Landcode in tachograaf verplicht bij grensovergang

Landcode-verplicht

Vanaf 2 februari 2022 moeten alle vrachtwagenchauffeurs zodra zij de grens oversteken een nieuwe landcode invoeren in de tachograaf. De regel moet het voor autoriteiten makkelijker maken om arbeidsuitbuiting op te sporen en aan te pakken. Wat betekent deze nieuwe regel voor de transportsector? “Chaos bij de grensovergangen en overbelasting van de rustplaatsen”, vreest brancheorganisatie TLN. De nieuwe wetgeving zou daarnaast kunnen leiden tot extra CO2-uitstoot.

Slimme tachograaf

Een tachograaf maakt het mogelijk om de rij- en rusttijden van beroepschauffeurs te controleren. Het apparaat registreert onder meer de reisafstand, snelheid en de rij- en stoptijden van de bestuurder. Ging dat vroeger nog met een analoge tachograaf die de gegevens op een papieren schijf registreerde, inmiddels worden die data al weer enige tijd digitaal opgeslagen. Sinds 2006 is de digitale tachograaf namelijk verplicht voor nieuwe voertuigen. Dat is overigens nog maar voor korte duur want de huidige digitale tachograaf is binnenkort alweer aan vervanging toe. Binnen de transportsector volgen de digitale ontwikkelingen zich dan ook in rap tempo op. Zo geldt vanaf augustus 2023 voor alle nieuwe vrachtwagens dat zij gebruik moeten maken van een slimme tachograaf. Vanaf uiterlijk augustus 2025 geldt dat voor de hele sector.

Landcode tachograaf verplicht

Voordat de invoering van de slimme tachograaf in de hele sector een feit is, moeten chauffeurs zelf een landcode in de tachograaf invoeren zodra ze een ander land van de Europese Unie binnenrijden. De nieuwe regels die op 2 februari van dit jaar ingaan, schrijven voor dat dit zo snel mogelijk moet gebeuren. In de praktijk houdt dit in dat bestuurders van een vrachtwagen of bij de grens of op de eerste de beste parkeerplaats of tankstation na de grensovergang een nieuwe landcode moeten invoeren. Dit lijkt vragen om moeilijkheden. Alleen al in Nederland komen er dagelijks zo’n 96.000 vrachtwagens de grens over. Wanneer deze allemaal net na de grens moeten stoppen, raken de parkeerplaatsen en tankstations in de omgeving overvol. Omdat de meeste vrachtwagens hun motoren niet zullen uitzetten, levert dat bovendien een flinke hoeveelheid onnodige uitlaatgassen op.

Arbeidsuitbuiting bestrijden

De nieuwe Europese wetgeving die het invoeren van een landcode in de tachograaf verplicht maakt, is het gevolg van een toenemend aantal signalen van arbeidsuitbuiting binnen de transportsector. Vooral buitenlandse chauffeurs van bijvoorbeeld Poolse of Roemeense afkomst, zouden te maken hebben met slechte werkomstandigheden en onderbetaling. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wijst dan ook op het belang van het Europese pakket maatregelen. De nieuwe wetgeving moet ervoor zorgen dat de werkomstandigheden van vrachtwagenchauffeurs verbeteren en dat zij eerlijk betaald krijgen. Zo kan een buitenlandse chauffeur straks met behulp van de gegevens in de tachograaf aantonen dat hij vervoersdiensten verricht in Nederland. Op die manier zou hij ook een passend loon moeten ontvangen dat gangbaar is voor dergelijke werkzaamheden.

Onnodige boetes en strafpunten voorkomen

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) gaat de opgeslagen gegevens controleren en zal als dat nodig is, optreden. Transportbedrijven moeten rekening houden met flinke boetes en strafpunten bij het overtreden van de regels. Dat een boete flink in de papieren kan lopen, bleek onlangs nog. Zo kreeg een vrachtwagenchauffeur in Frankrijk een boete van 2.970 euro. De bestuurder had nagelaten om aan het begin en het einde van zijn dagelijkse werkperiode de landcode in te voeren in de digitale tachograaf. De kans op een boete of strafpunten kan vanaf 2 februari alleen nog maar groter worden wanneer chauffeurs nalaten om bij het passeren van de grens de landcode in de tachograaf te veranderen.

