Tachograaf symbolen

Tachografen zijn apparaten die in vrachtwagens zijn gemonteerd en die verschillende soorten data registreren en opslaan, waaronder rijafstand, snelheid en rijtijd. Een tachograaf registreert specifiek de rij- en rusttijden van beroepschauffeurs. De chauffeur en het bedrijf moeten deze registratiebestanden opslaan en bij controle aan kunnen bieden.

Tachograaf symbolen

Tachograaf symbolen overzichtskaart: Gratis Downloaden

Download dit overzicht met alle tachograafsymbolen om er zeker van te zijn dat u goed geïnformeerd bent over de symbolen. Het bestrijkt alle meest voorkomende en meest gebruikte symbolen op basis van 90% van de markt, afgeleid van VDO’s dominantie van de tachograafmarkt. Voor uw gemak is het overzicht gratis te gebruiken voor elke chauffeur, wagenparkbeheerder of geïnteresseerde.

Download het Tachograaf Symbolen overzicht

Klik op onderstaande knop om de overzichtskaart te downloaden

GRATIS DOWNLOADEN >

Bij het aanvragen geeft u aan dat u akkoord bent met onze Privacy Policy

Ontvang gratis!

Download start direct

tacho-symbolen-sheet

Rijden, Beschikbaar, Rust/Pauze en Overige

Sinds 1 mei 2006 is de digitale tachograaf verplicht in alle EU-lidstaten. De registratie van rij- en rusttijden werd transparanter en minder fraudegevoelig gemaakt, om de werkomstandigheden van de bus- en vrachtwagenchauffeurs te verbeteren en de algemene veiligheid op de weg te vergroten. Digitale tachografen zijn daarom een onmisbaar instrument geworden voor het beheer van het wagenpark en worden tegenwoordig op grote schaal gebruikt in de transportsector. Ze kunnen helpen aantonen dat chauffeurs zich houden aan de EU-tachograafregelgeving inzake de rijtijden van chauffeurs, zoals zij verplicht zijn. Omgaan met tachografen is echter niet altijd gemakkelijk. Vanaf juni 2019 vervangt de slimme tachograaf de digitale tachograaf.

Na de invoering van de tachograaf is het gebruik ervan vereenvoudigd door de invoering van bepaalde symbolen. Met het oog op harmonisatie zijn de vier belangrijkste symboolformaten wettelijk vastgelegd. Deze symbolen geven de verschillende belangrijkste chauffeursstatussen aan, namelijk Rijden, Beschikbaar, Rust/Pauze en Overig Werk, en zijn nog steeds van toepassing in de sector. Kort na de ratificatie van deze vier symbolen hebben verschillende tachograaffabrikanten deze belangrijkste symbolen uitgebreid, zodat er nu een grote verscheidenheid aan symbolen bestaat.

Waarom is het belangrijk om de tachograaf symbolen te kennen?

Iedereen die een tachograaf gebruikt, moet de gebruikte symbolen kennen. Elk symbool geeft een andere chauffeursstatus aan en helpt een chauffeur om onopzettelijke overtredingen te voorkomen. Als de chauffeur niet goed op de hoogte is van deze symbolen, wordt het erg moeilijk om een tachograaf goed te gebruiken. Naast de hoofdsymbolen maken verschillende merken tachografen gebruik van een min of meer verschillende set symbolen. Elke chauffeur moet weten welke specifieke set van toepassing is op de tachograaf die hij/zij gebruikt. Elke vergissing kan leiden tot veiligheidsrisico’s en overtredingen die tot tachograafboetes kunnen leiden.

Grote besparingen te behalen voor tachograafanalisten
FleetGO heeft een universele Remote Tacho Download-oplossing ontworpen om wagenparkbeheerders te ontlasten door het downloaden van digitale tachograafbestanden van te automatiseren. In plaats van het handmatig downloaden van tachograaf- en chauffeursgegevens van het voertuig, stelt de FleetGO-oplossing de wagenparkbeheerder in staat om alle digitale tachograafbestanden via één enkel platform te bekijken. De gegevens worden via onze black box rechtstreeks naar het platform gestuurd. Alle bestanden worden gecontroleerd op volledigheid en integriteit, zodat u zeker weet of uw archief voldoet aan de EU-regelgeving. Het organisatieproces van het verzamelen en opslaan van de .ddd-bestanden wordt eenvoudiger dan ooit tevoren.

Waarom is het belangrijk om de tachosymbolen en hun betekenis te kennen?

Tachograaf symbolen vereenvoudigen uiteraard het gebruik van een tachograaf voor chauffeurs. Besloten werd om meerdere symbolen te gebruiken om de bruikbaarheid van het apparaat voor chauffeurs en managers te vergroten.

Tegelijkertijd kunnen symbolen de controle en analyse van de tachograafgegevens ondersteunen. Het gebruik van symbolen helpt gebruikers om in één oogopslag een rij- en rustpatroon te visualiseren. Vlootbeheerders of operators hebben verschillende verantwoordelijkheden wat betreft digitale tachodata. Ze zijn verplicht om data van chauffeurskaarten en tachografen te downloaden en op te slaan, en om de administratie en uitdraaien van chauffeurs zorgvuldig in de gaten te houden. Ze moeten melding maken van gevallen van niet-naleving van de regelgeving inzake rijtijden, te hoge snelheid, ontbrekende activiteiten en ontbrekende start- en eindlocaties. Bovendien zijn de operators verantwoordelijk voor de training van chauffeurs in het gebruik van tachograafsystemen, om ervoor te zorgen dat de chauffeurskaarten correct worden gebruikt en dat de tachograafapparaten correct gekalibreerd en volledig operationeel zijn. Het gebruik en de weergave van tachograaf symbolen kan veel tijd besparen bij het uitvoeren van deze verantwoordelijkheden.

