Fraude met tachograaf: ILT slaat alarm

Fraude met Tachograaf

Fraude met tachografen in vrachtwagens neemt steeds geavanceerdere vormen aan en is nauwelijks meer op te sporen. Dat stelt de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) in haar signaalrapportage met als belangrijkste conclusie: de ILT twijfelt of de tachograaf nog een betrouwbaar handhavingsinstrument is. De regelgeving rondom de rij- en rusttijden moet de kwaliteit van de vrachtwagenchauffeurs en de verkeersveiligheid waarborgen. Ook voorkomt het oneerlijke concurrentie tussen de transportbedrijven in de Europese Unie, iedereen moet voldoen aan dezelfde wetgeving.

De slimme tachograaf

In Juni dit jaar zal de slimme tachograaf de huidige digitale tachograaf vervangen. Deze slimme tachograaf zal ervoor moeten zorgen dat de controles makkelijker kunnen worden uitgevoerd en dat fraude tot een minimum beperkt wordt. Zo wordt tachograafdata bijvoorbeeld aangevuld met GPS-locaties voor extra zekerheid.

Tachograafdata

FleetGO draagt zijn steentje bij aan het verminderen van frauduleuze praktijken door ervoor te zorgen dat de tachograafdata die verzameld wordt door ons telematica systeem niet te bewerken is en veilig wordt opgeslagen in ons platform. Daarnaast kan de tachograafdata worden vergeleken met de data die het ingebouwde systeem registreert op basis van voertuigbewegingen en CAN-bus data.

Verhogen van sancties

Gelukkig zijn er genoeg transportbedrijven die het belang inzien van het respecteren van rust- en rijtijden onder andere voor de veiligheid van hun personeel en het voorkomen van sancties. Het aan het licht brengen van de problematiek kan er op den duur voor zorgen dat de wetgeving strenger zal worden en de boetes hoger. Daarnaast kunnen er regelingen komen die de bevoegdheidspas van monteurs bij overtredingen te schorsen of in te trekken. Dit moet de fraudeurs afschrikken.

Offerte aanvraag