Legal > Privacy Policy

Privacy Policy

Let op: voor gebruikers van rittenregistratie met het Keurmerk RRS geldt het aanvullende privacybeleid zoals hier aangegeven:

Privacy Gedragscode Keurmerk RRS

Bij FleetGO draait alles om het optimaliseren van uw wagenpark aan de hand van uw criteria. Wij helpen u om meer te bereiken door middel van telematica. Over het algemeen bouwen wij een black box in in uw voertuigen, verbinden deze met ons cloud platform en tonen de verzamelde (voertuig)informatie die u nodig hebt. Om dit te doen, verzamelen en gebruiken we uw gegevens. Wij hechten daarbij veel waarde aan uw privacy. Omdat het om uw gegevens gaat, geloven wij dat u zelf kunt bepalen hoe uw gegevens worden gebruikt en door wie. Daarom hebben we dit privacybeleid vermeld. We nodigen u uit en raden u aan dit beleid te lezen om inzicht te krijgen in de manier waarop we met persoonlijke gegevens werken.


Onze privacy beginselen en beloften

 1. We proberen volledig transparant en zo duidelijk mogelijk te zijn over uw privacy.
  Als u vragen, opmerkingen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op via: privacy@fleetgo.com.

 2. Wij houden u te allen tijde op de hoogte.
  We houden u altijd volledig op de hoogte van uw gegevens. We zorgen ervoor dat u begrijpt welke gegevens van of over u wij gebruiken, waar we deze bewaren, waarom we deze gebruiken, hoe lang we deze gebruiken en wie deze kan gebruiken.

 3. Wij stellen u in staat om de controle te houden over uw gegevens.
  Wij beschouwen de gegevens die betrekking hebben op u als uw gegevens. We gebruiken dewe gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor u ons toestemming heeft gegeven of het doel waarvoor wij het bij u hebben verzameld. U kunt op elk moment opt-out of opt-in gebruiken in onze software applicaties en op onze websites.

 4. Wij beschermen uw data.
  Uw gegevens zijn van u. Dat houden wij zo door deze gegevens te allen tijde te beschermen om te voorkomen dat deze in de verkeerde handen valt.

 5. Het gebied waarin we opereren.
  Wij werken volgens de privacywetgeving die van toepassing is in uw land. Omdat we geworteld zijn in Europa, zijn Europese privacywetten van toepassing. Deze wetten worden beschouwd als de meest uitgebreide ter wereld. Ze bieden u een hoog niveau van bescherming door ons alleen uw gegevens te laten gebruiken als aan de strikte voorwaarden van deze wetten is voldaan. Ons bedrijfsbeleid inzake privacy en verwerking van persoonsgegevens weerspiegelt deze wetten en wij passen dit beleid wereldwijd toe. De landen waar wij ons op richten zijn Oostenrijk, België (Vlaams) / (Frans), Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

 6. We zullen uw gegevens alleen gebruiken voor de doeleinden die we u hebben genoemd.
  Als we uw toestemming vragen om uw gegevens voor specifieke doeleinden te gebruiken, staan wij u ook toe uw toestemming in te trekken. We zullen u toestaan om uw gegevens te bekijken en te corrigeren. We houden zo min mogelijk gegevens bij en alleen zolang als we deze nodig hebben. Wanneer we geen gegevens meer nodig hebben, vernietigen we deze, blokkeren we de toegang, en anonimiseren we deze gegevens, in beide gevallen zullen deze gegevens dus niet meer aan u gekoppeld zijn. Als we derden inschakelen om uw informatie namens ons te gebruiken, zullen we ervoor zorgen dat ze handelen in overeenstemming met ons beleid. Als we uw gegevens met derden delen, zullen we u eerst om toestemming vragen, tenzij er een wettelijke verplichting is die ons verbiedt dit te vragen.

FleetGO’s beleid inzake privacy en verwerking van persoonsgegevens

1. Bepalingen

FleetGO” – wanneer we FleetGO of “wij” of “ons” zeggen, verwijzen we naar al onze communicaties waarop een link naar dit beleid wordt weergegeven, zoals onze websites, software en mobiele applicaties.

Diensten” betekent onze website op https://www.fleetgo.com (de “Site”), alle gerelateerde websites en mobiele applicaties (inclusief tablettoepassingen) en andere diensten die door ons worden geleverd en waarop een link naar dit privacybeleid staat wordt weergegeven en alle andere communicatie met personen via schriftelijke of mondelinge communicatie, zoals e-mail of telefoon.

Black box” betekent FleetGO-hardware geïnstalleerd in een voertuig dat technische en / of digitale gegevens verzamelt en uitvoert, die al dan niet kunnen worden gekoppeld of op afstand kunnen worden uitgelezen, waardoor persoonlijke gegevens, inclusief tachograafgegevens, over de ritten van, het gebruik van een voertuig, activiteit en tijdsregistratie van een bestuurder worden verzameld.

Klant” betekent een klant of partner van FleetGO.

