Mobility package: wat gaat er veranderen binnen de transportsector? 

Mobility Package

Sinds de aankondiging van het mobility package van de Europese Unie zijn er veel vragen ontstaan over wat er nu wel of niet gaat veranderen binnen de transportsector. Hoe beïnvloedt het de werkzaamheden van chauffeurs? Welke technologie moet er aanwezig zijn in voertuigen? En wanneer gaan alle nieuwe regels eigenlijk in? Ontdek hier precies wat het mobility package inhoudt en wanneer iedere fase ingaat. 

Wat is het mobility package? 

Het EU mobility package is een compleet pakket vol nieuwe wet- en regelgeving die door de Europese Unie wordt ingevoerd en invloed heeft op de transportsector. De komst van het pakket werd in 2020 goedgekeurd en de nieuwe regels en wetten komen gefaseerd vrij. Dit geeft de transportsector de tijd om zich voor te bereiden op komende veranderingen. Daarom wordt er ook wel gesproken over mobility package 1 (de regels die direct in werking traden) en mobility package 2 (de regels die later zouden volgen). 

Wat is het beoogde effect? 

Waarom heeft de EU besloten om een groot pakket voor internationaal transport te creëren? Hier zijn verschillende redenen voor. 

Veiligere werkomstandigheden 

Een deel van de regelgeving zorgt ervoor dat chauffeurs veiliger en eerlijker werken. Zo moeten ze zich verplicht aan een bepaald aantal rusturen houden. Werkt een gedetacheerde chauffeur in het buitenland? Dan krijgt diegene het minimumloon betaald dat in dat land geldig is. 

Eerlijkere concurrentie 

Voorheen waren alle regels rondom transport per land verschillend. Zo waren chauffeurs in het ene land aanzienlijk goedkoper dan chauffeurs in het andere land. Nu hebben alle chauffeurs dezelfde rechten. Dat betekent dat transportbedrijven eerlijker met elkaar concurreren. Ze moeten andere manieren vinden om hun diensten aantrekkelijk te maken. 

Veiligheid op de weg 

De rijtijden van chauffeurs worden dankzij de nieuwe wetgeving beter bijgehouden. Ze moeten zich dus aan hun verplichte rusttijden houden. De chauffeurs kunnen zich beter op de weg concentreren en de kans op ongelukken verkleint. Zo draagt het mobility package bij aan veiligere wegen. 

Makkelijkere handhaving 

Een groot probleem met de oude transportregelgeving was dat de regels per land verschilden. Hierdoor ontstond er veel ruimte voor fouten en was het lastiger om de regels te handhaven. Doordat alle lidstaten van de Europese Unie zich aan het nieuwe regelpakket moeten houden, krijgen handhavers een makkelijkere taak. 

Voor wie geldt het mobility package? 

De wetgeving van het mobility package geldt voor alle landen die bij de Europese Unie zijn aangesloten. Sommige regels gelden voor alle transportbedrijven, terwijl andere wetten alleen invloed hebben op een bepaalde sector of vervoer vanaf een bepaald gewicht. Daarnaast mogen landen binnen de Europese Unie ook nog aanvullende regels hanteren. Het schrappen van regels is niet toegestaan. 

Wat is er veranderd en wat gaat er veranderen? 

Het mobility package voor transport heeft dus veel invloed op alle landen binnen de EU, maar wat zijn de nieuwe regels precies? Een deel van de regels is al in het verleden ingegaan, namelijk in 2020 en 2022. Daarnaast zorgt het mobility package in 2023 en 2024 ook weer voor nieuwe regelgeving. Deze tijdlijn geeft de veranderingen stap voor stap weer. 

Mobility-Package-Infographic-NL

Augustus 2020 

In augustus pakte het mobility package de rij- en rusttijden aan. Chauffeurs die internationaal rijden, moeten verplicht een tachograaf in de vrachtwagen hebben. Dit apparaat registreert alle rij- en rusttijden automatisch. 

Februari 2022 

De volgende regels werden pas in februari van 2022 ingevoerd: 

  • Internationale chauffeurs moeten iedere grensovergang registeren met een tachograaf 
  • Chauffeurs mogen maximaal drie cabotageritten rijden en moeten daarna minstens vier dagen wachten tot hun volgende cabotagerit 
  • Vrachtwagens die internationaal vervoer faciliteren moeten iedere acht weken terug naar de vesting van het transportbedrijf 
  • Transportbedrijven moeten een kantoor in hun vestingland hebben. 

Mei 2022 

In mei kwam er slechts één nieuwe regel vrij. Alle vrachtwagens met een gewicht boven 2,5 ton zijn vanaf dit moment verplicht om een Europese vergunning aan te vragen. Dit geldt wel alleen voor internationaal vervoer. 

Augustus 2023 

Vanaf 21 augustus 2023 is het verplicht om een slimme tachograaf te plaatsen in alle nieuwe voertuigen die internationale ritten maken. Deze tachograaf registreert niet alleen de rij- en rusturen van een chauffeur, maar ook iedere grensovergang. Chauffeurs hoeven dat dus niet meer zelf te doen. Het geheugen van deze tweede generatie tachografen is bovendien groter, waardoor er meer informatie opgeslagen kan worden. 

December 2024 

In december 2024 geldt de overstap naar een slimme tachograaf voor al het internationaal transport. Vanaf 31 december is het verplicht om een tweede generatie slimme tachograaf te hebben wanneer het voertuig hiervoor alleen een simpele analoge of digitale tachograaf had. Als het voertuig een eerste generatie slimme tachograaf heeft, is dit toegestaan tot augustus 2025. Daarnaast moeten chauffeurs vanaf deze datum de rij- en rusttijden van de afgelopen 56 dagen kunnen laten zien. 

Augustus 2025 

De (voorlopig) laatste stap van het mobility package is de verplichting van tweede generatie slimme tachografen voor alle internationale voertuigen. Transportbedrijven die tot nu toe een eerste generatie slimme tachograaf gebruikten, moeten nu dus ook de overstap hebben gemaakt naar deze nieuwere techniek. 

Voorbereiden op veranderingen 

De invoering van het mobility package vraagt om wat aanpassingsvermogen bij transportbedrijven. Zij moeten niet alleen andere regels hanteren voor hun chauffeurs, maar ook investeren in nieuwe technologie. Een tweede generatie slimme tachograaf is uiteindelijk verplicht voor al het internationale transport. Het voordeel is dat deze apparatuur voor meer gebruiksgemak zorgt, aangezien de tachograaf alle belangrijke informatie vanzelf bijhoudt. Dat verlaagt de werklast van de chauffeur, maar ook die van administratieve medewerkers. 

Het is voor transportbedrijven waardevol om nu al te kijken naar hun opties. Welke bedrijven bieden een slimme tachograaf aan die aan de wetswijziging voldoet? En hoe maakt men de overstap zo eenvoudig mogelijk? Bij FleetGO helpen wij vervoerders om de beste keuze te maken voor hun bedrijf. Zo bent u klaar voor de toekomst en voldoen alle voertuigen aan de nieuwste regelgeving. 

Offerte aanvraag