Tacho-analisten en -adviseurs

Ten derde profiteren tachodeskundigen, zoals tacho-analisten en -adviseurs, maar ook ambtenaren die chauffeurs en bedrijven controleren op naleving, van het gebruik van symbolen in hun analyses en controle van patronen. Tachograaf analyse software maakt dit soort analyses veel eenvoudiger en gebruiken deze symbolen om de uitgebreide tachodata visueel weer te geven en zo zeer snel kritieke informatie te benadrukken.

Riskeer nooit meer een tachograaf boete

Start nu met het analyseren van uw tachograaf bestanden met de all-in-one tachograaf analyse tool van FleetGO. Mis nooit meer een overtreding.

Kansen om boetes te krijgen zijn groter dan ooit!

Hoe worden symbolen weergegeven door een tachograaf?

De tachograaf symbolen geven de huidige tachograafstatus weer. De ‘rijmodus’ wordt automatisch geactiveerd wanneer het voertuig in beweging is. De digitale tachograaf selecteert meestal automatisch de modus ‘overige activiteiten’ wanneer het voertuig tot stilstand komt. De modi ‘pauze/rust’ en ‘beschikbaar’ kunnen handmatig door de chauffeur worden geselecteerd terwijl het voertuig stilstaat.

Hoe worden tachograaf symbolen genoemd?

De afbeeldingen van de symbolen worden meestal ‘symbolen’ genoemd, maar ook ‘tekens’, ‘pictogrammen’ of ‘iconen’

Tachograaf symbolen

Elke tachograaf biedt minimaal vier verschillende chauffeursstatussen, weergegeven door een uniek symbool. Deze symbolen zijn wettelijk vastgelegd in de EU regelgeving en hun opmaak moet door elke fabrikant worden aangehouden.

Tachograaf symbool ‘rijden’

Tachograaf symbool rijden

Het symbool ‘rijden’ geeft de status aan van een chauffeur die in het voertuig rijdt, meestal gevolgd door de tijd dat hij rijdt. Dit symbool omvat ook de tijd dat de motor van het voertuig loopt zonder dat het voertuig beweegt, vanwege een verkeerslicht of een file. Dit symbool is van toepassing zolang de chauffeur achter het stuur zit en de motor draait, zelfs bij een stilstaand of geparkeerd voertuig. Dit wordt op de meeste tachografen automatisch als zodanig geregistreerd en daarom is het niet nodig dat chauffeurs deze optie bewust kiezen.

Tachograaf symbool ‘overig werk’

Tachograaf symbool overig werk

Het symbool ‘overig werk’ geeft aan dat de chauffeur is ingelogd en ander werk doet dan rijden. Het voertuig staat stil. Deze status kan bestaan uit hulp bij het laden en lossen, werk voor de leverancier of een andere werkgever, en zelfs werk buiten de transport- en vlootsector.

Tachograaf symbool ‘beschikbaar’

Tachograaf symbool beschikbaar

Het symbool ‘beschikbaar’ geeft de beschikbaarheid van de chauffeur aan. Beschikbaarheidsperiodes zijn onder meer wachttijd, tijd doorgebracht op bed terwijl het voertuig in beweging is, een voertuig op een veerboot of wachten op laden en lossen. Het geeft aan dat de chauffeur gedurende deze periode alleen op zijn/haar post hoeft te blijven om oproepen te beantwoorden om te beginnen met rijden of de rit te hervatten.

Tachograaf symbool ‘pauze/rust’

Tachograaf symbool pauze

Het symbool ‘pauze/rust’ geeft aan dat de chauffeur een pauze neemt of aan het rusten is. Dit omvat zowel pauzes tijdens het werk als dagelijkse/wekelijkse rustperiodes.

Een grote verscheidenheid aan andere tachograaf symbolen

Naast de vier basissymbolen wordt een grote verscheidenheid aan tachograaf symbolen gebruikt om bepaalde statussen, uitrustingen of rollen te symboliseren. Elke fabrikant verstrekt zijn eigen specifieke set symbolen, die bijvoorbeeld operationele modi, chauffeursactiviteiten, kaarten en uitrusting vertegenwoordigen. Combinaties van symbolen worden ook vaak gebruikt om te verwijzen naar bijvoorbeeld fouten, specifieke rijtijden en verschillende soorten kaarten. Een volledige lijst en gids met tachograaf symbolen en pictogrammen wordt door elke fabrikant ter beschikking gesteld, meestal opgenomen in een gebruikershandleiding of gebruiksaanwijzing die bij het specifieke merk en de versie van de aangeschafte tachograaf wordt geleverd.

Kijk hier voor links naar downloads van verschillende fabrikanten:

Voorkom boetes met een automatische tacho download
De tachograafboetes zijn vrij hoog en er wordt streng gecontroleerd op misbruik. Het is dus van groot belang om serieus om te gaan met het gebruik van de digitale tachograaf en de bestuurderskaart. Doordat FleetGO het uitlezen van zowel het massageheugen als de bestuurderskaart verzorgt, hoeft u zich hier niet druk meer om te maken. Ook de bewaarplicht van twee jaar wordt volledig door FleetGO verzorgd. Lees hier meer over Tacho Download.

BELANGRIJK: Dit is slechts een korte handleiding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Elke chauffeur of onderneming moet altijd vertrouwen op het volledige wettelijke document dat hier te vinden is: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj?locale=nl.

Dit artikel is op 21-07-2022 voor het laatst bijgewerkt.