GPS

GPS staat voor Global Positioning System. Het is een systeem waarmee zéér nauwkeurig locaties bepaald kunnen worden. GPS werkt op basis van een netwerk van satellieten, die hun eigen positie ten opzichte van de aarde nauwkeurig monitoren. Door de tijd te meten die verstrijkt bij het zenden van het signaal tussen een satelliet en GPS ontvanger, wordt de afstand tot de satelliet bepaald. Met het berekenen van de precieze afstand tot meerdere satellieten, kan tot een nauwkeurige locatie gekomen worden.

GPS

Voorheen werd GPS vooral ingezet voor militaire doeleinden, de scheepvaart en de transportsector. Inmiddels zijn de meeste reguliere voertuigen en telefoons ook uitgerust met een GPS-systeem.

<<< Terug naar glossary

Hoe ziet ons huidige GPS-systeem er uit?

Het huidige GPS-systeem bestaat uit een netwerk van 31 (minimaal 24 werkende) satellieten die rond de aarde vliegen. Gezamenlijk beslaan ze elke locatie op aarde. Deze satellieten vliegen in een rondje om de aarde en doen dit binnen een tijdsbestek van elf uur en 58 minuten en leggen daarmee een afstand af van 20200 kilometer. Met de ontvangst van minimaal vier satellieten kan iemand met een gps-ontvanger de exacte positie op aarde bepalen.

GPS Tracker van FleetGO

Start met het live volgen van uw voertuigen met de GPS Tracker van FleetGO. Krijg 24/7 inzicht in informatie zoals de locatie, bestuurder en status van uw voertuigen.

Verlies uw vloot nooit meer uit het oog!

Wanneer is GPS uitgevonden?

GPS is vanaf 1967 ontwikkeld voor gebruik in het Amerikaanse leger. Het gps-systeem is ontwikkeld door het Amerikaanse ministerie van Defensie onder de naam NAVSTAR. In 1978 werd de eerste satelliet gelanceerd en vanaf 1995 was het volledige systeem officieel operationeel. Inmiddels heeft ook de Europese Unie besloten om een eigen systeem te ontwikkelen: Galileo. Dit is overigens het grootste Europese ruimtevaartproject aller tijden.

Hoe werkt GPS?

Een global positioning system werkt met behulp van satellieten. Een GPS-satelliet beschikt over een atoomtijdklok waarmee hij het exacte tijdstip met een gps-signaal meestuurt. Het tijdsverschil tussen de verschillende GPS-signalen wordt bepaald door het ontvangen van GPS-signalen van meerdere satellieten. Door deze te combineren is het mogelijk om de positie van een GPS-ontvanger vast te stellen. Er zijn minimaal drie satellieten nodig voor het bepalen van de exacte positie en het berekenen van een driedimensionaal snijpunt. GPS-ontvangers beschikken meestal niet over een atoomklok en daarom is een vierde satelliet noodzakelijk voor het berekenen van een nauwkeurige positie.

Wat zijn GPS coördinaten?

GPS coördinaten bepalen de positie van iemand op aarde door middel van een breedte- en lengtegraad. Een derde component is echter noodzakelijk om de lokale positie van iemand nauwkeurig vast te stellen en dit betreft de hoogte. Deze geografische coördinaten zijn overigens gefundeerd op een geodetisch coördinatensysteem.

Een geodetisch coördinatensysteem is een manier om de positie van een object op aarde te bepalen door gebruik te maken van lengte- en breedtegraden. Het is een driedimensionaal coördinatensysteem waarbij de locatie van een punt op aarde wordt weergegeven door de hoek die wordt gevormd tussen een denkbeeldige lijn die door de aardas gaat (de meridiaan) en de lijn die door het punt loopt en evenwijdig is aan de evenaar (de breedtecirkel).

Wat meet de GPS?

Een GPS-ontvanger meet de afstand tot elke satelliet op basis van de tijd die nodig is om een verzonden signaal te ontvangen. De uiteindelijke positie van een gebruiker wordt bepaald door afstandsmetingen van meerdere satellieten met elkaar te combineren.

Hoe nauwkeurig is GPS?

De nauwkeurigheid van gps is niet absoluut. Dit hangt af van verschillende factoren en om die reden is het belangrijk dat een GPS-ontvanger met voldoende satellieten is verbonden. Navigeert u regelmatig met behulp van Google Maps? Dan is het u ongetwijfeld opgevallen dat de locatie waar u zich bevindt is omgeven met een rond blauw vlak. Dit vertelt u iets over de onnauwkeurigheid. Hoe groter het ronde, blauwe vak, hoe groter de kans dat de exacte positie niet kan worden weergegeven. Grote gebouwen kunnen uw exacte positie verstoren, terwijl de nauwkeurigheid op het water veel beter is. Er zijn namelijk geen grote obstakels die het signaal verstoren.

Hoe wordt GPS gebruikt door bedrijven?

Bedrijven die een wagenpark hebben, zoals transportbedrijven of bezorgdiensten, gebruiken GPS om de locatie van hun voertuigen te volgen en te beheren. Hierdoor kunnen ze de beste route plannen, vertragingen vermijden en de leveringstijden nauwkeuriger voorspellen.

Bedrijven die veel op de weg zijn, zoals taxi- of koeriersbedrijven, gebruiken GPS-navigatie om snel en efficiënt naar hun bestemmingen te rijden. Dit bespaart tijd, brandstof en vermindert de kans op verkeersovertredingen.

GPS wordt gebruikt in de landbouw om de locatie van landbouwvoertuigen en -machines te volgen en te besturen. Hierdoor kan bijvoorbeeld de juiste hoeveelheid meststof of pesticide op de juiste plek worden toegediend, waardoor kosten worden bespaard en het milieu wordt beschermd. Bedrijven die werknemers op afgelegen locaties hebben, zoals in de olie- en gasindustrie of de bouwsector, gebruiken GPS om de locatie van hun werknemers te volgen en te zorgen voor hun veiligheid. In geval van een noodsituatie kan de locatie van een werknemer snel worden vastgesteld en kan er hulp worden gestuurd.

Bronnen: