Transportvergunning: welke heeft u nodig?

Welke vergunningen zijn er nodig? Samenvatting: Als beroepsvervoerder van goederen is een Eurovergunning verplicht. Deze is standaard 5 jaar geldig en wordt uitgegeven door de NIWO. Het verkrijgen en/of verlengen is gebonden aan bepaalde voorwaarden. Voor vervoer naar of door niet-EU landen, of met chauffeurs uit niet-EU landen, zijn aanvullend vergunningen en/of certificaten nodig.

Transportvergunning welke heeft u nodig

Transportvergunning / Eurovergunning

Wanneer u als beroepsvervoerder over een voertuig beschikt met een laadvermogen van meer dan 500 kilo, dan dient u in ieder geval te beschikken over een transportvergunning, de zogenaamde Eurovergunning. Dit geldt zowel voor binnenlands beroepsvervoer als Europees vervoer. De transportvergunning is aan te vragen bij de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Let op: Het gaat dus uitdrukkelijk om beroepsgoederenvervoer en niet om eigen vervoer. Om te bepalen of het gaat om beroepsgoederenvervoer of eigen vervoer kan men de volgende vuistregel hanteren: Wanneer het vervoer van goederen de hoofdactiviteit is van de onderneming, dan betreft dit beroepsgoederenvervoer.

Wanneer het vervoer van goederen een bijzaak is, is er sprake van eigen vervoer. Wanneer u niet zeker bent van uw zaak of er andere onduidelijkheden zijn, raden we u aan om contact op te nemen met de NIWO.

Voorwaarden transportvergunning

Men moet aan de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor de transportvergunning:

  • Het bedrijf is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
  • Het bedrijf is kredietwaardig: aantoonbaar voldoende financiële middelen voor de start en continuïteit van de onderneming. Wanneer het om één voertuig gaat, dient het eigen vermogen ten minste €9.000,- te zijn. Voor ieder extra voertuig dient dit te worden verhoogd met €5.000,-.
  • De ondernemer dient een verklaring omtrent gedrag (VOG) te kunnen overleggen. Zowel een VOG voor rechtspersonen als voor privépersonen kan worden gebruikt. Een en ander is afhankelijk van uw situatie. De verklaring is aan te vragen via de gemeente en justitie.
  • De ondernemer kan een vakdiploma overleggen om aan te tonen dat hij vakbekwaam is. Deze cursus is te volgen bij diverse verschillende instanties.

Een transportvergunning is standaard 5 jaar geldig. Bij het verlengen van de vergunning dient men weer opnieuw aan alle voorwaarden te voldoen.

Let op: Alle voertuigen die onder de transportvergunning van de onderneming vallen, dienen een kopie van de vergunning aan boord te hebben.

Tachograafplicht

Alle voertuigen en voertuigcombinaties met een totaalgewicht van boven de 3.500kg, vallen onder de tachograafplicht. Op de tachograafplicht zijn uitzonderingen. Dit kan per land verschillen.

Kosten transportvergunning

Onderstaande kosten zijn afkomstig van de website van de NIWO en zijn vrijgesteld van BTW. Voor meer informatie, zie NIWO.

Soort vergunningKosten
Het aanvragen van de vergunning€235,-
Het verlengen van de vergunning€120,-
Heffing per transportvergunning per jaar€23,70
Afgifte vergunningsbewijs€25,-

Transportvergunning aanvragen

Om een transportvergunning te kunnen aanvragen zijn de volgende documenten nodig:

  • Ingevuld en ondertekend aanvraagformulier
  • Uittreksel van de KvK
  • Openingsbalans van uw onderneming
  • Geldige IVB/VOG
  • Kopie vakbekwaamheidsdiploma

Voor meer informatie en het aanvragen van een transportvergunning, zie NIWO.

Overige transportvergunningen

Naast de Eurovergunning, zijn er nog een aantal andere vergunningen voor transporteurs. Afhankelijk van de situatie en het type vervoer zijn er ook nog deze vergunningen:

Ritmachtiging
Noodzakelijk wanneer u goederen vervoert van bepaalde EU landen naar niet-EU landen. Wordt gebruikt wanneer het om incidenteel vervoer gaat.

CEMT-vergunning
Handig wanneer u met grote regelmaat goederen vervoert tussen EU landen en niet-EU landen.
Bestuurdersattest voor niet-EU chauffeurs
Noodzakelijk wanneer de transportonderneming chauffeurs aan het werk heeft die uit niet-EU landen afkomstig zijn.

Certificaat voor niet-EU chauffeurs
Speciaal certificaat voor personenvervoer wanneer de busonderneming chauffeurs aan het werk heeft die uit niet-EU landen afkomstig zijn.

VIHB registratie
Een speciale registratie voor transportbedrijven die binnen Nederland actief zijn met het vervoeren, inzamelen, handelen en/of bemiddelen in bedrijfsafvalstoffen of andere gevaarlijke afvalstoffen.

TIR-carnet
Wanneer er vervoer plaatsvindt van goederen door landen heen waarbij vertrek- en aankomstpunt liggen in twee verschillende landen die beide zijn aangesloten op de TIR-overeenkomst (en dus buiten de EU vallen), dient men een TIR-carnet te kunnen overleggen.

De vrachtwagen, trailer of container wordt in dit geval voorzien van een verzegeling die door de douane is aangebracht die ook enkel door de douane mag worden verbroken om eventuele controles te verrichten.