Klantgegevens” betekent persoonlijke gegevens, rapporten, adressen en andere bestanden, mappen of documenten in elektronische vorm die een Gebruiker van de diensten binnen de diensten bewaart.

Bestuurder” betekent een persoon, werknemer of bijrijder, die door de Klant is gemachtigd voor administratieve doeleinden van de Dienst en / of die een voertuig bestuurt dat is uitgerust door een Black box.

Partner” betekent een zakenpartner van FleetGO.

Persoonlijke gegevens” betekent alle gegevens of informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

Openbare ruimte” betekent het gedeelte van de site dat zowel door Gebruikers als bezoekers kan worden bekeken, zonder dat u zich hoeft aan te melden.

Beperkt gebied” betekent het gedeelte van de Site dat alleen toegankelijk is voor Gebruikers en waar toegang vereist is om in te loggen.

Gebruiker” betekent een medewerker, agent of vertegenwoordiger van een Cliënt, die primair de beperkte delen van de Site gebruikt om toegang te krijgen tot de Dienst in die hoedanigheid.

Bezoeker” betekent een persoon anders dan een Gebruiker, die de openbare ruimte gebruikt, maar geen toegang heeft tot de beperkte delen van de site of Dienst.

2. De informatie die wij verzamelen via onze diensten

De wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens door FleetGO is dat de verwerking noodzakelijk is voor het leveren van de Diensten in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en serviceovereenkomst van FleetGO en dat de verwerking wordt uitgevoerd in de legitieme belangen van FleetGO, die nader worden toegelicht in de sectie “Hoe gebruiken wij de informatie die we verzamelen” van dit beleid. We kunnen ook gegevens verwerken als u daar expliciet toestemming voor hebt gegeven.

We verzamelen deze informatie binnen deze categorieën van persona:

Categorieën

 • Medewerkers (intern);
 • Klanten;
 • Contactpersonen;
 • Medewerkers van externe bedrijven;
 • Betrokken partijen;


Type informatie:

 • Naam;
 • Professionele, commerciële of zakelijke adressen;
 • Telefoonnummers;
 • E-mailadressen;
 • Factureringsinformatie;
 • Productbelangen;
 • Contractgegevens (contractuele relatie, product en / of contractuele belangen);
 • IP-adressen;
 • Locatiegegevens (GPS-posities);
 • Kentekenplaat van voertuig;
 • Diensten-gerelateerde diagnostiek;
 • Gegevens over het gebruik van de auto, zoals: afgelegde afstand, tijdstip, voertuig, rijsnelheid, motortoerental, motorbelasting (aantal uren), motortemperatuur, remmen / manoeuvreren in bochten / versnelling, kilometerstand, reistijd en -afstand, voertuigverbruik, bandenspanning, cruise control, voertuig met bandenpositie, diagnostische foutcodes, asbelasting, batterijspanning, remafstand, afstand tot diensten, brandstofniveau, totaal voertuiggewicht, PTO-gegevens, retardergegevens;
 • Stuurprogramma’s (kaart) gegevens via een tachograaf, zoals: kaartnummer, uitgavedatum, vervaldatum, voornaam, achternaam, geboortedatum, rijbewijsnummer, land van oorsprong en soort activiteiten.


2.1 Door de Gebruiker verstrekte informatie

Wanneer u de Diensten gebruikt, als een Gebruiker of als een Bezoeker, kunt u dit aangeven en kunnen wij Persoonlijke gegevens verzamelen zoals hierboven vermeld. U kunt ons op verschillende manieren Persoonsgegevens verstrekken via onze Diensten, bijvoorbeeld wanneer u zich registreert om een whitepaper te verkrijgen, gebruik maakt van de Diensten, Klantgegevens publiceert, communiceert met andere Gebruikers van de Diensten via communicatie- of berichtmogelijkheden, of ons tickets stuurt.


2.2 Verzamelde informatie door de Klanten

Een Klant of Gebruiker kan gegevens opslaan of uploaden naar de Diensten. Digitale gegevens die worden gegenereerd of verwerkt door een Black box die is geïnstalleerd door of namens de Klant en die is verbonden met een Bestuurder, is ook informatie die door Klanten wordt verzameld.

FleetGO heeft geen directe relatie met de personen en Bestuurders die geen Gebruiker van de Diensten zijn en wiens Persoonlijke Gegevens het host als onderdeel van Klantgegevens.

Elke Klant is verantwoordelijk voor kennisgeving aan de Bestuurder en derden met betrekking tot het doel waarvoor de Klant zijn Persoonsgegevens verzamelt en hoe deze Persoonsgegevens in of via de Diensten worden verwerkt als onderdeel van Klantgegevens. Een Klant of Gebruiker heeft uitsluitend toegang tot de Persoonlijke gegevens van een Bestuurder met als doel gebruik te maken van en met betrekking tot de Diensten.


