Verkeersboetes 2023

In 2023 blijven verkeersboetes een belangrijk onderwerp. Het naleven van verkeersregels is essentieel om de veiligheid op de weg te waarborgen en verkeersboetes zijn daarbij een belangrijk middel. De verkeersboetes zijn inmiddels aangepast aan de inflatie, waardoor ze iets hoger uitvallen dan in voorgaande jaren. In dit artikel leest u meer over de verkeersboetes in 2023.

Verkeersboetes 2023

<<< Terug naar glossary

Boete te hard rijden 2023

Op te hard rijden staan hoge boetes. De boetes in 2023 zijn afhankelijk van hoe hard u heeft gereden en waar. Zo staat er een hogere boete op te hard rijden in de bebouwde kom dan op de snelweg. In de bebouwde kom betaalt u €39,- als u vijf kilometer per uur te hard heeft gereden. Rijdt u 30 kilometer per uur te hard? Dan bedraagt de verkeersboete €383,-. Buiten de bebouwde kom betaalt u €36,- als u vijf kilometer per uur te snel heeft gereden. Dit bedrag loopt echter al snel op. Bij een overschrijding van tien kilometer per uur betaalt u €77,-. Dit kan uiteindelijk oplopen tot €364,- bij een overschrijding van 30 kilometer per uur. Op de snelweg kost een snelheidsboete u €29,- bij een overtreding van vijf kilometer per uur en €334,- bij 30 kilometer per uur.

Zijn de verkeersboetes omhoog gegaan?

Ten opzichte van vorig jaar betaalt u 10% meer aan verkeersboetes in 2023. De €9,- administratiekosten die u betaalt per verkeersboete zijn gelijk gebleven. Dit is een flinke stijging waar binnen de Tweede Kamer veel kritiek op is geweest. Niet iedereen vindt de stijging eerlijk en sommige mensen pleiten voor verkeersboetes die afhankelijk zijn van de hoogte van het salaris. De reden om de boetes in 2023 toch te verhogen? Dat is het feit dat verkeersboetes makkelijk te voorkomen zijn. Zo hoort men zich te gedragen in het verkeer. Een bestuurder behoort de verkeersregels te kennen en bij twijfel (bijvoorbeeld over de maximale snelheid) kan een GPS uitsluitsel bieden.

De hoogte van de onnodig links rijden boete is afhankelijk van de plek waar u dit doet. Als u onnodig links rijdt op een snelweg, bedraagt de boete €240,-. Buiten de snelweg kost deze overtreding u €280,-.

Fout parkeren

Voor fout parkeren kunt u een boete van €110,- krijgen, terwijl rijden met de telefoon in de hand u maar liefst €380,- kan kosten. Tijdens zakelijke ritten moet u rekening houden met de rij- en rusttijden van de chauffeur. Als u zich hier niet aan houdt, kunt u een boete ontvangen. Ook misbruik of verkeerd gebruik van de tachograaf kan beboet worden.

Hoe kunt u boetes voorkomen?

Wilt u verkeersboetes in 2023 zo veel mogelijk voorkomen? Zorg dat u – of uw chauffeurs – op de hoogte zijn van de verkeersregels, specifiek in situaties waar u of zij vaak mee te maken krijgen. Als werkgever bent u bovendien verplicht om uw chauffeurs te wijzen op de regels en mogelijke overtredingen. Een belangrijk onderdeel hiervan is het uitlezen en analyseren van de tachograaf. Naast dat dit wettelijk verplicht is (en u de administratie moet bewaren), kunt u zo precies zien of uw chauffeur voldoende rust heeft genomen en niet te hard heeft gereden op bepaalde stukken. Hoewel de chauffeur verantwoordelijk is voor zijn eigen handelen, heeft u als werkgever de plicht om te zorgen voor goede werkomstandigheden en voorlichting. Op deze manier worden ook onbewuste overtredingen voorkomen.

Voor vrachtwagenchauffeurs: Gebruik de tachograaf als bedoeld

Een tachograaf is een wettelijk verplicht hulpmiddel om de rij- en rusttijden, afgelegde afstand en snelheid van een voertuig te registreren. Als u de wetten rondom de rijtijden, veiligheid en eerlijke concurrentie niet naleeft, riskeert u hoge boetes. In bepaalde gevallen kan zelfs uw exploitatievergunning worden ingetrokken. Het is daarom van groot belang om de tachograaf correct te gebruiken, te analyseren en deze gegevens te bewaren. Door middel van een tachograaf analyse hoeft u dit niet langer handmatig te doen, maar worden alle belangrijke gegevens weergeven in een rapport. U gebruikt deze informatie om overtredingen te detecteren, te controleren of u voldoet aan de EU-wetgeving én om uw planning te optimaliseren.

Tachograaf analyse software helpt bij het vermijden van boetes

Tachograaf analyse software helpt bij het vermijden van boetes door het monitoren en analyseren van gegevens die worden gegenereerd door tachografen in vrachtwagens. De software kan waarschuwingen geven wanneer er bijvoorbeeld te lang is gereden zonder pauze of wanneer de maximumsnelheid wordt overschreden. Op die manier kan de chauffeur of het bedrijf tijdig ingrijpen om boetes te vermijden en te voldoen aan de regelgeving. Het gebruik van tachograaf analyse software kan dus helpen om de verkeersveiligheid te verbeteren en boetes te voorkomen.

Boetes voorkomen met rittenregistratie

Als ondernemer bent u wettelijk verplicht om een rittenregistratie bij te houden voor de belastingdienst, indien u gebruik maakt van een zakelijke auto. Het doel hiervan is om aan te tonen welke ritten zakelijk en privé zijn gereden, zodat de belasting op de juiste manier kan worden berekend. Nalatigheid bij het bijhouden van een rittenregistratie kan leiden tot boetes en fiscale naheffingen. Een rittenregistratiesysteem kan hierbij helpen, omdat het de registratie van ritten eenvoudiger maakt en het risico op fouten verkleint. Het is daarom van belang dat u zich bewust bent van deze verplichting en tijdig een rittenregistratie bijhoudt om boetes te voorkomen. Afhankelijk van het vergrijp (dit kan zelfs een onjuiste rittenadministratie zijn) kan de boete in 2023 oplopen tot € 5.514.

Bronnen: