Smart Tacho 2 verplicht

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar snel op en dat geldt ook voor de transportwereld. Zo werd onlangs de invoering van de Smart Tacho 2 bekend. Vanaf 21 augustus 2023 moeten nieuwe trucks zijn uitgerust met deze tachograaf.

Smart Tacho 2 Verplicht

Iedere bus of vrachtwagen die vanaf 15 juni 2019 op kenteken is gezet, moet uitgerust zijn met een ‘slimme’ tachograaf. Deze tachograaf bevat onder meer de verplichte functies ITS-interface (Intelligent Transport Systems), een GNSS-module (Globale Navigation Satellite System) en een DSRC-interface (Dedicated Short Range Communication). Dankzij deze slimme functies, is fraude en manipulatie met de tachograaf aanzienlijk moeilijker. Tegelijkertijd is handhaving eenvoudiger en in alle Europese landen gelijk. Dit leidt tot eerlijker concurrentie en vergroot de verkeersveiligheid. De komst van de Smart Tacho 2 vergroot de mogelijkheden voor Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) om efficiënt te handhaven en verbetert daarnaast het gebruiksgemak van de tachograaf.

Invoering Smart Tacho 2

De Smart Tacho 2 is op termijn verplicht voor alle trucks voor internationaal transport. Dat betekent dat ook bestaande trucks voorzien moeten worden van de Smart Tacho 2; de uiterste datum hiervoor is 31 augustus 2024. Trucks die al zijn voorzien van Smart Tacho 1, moeten uiterlijk 21 augustus 2025 zijn uitgerust met de Smart Tacho 2. Met andere woorden; voor alle bestaande, internationaal rijdende transporttrucks geldt een ‘retrofitplicht’, waarbij de oude tachografen plaats moeten maken voor deze nieuwste versie. Ten slotte moeten op 1 juli 2026 ook alle voertuigen met een gewicht van tweeënhalf tot drieënhalve ton voorzien zijn van de Smart Tacho 2.

Optimale handhaving

Het hoofddoel van de tachograaf is het handhaven van de rij- en rusttijden van chauffeurs van Europese transporten door ILT. De Smart Tacho 2 heeft echter meer functionaliteiten dan de Tacho 1, waardoor de handhavings- en gebruikersmogelijkheden zijn toegenomen. Zo zal deze opvolger ook ingezet worden voor de handhaving van cabotage (het uitvoeren van een binnenlandse rit in een andere EU-lidstaat met een Nederlandse vrachtauto) en posting (detachering). Ook kan een controleur via de DSRC nu meer informatie op afstand uitlezen.

Groter gebruiksgemak

De verbeteringen zijn niet alleen gericht op handhaving van geldende richtlijnen, maar ook op het vergroten van het gebruiksgemak en op de zichtbaarheid van de tachograaf. Zo kunnen de smartphone en het dashboard aan de tachograaf worden gekoppeld, waardoor er minder onnodige bedieningsfouten zullen worden gemaakt. Daarnaast bevat de Smart Tacho 2 meer beveiligingstools. Zo wordt beïnvloeding van het GNSS-signaal (spoofing) tegengegaan en wordt net als bij geofencing, de positie van het voertuig bij het gebruik van bepaalde functies automatisch geregistreerd, wat manipulatie tegengaat. Bijkomend pluspunt van de Smart Tacho 2 is dat dit deze registratie automatisch plaatsvindt.

Nieuwe functionaliteiten Smart Tacho 2

Om de handhaving, het gebruiksgemak en de veiligheid te verbeteren, bevat de Smart Tacho 2 in vergelijking tot de Smart Tacho 1, aanvullende functionaliteiten*:

  • Automatische registratie van grenspassages;
  • Functie voor het registreren van laden en lossen in combinatie met het registeren van de positie van het voertuig;
  • Automatische weergave van het land waar het voertuig zich bevindt bij de selectie van begin en einde land;
  • Extra beveiliging GNSS-signaal;
  • Extra bewegingssignaal;
  • Uitbreiding DSRC-gegevens met maximale rijtijd, waardoor controle van deze gegevens op afstand mogelijk is.

Remote Tacho Download (RTD) Remote Tacho Download (RTD) is een efficiënte methode voor het tijdig en automatisch uitlezen, downloaden, archiveren en analyseren van de tachograafgegevens. Hieronder vallen ook de gegevens van de nieuwe functionaliteiten van de Smart Tacho 2, zoals ‘laden en lossen’. Alle bestanden worden versleuteld (draadloos) verzonden naar een bestandsopslag. Een veilige methode dus om altijd zicht te hebben op de tachograafgegevens en verzekerd te zijn tijdige registratie. Naast tijd, bespaart deze automatische registratie u bovendien ook (onnodige) torenhoge boetes!

Remote Tacho Download (RTD)

Om geen omkijken te hebben naar de registratie van tachograafgegevens, kan gebruik worden gemaakt van Remote Tacho Download (RTD). RTD is een efficiënte methode voor onder meer automatisch en op afstand uitlezen, downloaden, archiveren en analyseren van tachograafdata. Alle bestanden worden versleuteld (draadloos) verzonden naar een bestandsopslag. Een veilige methode dus om altijd zicht te hebben op de tachograafgegevens en verzekerd te zijn tijdige registratie.