2.3 “Automatisch verzamelde” informatie

Wanneer een Gebruiker of Bezoeker de Diensten gebruikt, kunnen we automatisch bepaalde informatie van het apparaat van de Gebruiker of Bezoeker verzamelen door gebruik te maken van verschillende soorten technologie, waaronder cookies, “clear gifs” of “web beacons.” Deze “automatisch verzamelde” informatie kan een IP-adres of een ander apparaatadres of ID, webbrowser en / of apparaattype, de webpagina’s of sites die net voor of vlak na het gebruik van de Diensten, de pagina’s of andere inhoud die de Gebruiker of Bezoeker bekijkt of op de Diensten interacteert, en de data en tijden van het bezoek, de toegang tot of het gebruik van de Diensten. We kunnen deze technologieën ook gebruiken om informatie te verzamelen over de interactie van een Bezoeker of Gebruiker met e-mailberichten, zoals of de Bezoeker of Gebruiker opent, klikt of een bericht doorstuurt. Deze informatie wordt verzameld van alle Gebruikers en bezoekers


2.5 Informatie van andere bronnen

We kunnen informatie, waaronder persoonlijke gegevens, verkrijgen van derden en andere bronnen dan de Diensten, zoals onze partners, adverteerders, ratingbureaus en geïntegreerde diensten. Als we informatie uit andere bronnen combineren met of koppelen aan Persoonsgegevens die we via de Diensten verzamelen, zullen we de gecombineerde informatie behandelen als Persoonsgegevens in overeenstemming met dit privacybeleid.


3. Hoe wij de verzamelde data gebruiken

Wij gebruiken de informatie die we op verschillende manieren verzamelen bij het verstrekken van de Diensten en bij de exploitatie van ons bedrijf, waaronder:


3.1 Bewerkingen

Wij gebruiken de informatie – met uitzondering van Klantgegevens – om alle functies van de Diensten te bedienen, te onderhouden, te verbeteren en te bieden, om de diensten en informatie die u aanvraagt, te leveren om te reageren op opmerkingen en vragen en om Gebruikers van de Diensten te ondersteunen. We verwerken Klantgegevens uitsluitend in overeenstemming met de aanwijzingen van de respectievelijke Klant of Gebruiker. De enige Klantengegevens die we handmatig verwerken, hebben betrekking op handgeschreven notities of brieven en schriftelijk ondertekende contracten.


3.2 Verbeteringen

We gebruiken de informatie om de gebruikstrends en voorkeuren van onze bezoekers en Gebruikers te begrijpen en te analyseren, om de Diensten te verbeteren en om nieuwe producten, diensten, prestaties en functionaliteiten te ontwikkelen. Als dit vereist dat FleetGO clientgegevens verwerkt, worden de gegevens alleen in geanonimiseerde of geaggregeerde vorm gebruikt.


3.3 Communicatie

We kunnen het e-mailadres van een Bezoeker of Gebruiker of andere informatie – anders dan Klantgegevens – gebruiken om contact op te nemen met die Bezoeker of Gebruiker (i) voor administratieve doeleinden zoals klantenservice, om inbreuken op intellectueel eigendom, recht op schendingen van privacy of lasterzaken met betrekking tot de Klantgegevens of Persoonsgegevens die op de Diensten zijn geplaatst te melden of (ii) u te informeren over promoties en evenementen met betrekking tot producten en dienstenservices die door ons worden aangeboden en door derden waarmee wij samenwerken. U heeft de mogelijkheid om u af te melden voor het ontvangen van promotionele communicatie zoals hieronder beschreven in het gedeelte “Uw keuzes”.


3.4 Cookies en trackingtechnologieën
3.4.1 Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestanden die op de computer van een Gebruiker worden opgeslagen. Ze zijn ontworpen om een bescheiden hoeveelheid gegevens te bevatten die specifiek zijn voor een bepaalde Klant en website en kunnen worden geopend door de webserver of de clientcomputer. Hierdoor kan de server een pagina leveren die is toegesneden op een specifieke Gebruiker, of de pagina zelf kan een script bevatten dat op de hoogte is van de gegevens in de cookie en dus informatie van een bezoek aan de website (of gerelateerde site) kan meenemen naar de volgende.


3.4.2. Ons cookiegebruik

Wij gebruiken automatisch verzamelde informatie en andere informatie die via cookies en vergelijkbare technologieën over de Diensten wordt verzameld om: (i) onze Diensten te personaliseren, zoals het onthouden van de informatie van een Gebruiker of Bezoeker zodat de Gebruiker of Bezoeker deze niet opnieuw hoeft in te voeren tijdens een bezoek of bij volgende bezoeken; (ii) op maat gemaakte advertenties, inhoud en informatie aanbieden; (iii) bewaken en analyseren van de effectiviteit van de marketingactiviteiten van Diensten en derden; (iv) bewaken van geaggregeerde sitegebruiksstatistieken, zoals het totale aantal bezoekers en bekeken pagina’s; en (v) uw aanmeldingen, aanvragen en status volgen bij elke promotie of andere activiteiten op de Diensten. U kunt meer informatie over cookies krijgen door naar http://www.allaboutcookies.org te gaan.

