AVC

De AVC speelt een belangrijke rol de wereld van de transport. Hierbij is het gebruik van een vrachtbrief essentieel. Een vrachtbrief vormt de overeenkomst tussen de betrokken partijen, zoals de vervoerder, transporteur en ontvanger. De vrachtbrief is het bewijs dat vracht/goederen in ontvangst zijn genomen door de transporteur en dat aflevering bij de ontvanger heeft plaatsgevonden. Een vrachtbrief is verplicht, met boetes tot gevolg als de transporteur deze niet bij zicht heeft. Het gebruik van een AVC vrachtbrief volgens AVC condities is voor transport binnen Nederland de standaard.

AVC

<<< Terug naar glossary

Wat is AVC?

De AVC betekenis is ‘Algemene Vervoerscondities 2002’. De AVC condities voor transport zijn nationaal geregeld. Het zijn condities die betrokken partijen en de overheid in 2002 zijn overeengekomen en waar al het nationale transport aan moet voldoen. Zo is er ook een standaard AVC vrachtbrief opgesteld die voldoet aan de AVC voorwaarden en het voor al het binnenlands transport gebruikt wordt.

Wat zijn de AVC condities voor transport?

Wettelijk is veel geregeld rondom het zakelijk transportvervoer. De AVC condities zijn hier een aanvulling op en zijn op veel punten wat gedetailleerder. Zo worden er voor AVC transport diverse zaken in de AVC condities geregeld. Dit gaat om zaken als de vrachtbetaling, de voorwaarden voor belading en overbelading, de opslag en rembourszendingen. Een belangrijk onderdeel van de AVC voorwaarden, zijn de vastgestelde schadevergoedingen in het geval van schade tijdens het transport of in het geval van vertraging.

Hoe belangrijk is AVC?

In de binnenlandse transportwereld speelt de AVC een zeer belangrijke en zelfs leidende rol. Wanneer er discussie is over bepaalde onderwerpen, dan wordt er teruggeworpen op de AVC voorwaarden. Over de AVC condities is namelijk geen discussie mogelijk en wordt door alle partijen in de transportbranche geaccepteerd. Dit laat zien dat AVC transport erg belangrijk is voor veel partijen:
 • Verzekeraars nemen de AVC voorwaarden op in hun polisvoorwaarden.
 • De AVC condities zijn mede opgesteld door TLN en KNV (de brancheverenigingen voor transport- en verladersorganisaties).
 • Algemene en brede acceptatie van de AVC voorwaarden door zowel grote als kleine bedrijven.

Wat is CMR?

Hoewel AVC voor transport in het binnenland een leidende rol speelt, wordt transport uiteraard wereldwijd uitgevoerd. Hierdoor was er ook behoefte aan internationale afspraken en voorwaarden. In 1956 is er daarom een internationaal verdrag opgesteld door de Verenigde Naties. Dit verdrag wordt CMR genoemd, de afkorting van ‘Convention relative au contrat de transport international de Marchandises par Route’. Vrijwel alle Europese lidstaten hebben de CMR ondertekend, alsook diverse landen in Azië en Afrika.

Wat is het verschil tussen AVC en CMR?

Net zoals een AVC vrachtbrief, bestaat er ook een CMR vrachtbrief die gebaseerd is op de CMR voorwaarden. Het is mogelijk om de CMR vrachtbrief binnen Nederland te gebruiken, dan gelden namelijk ook automatisch de AVC voorwaarden. Het belangrijkste verschil tussen AVC en CMR zijn niet zozeer de voorwaarden zelf. Het is meer het feit dat de CMR vrachtbrief internationaal in alle CMR landen geaccepteerd is, inclusief Nederland. De AVC vrachtbrief is specifiek gericht op binnenlands transport en bedoelt voor binnenlandse transportbedrijven. Wel kunnen de AVC condities een aanvulling zijn op het CMR verdrag, hiervoor kan een speciale gecombineerde AVC/CRM vrachtbrief worden gebruikt. Een ander verschil tussen AVC en CMR, is dat er in de AVC condities wat zaken nader zijn geregeld, zoals het laden en lossen en opslag.