Referentie: Woonstad Rotterdam

Woonstad Rotterdam

In gesprek met Dave de Roon, Facilitaire Zaken bij Woonstad Rotterdam. Gebruikt FleetGO voor: Fiscale verantwoording, Track & Trace en Wagenparkbeheer.

“FleetGO is alles behalve bureaucratisch, de lijntjes zijn kort en je bent geen nummertje!”

Dave de Roon
woonstad-rotterdam

Over Woonstad Rotterdam

Woonstad bouwt, werkt en leeft. Woonstad zorgt ervoor dat iedereen zijn kans kan grijpen. Rotterdam is een stad waar jongeren aan hun toekomst werken. Waar ouderen zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Waar je een bedrijf kunt starten als je een goed idee hebt. En waar een eigen huis betaalbaar is voor iedereen. Woonstad gelooft in de kracht en het unieke karakter van de wijken, bewoners, ondernemers en organisaties in Rotterdam. Woonstad maakt zich sterk voor uitnodigende buurten en goede woningen in Rotterdam!

Waarom FleetGO

Woonstad heeft veel tijd gestoken in het selectieproces voor een leverancier, zodat een geschikte partner voor op de lange termijn gevonden kon worden. Niet enkel het inzicht in ritten was van belang, maar ook het perspectief op de toekomst. De klik tussen beide partijen was aanwezig en de visie van FleetGO sloot aan bij Woonstad. FleetGO is een jonge ondernemende partij met korte lijntjes, waardoor veel mogelijk is. Onder andere het Keurmerk RitRegistratieSystemen (RRS) stond centraal in het selectieproces en een van de wensen van Woonstad was het gebruik van eigen tags in combinatie met het systeem van de leverancier. De medewerkers van Woonstad kunnen voor toegang tot de gebouwen, printen, gebruik van auto- en fietssleutels en de ritregistratie in de eigen voertuigen gebruik maken van één tag.

Hoe helpt FleetGO Woonstad Rotterdam?

FleetGO werd in de basis aangeschaft om het gebruik van de voertuigen fiscaal te kunnen verantwoorden met behulp van kilometerregistratie. In de praktijk bleek er veel meer te zijn waarvoor FleetGO van pas kwam. Voor de aanschaf van FleetGO was de administratieve last hoog en was er geen enkel inzicht in het gebruik van de poolauto’s. De bezetting van de voertuigen op de verschillende locaties werd gedaan aan de hand van een schatting. Door de inzichten vanuit FleetGO bleek dat de voertuigen effectiever ingezet konden worden. Regelmatig werd een voertuig gereserveerd door een medewerker zonder dat hiervan gebruik werd gemaakt. De data uit FleetGO kan eenvoudig vergeleken worden met de reserveringen uit Topdesk voor voertuig gebruik. Hierdoor kan constant bekeken worden of er voldoende bezetting is in het wagenpark en medewerkers kunnen worden aangesproken op hun gedrag indien onnodig gereserveerd wordt. Deze informatie heeft ervoor gezorgd dat een deel van het wagenpark anders ingezet kon worden. O.a. op basis van de rapportages vanuit FleetGO wordt de behoefte aan voertuigen bepaald.

Door het inzicht in de ritten van bestuurders kunnen tevens klachten makkelijk worden behandeld, wanneer blijkt dat bijvoorbeeld een auto met een lege tank is teruggezet kan direct bekeken worden welke medewerker hiervoor verantwoordelijk was. Aan het einde van de dag heeft Woonstad inzicht in welke voertuigen niet terug zijn op locatie dankzij het maatwerk rapport ontwikkeld voor Woonstad. Van de medewerkers wordt verwacht dat zij dan een reden van de (zakelijke) rit opgegeven, dit kunnen ze eenvoudig doen via hun persoonlijke inlog in FleetGO.

Een aanrader?

De samenwerking met FleetGO is goed. Bij vragen wordt Woonstad direct te woord gestaan door een van de medewerkers van FleetGO. Woonstad verwacht niet dat oplossingen of optimalisaties vandaag of morgen gerealiseerd zijn, het is echter wel prettig om te merken dat FleetGO niet stilstaat en er altijd geacteerd wordt op vragen of opmerkingen. FleetGO is alles behalve bureaucratisch, de lijntjes zijn kort en je bent geen nummertje!

Offerte aanvraag