Lees meer over de specifieke cookies die we verzamelen en gebruiken in de sectie ‘Cookies die we gebruiken op de site’ van dit beleid.


3.5 Analytics

We gebruiken Google Analytics om toegang tot en verkeer op het openbare en beperkte gebied van de site te meten en te evalueren, en om gebruikersnavigatierapporten te maken voor onze sitebeheerders. Google werkt onafhankelijk van ons en heeft een eigen privacybeleid, dat we u sterk aanbevelen te lezen. Google kan de via Google Analytics verzamelde informatie gebruiken om de activiteit van Gebruikers en Bezoekers op onze Site te evalueren. Zie Privacy en gegevens delen van Google Analytics voor meer informatie.

We nemen maatregelen om de technische informatie te beschermen die is verzameld door ons gebruik van Google Analytics. De verzamelde gegevens worden alleen gebruikt op basis van de noodzaak om technische problemen op te lossen, de Site te beheren en bezoekersvoorkeuren te identificeren; maar in dit geval zullen de gegevens in niet-identificeerbare vorm zijn. We gebruiken deze informatie niet om Bezoekers of Gebruikers te identificeren.

We gebruiken Analytics ook met Google Adwords voor remarketing en om bij te houden welke producten of pagina’s een bezoeker bekijkt of om bij te houden of de bezoeker een aankoop / aanvraag heeft gedaan op basis van een van onze advertenties. Op deze manier kunnen we meten hoe succesvol onze marketingcampagnes zijn en in hoeverre ons aanbod aansluit bij onze doelgroep. Deze cookies kunnen er ook voor zorgen dat onze advertenties op websites van derden zijn afgestemd op de interesses van bezoekers, bekeken pagina’s of worden aangeboden met interessante aanbiedingen.

Deze cookies zijn niet persoonlijk geïdentificeerd en weten niet wie u bent (naam), noch wat uw adres of e-mailadres is.


3.6 Gebruik van verschillende apps of webapplicaties

We maken gebruik van diverse softwareprogramma’s waarin we de gegevens verwerken die nodig zijn voor het beheren en verbeteren van de marketing- en sales processen en voor het verwerken in overeenstemming met de overeengekomen contractuele doeleinden. We delen alleen gegevens in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving inzake gegevensbescherming en uitsluitend beperkt tot de overeengekomen doeleinden en wettelijk grondslagen hiervoor. Leveranciers van de software worden door ons eraan gehouden zich ook strikt te houden aan deze zelfde privacywetgeving.


3.7 Social media functies

Onze Websites kunnen functies bevatten van sociale media zoals LinkedIn en Facebook, die op onze Sites worden uitgevoerd. Deze functies kunnen uw IP-adres verzamelen, welke pagina u bezoekt op onze Sites, en kunnen een cookie instellen om de functie correct te laten werken. Functies en widgets voor sociale media worden gehost door een externe partij of worden rechtstreeks gehost op onze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op deze functies. Uw interacties met deze functies worden beheerst door het privacybeleid en andere beleidsregels van de bedrijven die deze functies bieden.


4. Aan wie wij informatie verstrekken

Behalve zoals beschreven in dit beleid, zullen we niet opzettelijk de persoonlijke gegevens of Klantgegevens die we verzamelen of opslaan in onze Diensten aan derden openbaar maken zonder de toestemming van de bezoeker, Gebruiker of Klant. We kunnen informatie aan derden bekendmaken als u daarmee instemt, evenals in de volgende omstandigheden:


4.1 Onbeperkte informatie

Alle informatie die u vrijwillig wilt opnemen in een openbare ruimte van de Diensten, zoals een openbare profielpagina, is beschikbaar voor elke bezoeker of Gebruiker die toegang heeft tot die inhoud.


4.2 Dienstenaanbieders

We kunnen externe bedrijven inschakelen om namens ons diensten uit te voeren (bijvoorbeeld dienstenaanbieders die websites leveren, applicatie-ontwikkeling, hosting, e-mail, software-onderhoud en andere dienstens). Deze derden hebben mogelijk toegang tot, of verwerken persoonlijke gegevens of Klantgegevens als onderdeel van het verstrekken van deze diensten. We beperken de informatie die wordt verstrekt aan deze dienstenaanbieders in die mate die redelijkerwijs noodzakelijk is om hun functies uit te voeren, en onze contracten met hen vereisen dat zij de vertrouwelijkheid van dergelijke informatie handhaven. Ze zijn niet door ons geautoriseerd om uw persoonlijke gegevens anderszins te gebruiken of openbaar te maken, behalve voor zover wettelijk vereist.


4.3 Niet persoonlijk identificeerbare informatie

We kunnen bepaalde automatisch verzamelde, geaggregeerde of anderszins niet persoonlijk identificeerbare informatie beschikbaar stellen aan derden voor verschillende doeleinden, waaronder (i) naleving van verschillende rapportageverplichtingen; (ii) voor zakelijke of marketingdoeleinden; of (iii) om dergelijke partijen te helpen bij het begrijpen van de interesses, gewoonten en gebruikspatronen van onze Klanten, Gebruikers en Bezoekers voor bepaalde programma’s, inhoud, diensten en / of functionaliteiten die beschikbaar zijn via de Diensten.


