkomstenbelasting wordt geheven in de vorm van een loon in nature terwijl de bijtelling bij ondernemers gewoon bij de winst wordt opgeteld. Indien de onderneming een BV of NV als rechtsvorm heeft wordt de bijtelling van de ondernemer, als zijnde een werknemer, weer via de inkomstenbelasting geheven.

Rekenvoorbeeld bijtelling:

Een werknemer heeft het hele jaar een leaseauto ter beschikking gekregen met een cataloguswaarde van €30.000,-. De werknemer rijdt meer dan 500 kilometer voor privé-doeleinden met deze auto en moet dus bijtelling betalen. Het is geen elektrisch voertuig, dus men betaalt in dit geval 22% bijtelling (woon-werkverkeer wordt aangemerkt als zakelijk gebruik). De bijtelling die deze werknemer per maand moet betalen is dan: 22% van €30.000,- = €6600,- per jaar/ €550,- per maand. Er wordt per maand een bedrag van €625,- opgeteld bij het inkomen, waarover dus ook extra belasting betaald moet worden. Stel dat deze werknemer hierover 38,10% belasting moet betalen, dan zijn de netto maandlasten voor dit voertuig 38,10% van €550,- = €209,55. Dit betekent dat deze werknemer per jaar €2514.60 (12 x €231,-) betaalt voor dit voertuig. U kunt hier eenvoudig uw bijtelling berekenen.

Bijtelling & CO2

De CO2 uitstoot van de auto bepaalt samen met de cataloguswaarde de hoogte van de bijtelling. Het exacte bedrag van de bijtelling is uiteraard weer afhankelijk van de belastingschijf waarin de berijder van de auto valt. Indien de berijder een vergoeding voor het privé gebruik van de auto afdraagt, mag deze weer in mindering op de bijtelling worden gebracht. De bijtelling wordt berekend aan de hand van een percentage van consumentenprijs van de auto van de zaak. Het bijtellingspercentage is valt in twee soorten; voertuigen met CO2 uitstoot en zonder uitstoot. Vanaf 2026 is het bijtellingpercentage gelijk.

Uitzonderingen

Wie een bestelauto van de zaak heeft die uitsluitend zakelijk wordt gebruikt hoeft geen bijtelling te betalen indien er samen met de werkgever een ‘Verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto’ wordt ingediend. Ook is er dan een ritregistratie benodigd. Ook voor auto’s die meer 15 jaar geleden of meer voor het eerst in gebruik zijn genomen geldt een afwijkende regeling. Het percentage van de bijtelling is omdat deze auto’s nogal milieubelastend zijn met 35% relatief hoog, als waarde wordt er in principe niet naar de oorspronkelijke waarde maar met de dagwaarde van de auto gerekend.

Vragen en antwoorden over bijtelling FAQ

Welke bijtellingen zijn er?

Tot en met 2025 zijn er twee bijtellingspercentages voor zakelijke auto’s;

Bijtelling emissieloze auto’s (elektrisch / waterstof)

Bijtelling elektrische auto’s20192020202120222023202420252026
Bijtelling percentage4%8%12%16%16%16%17%22%
Bijtelling cap50.00045.00040.00035.00030.00030.00030.000n.v.t.

Bijtelling auto’s met uitstoot

Bijtelling auto’s met uitsoot20192020202120222023202420252026
Bijtelling percentage22%22%22%22%22%22%22%22%

Let op: Het voorstel die bij het Kabinet lag voor het verlagen van de bijtelling cap voor elektrische voertuigen is geaccepteerd. Het betreft een 2-stapse verlaging, waarbij de cap in 2022 verlaagd wordt naar € 35.000 en in 2023 naar € 30.000. Wel zijn de budgetten voor de subsidie voor elektrische auto’s bij particulieren en subsidie voor elektrische bestelauto’s verhoogd. Heb je een elektrisch voertuig? Vraag de subsidie dan op tijd aan want op is op.

Bekijk ook ons kennisbank artikel over bijtelling 2023

Let op: elke situatie is weer anders. Overleg altijd met de administratie om te achterhalen welke richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn.

Update: januari 2023. Aan de teksten kunnen geen rechten worden ontleend, laat u daarom altijd adviseren door een financieel specialist.