Tachograaf ijken

Een tachograaf moet iedere twee jaar worden geijkt. Deze verplichting geldt voor zowel de analoge als de digitale tachograaf. De APK-keuring is vaak een geschikt moment om de tachograaf te laten ijken. De ijking moet worden gedaan door een partij die is erkend door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW).

Tachograaf Ijken

Tachograaf ijken verplicht

Bij een ijking worden verschillende onderdelen van de tachograaf verzegeld. Zo’n verzegeling is twee jaar geldig; dit betekent dat een tachograaf iedere twee jaar moet worden geijkt. Als de verzegeling tussentijds is verbroken, moet de tachograaf opnieuw worden geijkt. Is de tachograaf tussen de verplichte ijkmomenten vervangen, heeft het voertuig een andere maat banden gekregen of is er bij een digitale tachograaf sprake van spanningsonderbreking? Ook dan moet de tachograaf opnieuw worden geijkt.

Riskeer nooit meer een tachograaf boete

Start nu met het analyseren van uw tachograaf bestanden met de all-in-one tachograaf analyse tool van FleetGO. Mis nooit meer een overtreding.

Kansen om boetes te krijgen zijn groter dan ooit!

Waarom een tachograaf ijken?

Een tachograaf registreert de rij-, rust- en diensttijden, snelheden en afgelegde afstanden van vrachtwagens en (bestel)bussen op de tachograafkaart. Voor voertuigen en voertuigcombinaties met een gewicht vanaf 3.500 kilogram is een digitale tachograaf binnen de EU verplicht. Het tweejaarlijks ijken van de tachograaf is een bijbehorende verplichting; hiermee wordt de nauwkeurigheid van de metingen namelijk gewaarborgd. Let op: bij een combinatie van een bestelauto met een aanhanger gaat het niet om het werkelijke gewicht, maar om de Toegestane Maximum Massa (TMM).  

Tachograafkeuring verlopen

Een ijkingsrapport is twee jaar geldig; hierna moet de tachograaf dus opnieuw worden geijkt. Is deze termijn verlopen, dan kan het voertuig niet worden goedgekeurd. Het is dus van groot belang dat de tachograaf iedere twee jaar wordt geijkt. Als een tachograaf niet tijdig is geijkt, kan hiervoor een boete worden gegeven. 

Kosten ijken tachograaf

Gemiddeld kost het ijken van een analoge tachograaf ongeveer €130,00 tot €155,00 euro en van een digitale tachograaf €190,00 euro. De kosten voor het ijken van een tachograaf zijn mede afhankelijk van de uitvoerigheid van de controle en wat men waarneemt. Het is gangbaar om de ijking samen met de APK-keuring en het onderhoud te laten doen. Vaak biedt de uitvoerende partij een totaalprijs aan voor een pakket van diensten, waar het ijken van de tachograaf er een van is. Daarbij kan het type tachograaf invloed hebben op de prijs.  

Tachograafvrijstelling

In Europa zijn er verschillende uitzonderingen op de tachograafplicht. Niet voor álle voertuigen van 3.500 kilogram of meer hebben dus een tachograafplicht; sommige hebben een tachograafvrijstelling. Er zijn zowel nationale als internationale vrijstellingen. Als u voldoet aan één van de gestelde voorwaarden, dan is de tachograafplicht niet op u van toepassing. U kunt geen vrijstelling aanvragen. Wel moet u tijdens een controle kunnen aantonen dat u aan de voorwaarde(n) voldoet. 

Boetes op niet naleven tachograafwetgeving

Op het niet naleven van de tachograafwetgeving en het overtreden van de rij- en rusttijdenwet staan forse boetes, variërend van € 100,00 tot maar liefst € 4.400,00 per overtreding. De exacte hoogte van de boete kan per land verschillen. Ook misbruik of verkeerd gebruik van de tachograaf wordt bestraft, zelfs als de overtreding niet met opzet is gemaakt.  

Tachograafboetes voorkomen met RTD

De Remote Tacho Download (RTD) is een handige tool om tachograafboetes te voorkomen. De RTD leest de tachograafgegevens automatisch en op afstand uit, waarna ze gedownload, gearchiveerd en geanalyseerd worden.  Vervolgens worden alle  bestanden versleuteld (draadloos) verzonden naar een bestandsopslag. Een veilige methode dus om altijd zicht te hebben op de tachograafgegevens en verzekerd te zijn tijdige registratie.