4.4 Rechtshandhaving, juridische processen en naleving

We kunnen persoonlijke gegevens of andere informatie bekendmaken als dit wettelijk verplicht is, of in de oprechte overtuiging dat dergelijke actie noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, in reactie op een rechterlijk bevel, een gerechtelijke of andere overheidsvordering of bevel, of om op andere wijze samen te werken met wetshandhavingsinstanties of andere overheidsinstanties.

We behouden ons ook het recht voor om Persoonsgegevens of andere informatie vrij te geven waarvan wij geloven dat deze in goed vertrouwen geschikt of noodzakelijk is om (i) voorzorgsmaatregelen te treffen tegen aansprakelijkheid, (ii) onszelf of anderen te beschermen tegen frauduleus, beledigend of onwettig gebruik of activiteit , (iii) ons te informeren en ons te verdedigen tegen claims of beschuldigingen van derden, (iv) de beveiliging of integriteit van de Diensten en alle faciliteiten of apparatuur die worden gebruikt om de Diensten beschikbaar te maken, of (v) onze eigendommen of andere wettelijke rechten te beschermen, onze contracten afdwingen of de rechten, eigendommen of veiligheid van anderen beschermen.


4.5 Verandering van eigenaar (overdracht van eigendom)

Informatie over Gebruikers en bezoekers, inclusief persoonlijke gegevens, kan bekend worden gemaakt en anderszins worden overgedragen aan een overnemende partij, opvolger of rechtverkrijgende als onderdeel van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa of een soortgelijke transactie, evenals in het geval van een insolventie, faillissement of curatele waarin informatie wordt overgedragen aan een of meer derde partijen als een van onze bedrijfsmiddelen en alleen als de ontvanger van de Gebruiker of bezoekersgegevens zich committeert aan een privacybeleid dat in belangrijke mate overeenkomt met dit privacybeleid.

Klantgegevens kunnen fysiek of elektronisch worden overgedragen aan een overnemende partij of aan een opvolger of cessionaris in het kader van een fusie, overname, schuldfinanciering, verkoop van activa of een soortgelijke transactie, evenals in geval van insolventie, faillissement of curatele kan informatie worden overgedragen aan een of meerdere derde partijen als een van onze bedrijfsmiddelen met als enig doel de werking van de Diensten voort te zetten, en alleen als de ontvanger van de Klantgegevens zich committeert aan een Privacybeleid dat voorwaarden bevat die in grote lijnen hiermee in overeenstemming zijn Privacybeleid.


5. Uw keuzes

5.1 Toegang, wijzigingen en verwijderen

U kunt ervoor kiezen om bepaalde Persoonsgegevens niet aan te bieden of te weigeren om deze te delen, ook al heeft dit mogelijk invloed op uw mogelijkheid om de werking van bepaalde functies en functionaliteiten van de Diensten te registreren of te ontvangen.

Als u geen op interesses gebaseerde advertenties wilt ontvangen, kunt u zich afmelden zoals besproken in het gedeelte ‘Op internet gebaseerde advertenties’.

Wij bieden u toegang tot de persoonlijke gegevens die u mogelijk hebt verstrekt door uw gebruik van de Diensten. Als u toegang wilt hebben tot of wijzigingen wilt aanbrengen in andere persoonlijke gegevens die wij over u hebben, neemt u dan contact met ons op zoals uiteengezet in het gedeelte “Contact opnemen”. Op uw verzoek zullen we elke verwijzing naar u verwijderen, anonimiseren of blokkeren in onze database.

U kunt uw accountinformatie en -voorkeuren op elk gewenst moment bijwerken, corrigeren of verwijderen door naar de pagina Accountinstellingen op de Diensten te gaan. Houd er rekening mee dat, hoewel eventuele wijzigingen die u aanbrengt onmiddellijk of binnen een redelijke termijn in actieve gebruikersdatabases worden weergegeven, we alle informatie die u indient voor back-ups, archivering, het voorkomen van fraude en misbruik, analyse, voldoening van wettelijke verplichtingen, of waar wij anders redelijkerwijs van overtuigd zijn dat we een legitieme reden hebben om dit te doen.

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, op legitieme gronden, behalve als dit op grond van de toepasselijke wetgeving anders is toegestaan. Als u van mening bent dat er sprake is van inbreuk op uw recht op privacy dat is verleend door toepasselijke wetgeving op het gebied van gegevensbescherming, neemt u contact op met de Privacy-afdeling van FleetGO via privacy@fleetgo.com. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij gegevensbeschermingsautoriteiten.

Deze bepaling is niet van toepassing op persoonlijke gegevens die deel uitmaken van Klantgegevens. In dit geval is het beheer van de Klantgegevens onderworpen aan het eigen Privacybeleid van de Klant, en elk verzoek om toegang, correctie of verwijdering moet worden gedaan aan de Klant die verantwoordelijk is voor het uploaden en opslaan van dergelijke gegevens in de Diensten.


