Verplichting tot delen zakelijk verkeer

Verplichting rapportage verkeer medewerkers

Per 1 januari 2024 geldt voor organisaties met 100 of meer werknemers een verplichting om rapportages te delen over het zakelijke verkeer en woon-werkverkeer van hun medewerkers. Door deze rapportageverplichting wordt u gevraagd om de benodigde gegevens over het jaar 2024 uiterlijk op 30 juni 2025 in te dienen.

Daarnaast is het voor alle organisaties mogelijk om vrijwillig gegevens in te dienen, ook als zij minder dan 100 werknemers hebben. Het is echter belangrijk op te merken dat de gegevens die vrijwillig worden ingediend, niet worden doorgegeven aan de omgevingsdienst. Het RVO zal uw gegevens wel gebruiken voor onderzoek, maar alleen als u hiervoor toestemming geeft in het online formulier. In dat geval zullen uw gegevens geanonimiseerd worden verwerkt.

Op deze manier hoopt het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) een duidelijk onderscheid te maken tussen de verplichte rapportages voor grotere organisaties en de vrijwillige bijdragen van kleinere organisaties, en zorgen ze ervoor dat uw privacy wordt beschermd wanneer u vrijwillig gegevens verstrekt.

Tijdlijn rapportageverplichting van het verkeer van uw medewerkers

16 Mei 2023
Vanaf 2023 is rapportage nog niet verplicht, maar vanaf 16 mei 2023 heeft u wel de mogelijkheid om vrijwillig gegevens in te dienen. Dit geldt voor alle organisaties. Door vrijwillig gegevens in te dienen, kunt u ontdekken wat de CO2-uitstoot is van de werkgebonden personenmobiliteit van uw organisatie.

1 Januari 2024
Indien uw organisatie 100 of meer werknemers heeft, geldt nu de verplichting om te rapporteren. Het is van groot belang om ervoor te zorgen dat uw administratie op orde is, zodat u de benodigde gegevens in 2025 kunt indienen.

30 Juni 2025
U, als organisatie met 100 of meer werknemers, dient uiterlijk op deze datum de benodigde gegevens over het jaar 2024 in te sturen.

Handhaving en toezicht

De controle op de rapportageverplichting wordt uitgevoerd door een omgevingsdienst, een overheidsdienst waar deskundigen samenwerken met gemeenten en provincies. Deze dienst ondersteunt bij natuur- en milieuwet- en regelgeving en verleent vergunningen. Zodra de rapportageverplichting van kracht is, zal de omgevingsdienst nagaan of uw organisatie de rapportage heeft ingediend. Gegevens die u vrijwillig indient, blijven echter buiten het zicht van de omgevingsdienst.

Rapporteren van zakelijk verkeer van uw medewerkers

Nederland heeft zich gecommitteerd aan het verminderen van de CO2-uitstoot. Het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers maken hier deel van uit. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) wil daarom inzicht krijgen in de CO2-uitstoot van het zakelijk verkeer en het woon-werkverkeer van werknemers. Momenteel zorgen deze vormen van verkeer gezamenlijk voor meer dan 50% van de gereden kilometers in Nederland.

Rol van de werkgever

Als werkgever speelt u een belangrijke rol in het bevorderen van duurzame werkgebonden personenmobiliteit. Dit kunt u bijvoorbeeld doen door, indien mogelijk, uw werknemers vanuit huis te laten werken. Ook kunt u hen stimuleren om met het openbaar vervoer, de fiets of een elektrische auto naar het werk te komen. In de rapportage staat wie u advies op maat kan geven om verdere verduurzaming te bevorderen.

Meer informatie vindt u op de website van het RVO.

Offerte aanvraag