Dynamic Logging

FleetGO’s Dynamic Logging is het meest krachtige en nauwkeurige GPS tracking-mechanisme dat momenteel beschikbaar is. Deze unieke manier van loggen staat standaard ingesteld voor elk object dat op afstand is verbonden met de FleetGO Cloud.

Dynamic Logging

Dynamic Logging-technologie

Dynamic Logging is in staat om zeer nauwkeurig afstanden en routes te berekenen doordat het vier tracking-methodes combineert voor één apparaat. Namelijk op basis van tijd, afstand, hoek en snelheid. Dit vergroot het aantal logs (moment dat de gegevens van het object geregistreerd worden) aanzienlijk ten opzichte van normaal (statisch) loggen.

Tijd
Telkens wanneer een gedefinieerd tijdsinterval verstrijkt, vindt er een log plaats. Het invoeren van nul als tijdsinterval schakelt de gegevensverwerving uit.

Dynamic-Logging-1

Afstand
Telkens wanneer de afstand tussen de vorige coördinaat en de huidige positie groter is dan een gedefinieerde waarde, vindt er een log plaats.

Dynamic-Logging-2

Hoek
Telkens wanneer de hoek (stuurgraad) groter is dan de gedefinieerde waarde, vindt er een log plaats.

Dynamic-Logging-3

Snelheid
Telkens wanneer het snelheidsverschil tussen de laatst gelogde coördinaat en de huidige positie groter is dan de gedefinieerde waarde, vindt er een log plaats.

Dynamic-Logging-4

Dynamisch loggen versus normaal loggen

Hieronder ziet u de ware kracht van Dynamic Logging™ in vergelijking met normale logging. Met Dynamic Logging™ wordt de route- en afstandsnauwkeurigheid aanzienlijk verhoogd.

Normaal loggen (bijv. op basis van tijd):

Dynamic-Logging-5

Dynamisch loggen:

Dynamic-Logging-6

Nauwkeurige afstandsberekening

OPMERKING: Houd er rekening mee dat we bij aansluiting van de FleetGO-black box op de CAN-bus of FMS-bus de werkelijke kilometerstand (Odometer) gebruiken om de afstand te berekenen. Dynamic Logging wordt dan alleen gebruikt voor nauwkeurige tripplots op de kaart.

De echte kracht van het combineren van 4 verschillende methoden is dat naast optimale routeontwerpen, de nauwkeurigheid van de afstandsberekening aanzienlijk toeneemt. Alle afstandsberekeningen worden berekend op basis van tussentijdse afstandsregistraties en worden opgeteld tot één afstand totdat het voertuig stopt met rijden en/of het contact wordt uitgeschakeld.

Dynamic-Logging-7