5.2 Navigatie-informatie

U kunt zich afmelden voor de verzameling navigatiegegevens over uw bezoek aan de site door Google Analytics Opt-out feature.


5.3 Afmelden bij Commercial Communications

Als u commerciële e-mails van ons ontvangt, kunt u zich op elk gewenst moment afmelden door de instructies in de e-mail te volgen of door een e-mail te sturen naar het adres dat is vermeld in het gedeelte ‘Contact opnemen’.

Gebruikers kunnen instellingen met betrekking tot de aard en frequentie van promotionele communicatie die zij van ons ontvangen bekijken en wijzigen door naar het tabblad “Mijn instellingen” op de Diensten te gaan.

Houd er rekening mee dat als u zich afmeldt voor het ontvangen van commerciële e-mail van ons of anderszins de aard of frequentie van de promotionele berichten die u van ons ontvangt, zal wijzigen, het tot tien (10) werkdagen kan duren voordat wij uw verzoek verwerken. Bovendien blijft u, zelfs nadat u zich hebt afgemeld voor het ontvangen van commerciële berichten van ons, administratieve berichten van ons ontvangen met betrekking tot de Diensten.

FleetGO heeft geen directe relatie met Klanten van de Klant of een derde partij wiens Persoonlijke gegevens het namens een Klant kan verwerken. Een persoon die toegang zoekt of die probeert om te corrigeren, te wijzigen, onnauwkeurige gegevens te verwijderen of de toestemming voor verder contact intrekt, moet zijn of haar vraag rechtstreeks richten aan de Klant of Gebruiker met wie zij zaken doen. Als de Klant FleetGO verzoekt om de gegevens te verwijderen, zullen wij binnen dertig (30) dagen op zijn verzoek reageren. We zullen de toegang tot persoonlijke gegevens die we opslaan alleen verwijderen, wijzigen of blokkeren als we een schriftelijk verzoek ontvangen van de Klant die verantwoordelijk is voor dergelijke persoonlijke gegevens, tenzij we een wettelijk recht hebben om dergelijke persoonlijke gegevens te bewaren. We behouden ons het recht voor om een kopie van dergelijke gegevens te bewaren voor archiveringsdoeleinden, of om onze rechten in rechtszaken te verdedigen. Een dergelijk verzoek met betrekking tot Klantgegevens moet worden behandeld zoals aangegeven in de sectie “Contact opnemen” en moet voldoende informatie voor FleetGO bevatten om de Klant of diens Klant of derde te identificeren en de informatie die moet worden verwijderd of gewijzigd.


6. Diensten van derden

De Diensten kunnen functies of links bevatten naar websites en diensten voorzien door derden. Alle informatie die u verstrekt over sites of dienstenservices van derden wordt rechtstreeks aan de exploitanten van dergelijke diensten verstrekt en is onderworpen aan het beleid van die exploitant, indien van toepassing, dat privacy en beveiliging regelt, zelfs als dit via de Diensten wordt benaderd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacy- en beveiligingspraktijken en -beleid van sites of dienstenservices van derden waarnaar via de Diensten links of toegang wordt geboden. We raden u aan meer te weten te komen over het privacy- en beveiligingsbeleid van derden voordat u informatie verstrekt.


7. Op interesses gebaseerde advertenties

Op interesses gebaseerd adverteren is het verzamelen van gegevens uit verschillende bronnen en op verschillende platforms om de voorkeuren of interesses van een persoon te voorspellen en om aan die persoon, of zijn / haar computer, smartphone of tablet reclame te leveren op basis van zijn / haar veronderstelde voorkeuren of interesse afgeleid uit de verzameling van gegevens met betrekking tot die persoon of anderen die een vergelijkbaar profiel of vergelijkbare interesses hebben.

We werken samen met een verscheidenheid aan derde partijen om de profielen te begrijpen van de personen die het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in de FleetGO-producten of dienstens zodat we ze e-mails voor promotie kunnen sturen, of onze advertenties aan hen kunnen aanbieden op de websites en mobiele apparaten. apps van andere entiteiten.

Deze derde partijen omvatten: (a) advertentienetwerken die informatie verzamelen over de interesses van een persoon wanneer die persoon een van zijn advertenties bekijkt of er interactie mee heeft; (2) attributiepartners, die de effectiviteit van bepaalde advertenties meten; en (3) zakelijke partners, die informatie verzamelen wanneer een persoon een van zijn advertenties bekijkt of er interactie mee heeft.

In samenwerking met deze derde partijen verzamelen we informatie over onze Klanten, prospecten en andere individuen in de loop van de tijd en over verschillende platforms wanneer zij deze platforms gebruiken of met hen communiceren. Individuen kunnen informatie rechtstreeks op onze sites of op platforms van derden indienen, of door interactie met ons, onze advertenties of e-mails die zij van ons of van derden ontvangen. We kunnen speciale hulpmiddelen gebruiken die gewoonlijk voor dit doel worden gebruikt, zoals cookies, bakens, pixels, tags, mobiele advertentie-ID’s, flash-cookies en vergelijkbare technologieën. We hebben mogelijk toegang tot databases met informatie verzameld door onze zakelijke partners.

