Slimme tachograaf

De Europese Raad heeft vanaf 15 juni 2019 de ‘slimme tachograaf’ verplicht gesteld in elke bus en vrachtwagen die òp of ná deze datum op kenteken wordt gezet. De verplichting is een gevolg van een nieuwe verordening die ervoor zorgt dat de handhaving eenvoudiger is en bovendien gelijk wordt getrokken in heel Europa met als doel eerlijke concurrentie. Voor de duidelijkheid: In bestaande voertuigen mogen oudere tachograafmodellen ook ná deze datum nog steeds worden gebruikt.

Slimme Tachograaf

Verordening leidt tot vernieuwing

De wetgeving ten aanzien van de tachograaf is al vele malen vernieuwd, doordat er telkens nieuwe technologische ontwikkelingen plaatsvonden. Al in 1969 zijn de eerste Europese regels voor de rij- en rusttijden en het gebruik van een tachograaf ingevoerd. Pas in 2006 kwam er de verplichte digitale tachograaf als opvolger van de analoge tachograaf. Het initiatief tot een vernieuwde ‘slimme’ tachograaf in 2019 is eenvoudig gezegd de volgende stap. Het hoge doel is ongewijzigd uiteraard een hogere verkeersveiligheid en eerlijker concurrentie in Europa. Maar ondanks de strikte regelgeving en streng toezicht, wordt er nog steeds op grote schaal gemanipuleerd met tachografen en tachograafdata. De nieuwe slimme tachograaf moet fraude en manipulatie nog moeilijker maken.

De beoogde vernieuwing is vastgelegd in een verordening van het Europees Parlement en komt neer op een aantal nieuwe functies en nieuwe regels. Lees hier een samenvatting van de nieuwe verordening: Annex 1c 165/2014.

Riskeer nooit meer een tachograaf boete

Start nu met het analyseren van uw tachograaf bestanden met de all-in-one tachograaf analyse tool van FleetGO. Mis nooit meer een overtreding.

Kansen om boetes te krijgen zijn groter dan ooit!

Benaming ‘Slimme Tachograaf’

De nieuwe generatie tachografen wordt ‘slim’ genoemd omdat manipulatie moeilijker wordt, er veel meer data te verwerken is, en een hele serie nieuwe functionaliteiten wordt toegevoegd.

De nieuwe verplichte functies

  • een ITS-interface (Intelligent Transport Systems) – deze maakt het mogelijk om voertuiggegevens of andere data te delen met andere systemen. Denk bijvoorbeeld aan downloadsystemen maar ook andere systemen zoals boordcomputers en mobiele apps.,
  • een GNSS-module (Globale Navigation Satellite System, ofwel GPS + GLONASS). Doordat er ook een GNSS-module (een combinatie van GPS en GLONASS) aan gekoppeld zit, is de tachograaf bovendien een stuk “slimmer” met locatiegegevens en aanvullende snelheidsgegevens. Bovendien moeten de locatiegegevens helpen om te bepalen hoeveel van hun werktijd chauffeurs in een bepaald land hebben besteed. Dit laatste helpt om oneerlijke concurrentie te verminderen.
  • een DSRC-interface (Dedicated Short Range Communication) – deze module maakt het voor controlerende instanties mogelijk om (op korte) afstand gegevens uit te lezen die helpen bij het opsporen van eventuele fraude. Dit middel dient puur als selectiemiddel om over te gaan op verdere controle of niet en mag niet leiden tot automatische boetes. In eerdere wetsvoorstellen was dit wel de bedoeling, maar diverse belangenorganisaties hebben zich hiertegen verzet. De eventueel verzamelde gegevens via DSCR moeten, indien er geen signalen voor fraude zijn geconstateerd, na 3 uur gewist worden. Algemene wegcontroles kunnen daarnaast nog wel gewoon plaatsvinden zonder deze voorselectie.

Voorkom boetes met een automatische tacho download

De tachograaf boetes zijn vrij hoog en er wordt streng gecontroleerd op misbruik. Het is dus van groot belang om serieus om te gaan met de digitale tachograaf en de bestuurderskaart. Doordat FleetGO het uitlezen van zowel het massageheugen en de bestuurderskaart verzorgd, hoeft u zich hier niet druk meer om te maken. Ook de bewaarplicht van twee jaar wordt volledig door FleetGO verzorgd. Lees hier meer over Tacho Download.

