Auto van de zaak (of niet)?

Auto van de Zaak

Wie veel zakelijke kilometers maakt heeft ongetwijfeld voor dit dilemma gestaan. Blijft men voor de zakelijke ritten gewoon van de eigen auto gebruik maken en declareert men de gereden zakelijke kilometers, of is het niet veel interessanter om een auto van de zaak te gaan gebruiken? Onderwerpen in dit artikel:

Auto van de zaak voor Werknemers

Uiteraard alleen als men de keus heeft, want wie in loondienst is heeft meestal te maken met de regels van de werkgever over het beschikbaar stellen van een auto van de zaak. Indien het aantal zakelijke kilometers een bepaalde grens overschrijdt moet die in het vervolg meestal met een auto van de zaak gaan afleggen, en met minder kilometers komt men eenvoudig niet in aanmerking voor een auto van de zaak.

Sommige bedrijven zien de auto van de zaak wel eens als een soort van beloning die onder het pakket met secundaire arbeidsvoorwaarden valt, dan is er wat meer te kiezen. Komt men niet in aanmerking voor een auto van de zaak of wenst men daar (in overleg met de werkgever) geen gebruik van te willen maken dan rest er niets anders dan de eigen auto voor de zakelijke ritten te blijven gebruiken.

Auto van de zaak voor Ondernemers

Als men een eigen bedrijf heeft spelen er weer andere zaken mee. Voor BTW-plichtigen geldt in ieder geval dat zij, als zij de privé auto zakelijk gebruiken, de betaalde BTW voor het onderhoud en overige kosten af kunnen trekken voor zover deze betrekking hebben op het zakelijk gebruik van het voertuig. Als 50% van de ritten voor zakelijke doeleinden is kan men dus de helft van de betaalde BTW aftrekken.

Als ondernemers een auto op naam van het bedrijf zetten is er natuurlijk de bekende fiscale bijtelling van toepassing. Daarnaast kan de ondernemer ook een aantal kosten aftrekken, zoals de afschrijving en/of leaseprijs. Ook op het gebied van energiezuinige, milieuvriendelijke auto’s zijn er de nodige aftrekposten.

Ondernemers die een auto zakelijk aanschaffen en de daarvoor betaalde BTW af willen trekken dienen er weer rekening mee te houden dat ze, als ze de auto deels ook privé gebruiken, een deel van de BTW weer niet af kunnen trekken. Men kan de BTW alleen verhoudingsgewijs aftrekken, hierbij wordt gekeken naar de verhouding tussen de privé en zakelijk gereden kilometers. Niet alleen de kosten en bijtelling zijn bepalend.

Raadpleeg ook onze Kennisbank voor meer informatie.

Wel of geen auto van de zaak?

Het is niet zomaar mogelijk om even voor te rekenen of en wanneer het voordeliger is om met de eigen auto te blijven rijden of om gebruik te gaan maken van een auto van de zaak. Factoren als cataloguswaarde, eventuele bijtelling, jaarkilometrage, afschrijving, duur van het leasecontract etcetera zijn zeer variabel zodat het voor ieder individueel geval apart moet worden uitgerekend. Zijn je werkelijke autokosten lager dan de bijtelling, dan is het in veel gevallen interessanter om de auto privé te rijden en EUR 0,19 per zakelijk gereden kilometer op te voeren als zakelijke kosten.

Over het algemeen kan men wel als ruwe richtlijn stellen dat het bij auto’s die tussen de twee jaar en vijftien jaar oud zijn het meestal voordeliger om de auto gewoon privé te rijden en de gebruikelijke € 0,19 per zakelijk gereden kilometer als kilometervergoeding op te voeren. Daarnaast speelt er ook een stukje emotie mee. Stel dat men privé momenteel een wat oudere auto rijdt en men kan overstappen naar een nieuwe, luxe auto van de zaak waarmee men privé onbeperkt kan rijden (men moet hier wel bijtelling over betalen), is het de vraag in hoeverre men dit vindt opwegen tegen de mogelijk hoge bijtelling van die luxueuze auto.

Bijtelling voorkomen?

De automatische rittenregistratie van FleetGO® is dé manier om aan te tonen dat u niet meer dan 500 privékilometers per jaar rijdt. Het kilometerregistratiesysteem van FleetGO® is sluitend en fiscusproof. De GPS black box registreert automatisch al uw gereden kilometers. Onder de streep blijft er pure winst over: geen onnodige bijtelling en optimaal zicht op uw wagenpark en rittenadministratie. Vraag direct een gratis offerte aan!

Let op: elke situatie is weer anders. Overleg altijd met de administratie om te achterhalen welke richtlijnen op uw situatie van toepassing zijn.

Offerte aanvraag