De informatie die wij of derden verzamelen, stelt ons in staat om te leren welke aankopen de persoon heeft gedaan, welke advertenties of inhoud de persoon te zien krijgt, op welke advertenties of links de persoon klikt en andere acties die de persoon op onze Sites neemt, of in reactie op onze e-mails of bij het bezoeken of gebruiken van platforms van derden.

Wij, of de derde partijen waarmee we werken, gebruiken de verzamelde informatie zoals hierboven beschreven om de verschillende activiteiten en het gedrag van onze Klanten, sitebezoekers en anderen te begrijpen. Wij, of deze derden, doen dit om vele redenen, waaronder: om nieuwe of eerdere bezoekers aan onze Sites te herkennen; om meer gepersonaliseerde inhoud te presenteren; om nuttigere en relevantere advertenties te bieden. Als we bijvoorbeeld weten welke advertenties u te zien krijgt, kunnen we proberen u niet steeds dezelfde te laten zien; Bezoekers identificeren op verschillende apparaten, verkoopkanalen, websites en sites van derden, of om gepersonaliseerde of getargete advertenties en andere aangepaste inhoud weer te geven of te verzenden die meer gericht is op iemands waargenomen interesse in producten of dienstensoorten die vergelijkbaar zijn met diegene die wij aanbieden.

Onze op interesses gebaseerde advertenties kunnen u worden aangeboden in e-mails of op platforms van derden. We kunnen deze advertenties over onze producten of dienstensoorten dienen of commerciële communicatie rechtstreeks zelf of via deze derden verzenden.

Bezoekers kunnen ervoor kiezen om op interesses gebaseerde advertenties te ontvangen door advertentienetwerken die mogelijk op hun platform en andere websites worden geleverd door naar de website http://www.youronlinechoices.com/ te gaan. Deze functies zullen een Bezoeker kiezen uit vele – maar niet alle – van op interesses gebaseerde reclameactiviteiten waarin wij of derden zich bezighouden.


8 Cookies die wij gebruiken op de website

Alles over cookies leest u op onze cookie statement pagina.


9. Databeveiliging

De databases worden gehost in het datacenter van de EU in Frankfurt, Duitsland.

We volgen algemeen aanvaarde industriestandaarden om de aan ons verstrekte informatie te beschermen, zowel tijdens verzending als wanneer we deze ontvangen. Wij handhaven passende administratieve, technische en fysieke waarborgen om Persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of onwettige vernietiging, toevallig verlies, ongeoorloofde wijziging, ongeoorloofde openbaarmaking of toegang, verkeerd gebruik en enige andere onwettige vorm van verwerking van de Persoonsgegevens die in ons bezit zijn. Dit omvat bijvoorbeeld firewalls, wachtwoordbeveiliging en andere toegangs- en authenticatiecontroles. We gebruiken SSL-technologie om gegevens te versleutelen tijdens verzending via openbaar internet, en we gebruiken ook beveiligingsfuncties van applicatielagen om persoonsgegevens verder te anonimiseren. Een gedetailleerde verklaring over hoe de bescherming van persoonsgegevens wordt bereikt door technische en operationele maatregelen is beschikbaar als download voor Klanten op ons platform of neem contact op met onze privacydesk via privacy@fleetgo.com.


10. Dataretentie

We bewaren de persoonlijke gegevens die door een Gebruiker zijn verzameld alleen zolang het account van de Gebruiker actief is of anderszins voor een beperkte periode zolang we het nodig hebben om de doelen te bereiken waarvoor we het oorspronkelijk hebben verzameld, tenzij anderszins wettelijk vereist. We bewaren en gebruiken informatie indien nodig om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om geschillen op te lossen en om onze overeenkomsten als volgt te handhaven:

 • de inhoud van gesloten rekeningen wordt na 10 jaar na de sluitingsdatum verwijderd;
 • op verzoek van de Klant verwijderen of anonimiseren we alle persoonlijke gegevens.


11. Instellingen

Hoewel we u misschien toestaan uw privacy-instellingen aan te passen om de toegang tot bepaalde persoonlijke gegevens te beperken, moet u er rekening mee houden dat geen enkele veiligheidsmaatregel perfect of ondoordringbaar is. Wij zijn niet verantwoordelijk voor omzeiling van privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen op de Diensten. Bovendien kunnen we geen controle uitoefenen over de acties van andere Gebruikers waarmee u mogelijk uw informatie wilt delen. Verder, zelfs nadat de informatie op de Diensten is verwijderd, kan het zijn dat cachings- en archiverings Diensten die informatie hebben opgeslagen, en andere Gebruikers of derden hebben mogelijk de informatie op de Diensten gekopieerd of opgeslagen. We kunnen en willen niet garanderen dat informatie die u op de Diensten plaatst of verzendt, niet door onbevoegde personen wordt bekeken.