Belangrijkste nieuwe regels

De nieuwe regels gelden voor het installeren, ijken en uitlezen van de tachograaf. Ook zijn er in de regels een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo hoeft er geen ondertekende verklaring van afwezigheid (patronaal attest, voorheen: ‘vakantiebrief’) meer aanwezig te zijn omdat alle rustperiodes handmatig moeten worden ingevoerd in de tachograaf. Een handmatig ingevoerde verklaring van afwezigheid bij het voertuig, is voldoende. Daarnaast is de straal voor de tachograafvrijstelling bij het vervoeren van levende dieren verruimd van 50 naar 100 kilometer.

Impact op de markt

Als gezegd moet de tachograafplicht naast veiligheid ook eerlijke concurrentie bevorderen. De verplichting van de slimme tachograaf ondersteunt de harmonisatie in Europa doordat deze de handhaving in de lidstaten eenvoudiger maakt, en daardoor makkelijker is te standaardiseren. Een controle in bijvoorbeeld Frankrijk moet uiteindelijk dezelfde resultaten moet geven als een controle in Nederland, Duitsland of Spanje. Op grond van een Europese richtlijn moeten alle lidstaten een minimum aantal weg- en bedrijfsinspecties uitvoeren. De lidstaten moeten hierover tweejaarlijks rapporteren aan de Europese Commissie. Zo kunnen lidstaten elkaar controleren en beoordelen of de ‘controledruk’ in de verschillende lidstaten gelijk is. Dit draagt bij aan eerlijke concurrentieverhoudingen.

WILLEM RIJNBERG, MANAGER TOEZICHT RDW
De tachograaf is een belangrijk controlemiddel om de rij- en rusttijden te registreren. Doel is om de veiligheid van bestuurders en andere weggebruikers te garanderen. Ook draagt hij bij aan een eerlijk concurrentieveld in de transportbranche. Toch bleek er veel met tachografen te worden gemanipuleerd en gefraudeerd. Om dit tegen te gaan, heeft de Europese Commissie de nieuwe veror-deningen (EU) nr. 164/2014 en (EU) nr. 799/2016 opgesteld. Dit betekent dat nieuw geregistreerde voertuigen vanaf 15 juni 2019 moeten voorzien zijn van een slimme tacho-graaf. Dit heeft veel gevolgen voor tachograaftechnici en erkenninghouders. Zo komt er een nieuwe ‘Regeling tachografen’ die de ‘Regeling controleapparaten 2005’ vervangt. En we gaan meer en andere items opgeven bij het melden van het voertuig in het RDW-register. Ook worden veel formulieren gedigitaliseerd. Dit staat alle-maal in het nieuwe handboek Tachograaf, dat u in mei ontvangt. De hoofdzaken hebben we opgenomen in deze special. Belangrijk is dat u blijft overzien wat u moet weten voor het werken aan de nieuwe, slimme tachograaf. Daarbij kan de fabrikant helpen.

Lees de RDW Tachograafspecial 2019 (PDF)

De ‘Slimme’ Tachograaf is De Toekomst

Met de nieuwe regels en nieuwe technologie wordt nogmaals onderstreept dat de tachograaf voor Europa een enorm belangrijk instrument is én blijft. Het positieve is dat de tachograaf in groeiende mate kan worden gezien niet alleen als controlemiddel, maar vooral ook als hulpmiddel voor bestuurders en transportondernemers. De data die de nieuwste tachografen genereren wordt steeds uitgebreider van aard, nauwkeuriger in de vastlegging en relevanter in de toepassing. Het zijn de moderne (slimme) transporteurs die naast het ‘kloksysteem’ ook de andere toepassingen en data ontdekken en inzetten om hun operatie te optimaliseren.

BELANGRIJK: Dit is slechts een korte handleiding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Elke chauffeur of onderneming moet altijd vertrouwen op het volledige wettelijke document dat hier te vinden is: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj?locale=nl

Dit artikel is op 06-12-2019 voor het laatst bijgewerkt.