Elektrisch voertuig doet zijn intrede in het wagenpark. Wat betekent dit voor de wagenparkbeheerder?

Elektrisch Voertuig data

De veranderende databehoefte in het gemixt wagenpark van de wagenparkbeerder in de praktijk.

Daar waar de elektrische voertuigen (EV) in de personenauto’s al een flinke opmars maakt, begint ook het commerciële wagenpark langzaam maar zeker te elektrificeren. Daar waar de leaserijders vooral als privépersoon door de bijtelling worden geprikkeld, speelt bij zakelijke wagenparken vooral duurzaamheid en innovatie een grote rol in de keuze voor een EV.

De basis vier EV-parameters

Met de komst van de EV in het wagenpark, verandert ook de databehoefte van de wagenparkbeheerder. Want ondanks dat de onderhoudskosten en brandstofkosten een stuk lager liggen dan bij een brandstof aangedreven auto, is het nog steeds van belang om inzicht te krijgen in de operationele kosten en efficiency van de vloot. In plaats van simpelweg de tankbonnen bij elkaar op te tellen, wordt er nu gekeken naar de Kilowatts die zijn ‘getankt’ en misschien wel zelf zijn opgewekt. Ook is het woord ‘Range’ een belangrijke. En als het gaat om ‘betrouwbare voorspelbaarheid’ speelt de ‘gezondheid’ van de accu een essentiële rol.

Rijden met EV’s betekent anders werken, anders plannen, anders rijden en anders ‘tanken’ (laden dus). Ook voor ons. Daar waar we normaal alle data prima op een gelijke manier kunnen uitlezen en met elkaar vergelijken, is dat bij EV’s wel anders. Gelukkig houden wij van deze uitdaging en zijn we al in staat om een groot aantal belangrijke parameters uit te lezen, te beginnen bij deze basis vier:

OdometerKilometerstand
State of Charge (SOC) (%) Laadniveau van de accu
Range left in Battery (km)Resterende rijafstand o.b.v. SOC
Battery Health (SOH) (%)Accustatus, letterlijk: gezondheidstoestand

Meer mogelijkheden door meer én nieuwe data

Door deze data te combineren met onze andere telematicadata, kunnen we inzage geven in het actuele kW-verbruik, het rijgedrag, (kenmerken van) gereden routes, en veel meer. Tegelijk zien we met deze trend van data-toename in voertuigen ook de informatiebehoefte in de breedte toenemen: van een brandweerkazerne die wil weten of bij spoed de sirene heeft geloeid, tot een grote bezorgclub die wil zien welke deuren open, dicht en/of op slot zaten bij een aflevering, tot een installatiebedrijf dat vooral kijkt naar het recuperatief vermogen (terugwinnen van energie) van hun EV-chauffeurs.

De belangrijkste meerwaarde voor onze klanten blijkt dat ze de nieuwe EV-data vooral live kunnen zien (op de kaart, elk voertuig, van verschillende niveaus), om er vervolgens direct op te kunnen reageren of zelfs van te profiteren.

Uiteraard is dit nog maar het begin, gelukkig. Want met meer data kunnen we nog slimmere dingen  ontwikkelen: ‘Smart Fleet Technology’.

Meer weten over het uitlezen van data van uw EV’s? Of eens sparren over een specifiek probleem op dit gebied binnen uw bedrijf? Neem dan contact met ons op.

Abel Korevaar, Communications Officer
m: +31(0)6 22 44 44 11

Offerte aanvraag