12. Datacontroller en dataprocessor

FleetGO bezit, controleert of regisseert het gebruik van Klantgegevens opgeslagen of verwerkt door een Cliënt of Gebruiker via de Diensten niet. Alleen de Klant of Gebruikers hebben recht op toegang tot, het ophalen van en het gebruik van dergelijke Klantgegevens. FleetGO is zich grotendeels niet bewust van wat Klantgegevens feitelijk wordt opgeslagen of beschikbaar gesteld door een Klant of Gebruiker aan de Diensten en heeft geen directe toegang tot dergelijke Klantgegevens, behalve zoals geautoriseerd door de Klant, of zoals noodzakelijk om Diensten aan de Klant en zijn Gebruikers te leveren.

Omdat FleetGO het gebruik van persoonlijke gegevens in de Klantgegevens niet verzamelt of bepaalt en omdat FleetGO niet bepaalt voor welk doel dergelijke persoonsgegevens worden verzameld, de middelen om dergelijke persoonlijke gegevens te verzamelen of het gebruik van dergelijke persoonlijke gegevens, handelt FleetGO niet in de hoedanigheid van gegevensbeheerder in termen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de Europese Unie (Verordening (EU) 2016/679, hierna “GDPR”) en heeft niet de bijbehorende verantwoordelijkheden onder de AVG. FleetGO mag alleen als een verwerker worden beschouwd namens zijn Klanten en Gebruikers met betrekking tot Klantgegevens die Persoonsgegevens bevatten die onderworpen zijn aan de vereisten van de GDPR. Behalve zoals bepaald in dit Privacybeleid, zorgt FleetGO er niet zelfstandig voor dat Klantgegevens die persoonlijke gegevens bevatten die in verband met de Dienstens zijn opgeslagen, worden overgedragen of anderszins beschikbaar worden gesteld aan derden, behalve aan externe onderaannemers die dergelijke gegevens namens FleetGO kunnen verwerken in verbinding met FleetGO’s levering van Dienstens aan Klanten. Dergelijke acties worden alleen uitgevoerd of geautoriseerd door de toepasselijke Klant of Gebruiker.

De Klant of de Gebruiker is de verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van de Verordening voor Klantgegevens die Persoonsgegevens bevatten, wat betekent dat die partij de manier beheert waarop dergelijke Persoonlijke gegevens worden verzameld en gebruikt, evenals de bepaling van de doeleinden en middelen van de verwerking van dergelijke Persoonlijke gegevens.

FleetGO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in de Klantgegevens of andere informatie die is opgeslagen op zijn servers (of de servers van zijn onderaannemers) naar goeddunken van de Klant of Gebruiker, noch is FleetGO verantwoordelijk voor de manier waarop de Klant of de Gebruiker anderszins dergelijke informatie verzamelt, behandelt, distribueert of verwerkt.


13. Specifieke privacyvoorwaarden

13.1 Addendum voor gegevensverwerking

Als u naast de Servicevoorwaarden en het Privacybeleid een ondertekend Addendum voor gegevensverwerking nodig heeft, kunt u het document vinden dat namens FleetGO is ondertekend door contact op te nemen met privacy@fleetgo.com.


13.2 Privacy van kinderen

Onze Diensten zijn niet gericht op personen jonger dan 13 jaar. Wij vragen niet om bewust persoonlijke gegevens van dergelijke personen te verzamelen. Als u zich ervan bewust wordt dat een kind ons persoonlijke gegevens heeft verstrekt, neemt u contact met ons op zoals aangegeven in het gedeelte ‘Contact met ons opnemen’ hieronder. Als we weten dat we persoonlijke gegevens hebben verzameld van een kind jonger dan 13 jaar, zullen we stappen ondernemen om dergelijke informatie uit onze database te verwijderen.


14. Wijzigingen en updates van dit beleid

Bezoek deze pagina regelmatig opnieuw om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen in dit beleid, dat we van tijd tot tijd kunnen bijwerken. Als we het beleid wijzigen, stellen we het beschikbaar via de Diensten en geven we de datum van de laatste herziening aan en voldoen we aan de toepasselijke wetgeving. Uw voortdurende gebruik van de Diensten nadat het herziene Beleid effectief is geworden, geeft aan dat u de huidige versie van het Beleid hebt gelezen en begrepen.


15. Contact met ons opnemen

Als u zich zorgen maakt, vragen of klachten hebt over dit beleid, uw persoonlijke gegevens, ons gebruik en bekendmakingspraktijken of uw toestemmingskeuzes, verzoeken wij u om contact op te nemen met onze privacy- en gegevensbeschermingsdesk via privacy@fleetgo.com.

U kunt ook contact opnemen met ons via het onderstaande adres :

FleetGO Nederland B.V.
Lindenhof 1-C
8051 DD Hattem
038 444 9542
E-mail: info@fleetgo.com
KVK nummer: 60619767

Laatste update: 23 Mei 2018

Offerte aanvraag