ADR

Om gevaarlijke stoffen veilig te vervoeren, is de ADR-transport wetgeving in het leven geroepen. De stoffen zijn onderverdeeld in verschillende klassen, zodat er rekening gehouden wordt met de eigenschappen van de ADR-stoffen. Waar staat ADR voor, met welke ADR-regelgeving hebben we te maken in Europa en welke ADR-klassen kennen we?

ADR

<<< Terug naar glossary

ADR betekenis

Wat is ADR? De ADR afkorting staat voor Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route. In Nederland valt het ADR samen met de Nederlandse Regeling voor het Vervoer over Land van Gevaarlijke Stoffen en Wet Vervoer Gevaarlijke Stoffen. ADR-goederen zijn gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan brandbare vloeistoffen of gassen. De ADR wetgeving is vastgelegd in een Europese overeenkomst. Hierin vindt men richtlijnen die dienen om internationaal vervoer van ADR-stoffen zo veilig mogelijk te maken op de openbare wegen.

ADR eisen en wetgeving

De ADR regelgeving bevat verschillende eisen. Hieronder vallen de verpakkingseisen, eisen aan tanks en de juiste klasse-indeling van de gevaarlijke stoffen. Ook verzendingsprocedures zijn nauwkeurig vastgelegd, zodat de documentatie altijd op orde is. Daarnaast zijn er verschillende vervoersvoorwaarden waaraan bedrijven en chauffeurs zich moeten houden. Denk aan hoe het voertuig beladen wordt, welke route genomen mag worden, etc. Binnen de klassen wordt vaak onderscheid gemaakt tussen gevaarlijke stoffen en zeer gevaarlijke stoffen. Indien het vervoer van zeer gevaarlijke stoffen betreft, moet er rekening gehouden worden met extra regels en een uitgebreider veiligheidsplan.

De bekwame koerier voor ADR transport

ADR vervoer wordt uitgevoerd door chauffeurs die hier gecertificeerd voor zijn. Enkel vervoerders die een ADR-vakbekwaamheidscertificaat op zak hebben, mogen een ADR vrachtwagen besturen. Deze ADR koeriers zijn bekwaam om gevaarlijke stoffen te vervoeren volgens de regels van ADR van de Rijksoverheid.

ADR klassen

Er zijn 13 ADR klassen. De stoffen worden opgedeeld in verschillende groepen op basis van hun eigenschappen. We geven hieronder enkele voorbeelden van ADR-klassen:

  • Klasse 1: ontplofbare voorwerpen en stoffen. Denk aan munitie of vuurwerk.
  • Klasse 2: gevaarlijke gasmengsels of zuivere gassen, zoals propaan.
  • Klasse 6.1: giftige stoffen die schadelijk voor de gezondheid of zelfs dodelijk kunnen zijn. Bijvoorbeeld pesticiden.
  • Klasse 7: radioactieve stoffen, zoals uranium.

Wanneer de klasse van een stof duidelijk is, weet een bedrijf met welke vervoersvoorwaarden het rekening moet houden. Er zijn daarnaast regels omtrent het gebruik, de productie en de opslag van deze stoffen.

Meer veiligheid met ADR

Wanneer het laden, vervoeren, lossen en opslaan van gevaarlijke goederen en stoffen veilig gebeurt, vormen dit soort stoffen een lager risico voor de bevolking. Daarom is het belangrijk dat stoffen in de juiste klassen worden geplaatst en er gecertificeerde chauffeurs worden ingezet voor het vervoer van ADR-goederen.