Huidige situatie

Tot nu toe is elke chauffeur verplicht om zowel bij de start als bij het beëindigen van de werkperiode, de landcode in te voeren. Wanneer hij of zij de bestuurderskaart in de tachograaf steekt, wil de digitale tachograaf weten in welk land de bestuurder zich op dat moment bevindt. Bij het uithalen van de bestuurderskaart volgt de vraag in welk land de chauffeur op dat moment is. De kaart kan ook in de tachograaf blijven. In dat geval is het vrij eenvoudig om via het menu de landcode in te voeren. In de nieuwe situatie kunnen chauffeurs niet meer wachten tot het einde van de rit, maar moeten zij bij het passeren van een landsgrens direct een landcode invoeren in de tachograaf.

Extra vertraging bij landcode in tachograaf

De nieuwe regelgeving kan mogelijk voor de nodige problemen zorgen. Er is sowieso sprake van enige vertraging. Vooral als de rit u op een dag langs verschillende grenzen voert. Rijdt u bijvoorbeeld vanuit Limburg, via België, Luxemburg en Frankrijk naar Zwitserland, dan moet u diverse keren stoppen om de landcode te veranderen. Dat betekent dus elke keer een parkeerplaats zoeken en de code van het land veranderen.

Volle parkeerplaatsen

Brancheorganisatie TLN verwacht dat dit iedere keer zeker vijf minuten extra tijd gaat kosten. Daarnaast is het de vraag of de nieuwe regels in de praktijk niet zullen leiden tot volle parkeerplaatsen en chaotische situaties. Ook zal er sprake zijn van een toename van de CO2-uitstoot. De landcode invoeren in de tachograaf op een vluchtstrook of uitvoegstrook is ook geen optie. “Dat is nadrukkelijk geen geschikte stopplaats”, aldus het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Chauffeurs zullen dus echt naar de dichtstbijzijnde parkeergelegenheid of tankstation moeten rijden. Toch is het wel aan te raden om de regels op te volgen en bij ieder land de desbetreffende code in te voeren. Dat voorkomt onnodige boetes.

Slim omgaan met de nieuwe regels dankzij Smart Tacho 2

Het hierboven geschetste beeld van de problemen die kunnen ontstaan door de nieuwe regelgeving, zijn heel eenvoudig op te lossen door gebruik te maken van de nieuwste generatie digitale tachografen. Dit is sowieso vanaf augustus 2023 verplicht voor nieuwe vrachtwagens. Oudere trucks moeten uiterlijk 31 december 2024 van de nieuwe slimme tachograaf zijn voorzien. Wie al beschikt over een Smart Tacho 1, moet deze uiterlijk voor 21 augustus 2025 vervangen. Hoewel de sector dus nog tijd heeft om de nieuwe Smart Tacho 2 in de truck te plaatsen, is het zeker een investering waard om daar nu al op over te stappen. De nieuwe Smart Tacho 2 biedt meer gebruiksgemak en maakt het voor u een stuk eenvoudiger om met de nieuwe regels om te gaan.

Automatisch landcode invoeren in tachograaf

De nieuwe slimme tachograaf Tacho 2 registreert automatisch de positie van uw truck als u de grens passeert. Dat scheelt een hoop gedoe en betekent pure tijdwinst. Dankzij de Smart Tacho 2 hoeft u niet te dringen op een parkeerplaats voorbij de grensovergang. Het apparaat zorgt er namelijk voor dat uw positie automatisch wordt opgeslagen in de digitale tachograaf. Daar heeft u dus geen omkijken meer naar. Ook kunt u het apparaat koppelen aan uw smartphone. Hierdoor wordt het nog eenvoudiger om ook handmatig gegevens in te voeren en is de kans dat u fouten maakt een stuk kleiner.

Voordelen

Het gebruik van de Smart Tacho 2 levert meer voordelen op zoals een nieuwe functie die bij het laden en lossen automatisch de positie van het voertuig registreert. Ook de registratie van het begin en eind land is een stuk eenvoudiger. De nieuwe tachograaf is zowel tijd- als kostenbesparend. Maar misschien minstens zo belangrijk, u kunt zich weer veel beter concentreren op het werk waar u voor bent opgeleid en dat u het liefste doet. Uw truck besturen en goederen vervoeren van A naar B.

Offerte aanvraag