Kostenstijgingen in wagenparkbeheer

Kostenstijging Wagenparkbeheer

Het leven wordt duurder, van hogere inkoopkosten tot stijgende lonen. Kostenstijgingen in wagenparkbeheer zijn daarmee ook onvermijdelijk. Verschillende regelingen en wetswijzigingen in de afgelopen en komende jaren zorgen ervoor dat de transport- en logistieksector voor aanzienlijk hogere kosten komt te staan. Deze bijkomende kosten variëren van hogere brandstofprijzen tot hogere belastingtarieven. Ook de invoering van zero-emissiezones en hogere tol in Duitsland dragen bij aan kostenstijgingen in het wagenparkbeheer. Wilt u weten waar u rekening mee moet houden de komende jaren? Wij zetten alles voor u uiteen, zodat u precies weet welke kostenstijgingen uw onderneming kunnen raken in de komende jaren.

Wagenpark Nederland wordt duurder


Het beheren van een wagenpark in Nederland wordt duurder. Dit heeft deels te maken met veranderingen in de belastingregelingen. Het gaat hier zowel om de aanschafbelasting (BPM) als de wegenbelasting (MRB).

BPM staat voor de Belasting Personenauto’s en Motorfietsen. Deze wordt geheven over nieuwe auto’s en is afhankelijk van de hoeveelheid CO2 die een voertuig uitstoot. Hier gelden vijf tariefschijven voor. Des te meer CO2 een auto uitstoot, des te hoger de belastingschijf zal uitvallen. Onlangs veranderde deze regeling op drie manieren. De marges voor de belastingschrijven worden krapper. Dat betekent dat auto’s sneller in een hoge belastingschrijf eindigen. De belastingpercentages zijn tegelijkertijd verhoogd. Ook het starttarief is hoger en bedraagt niet € 24,- maar € 400,-. Hierdoor gaan ondernemers aanzienlijk meer belasting betalen voor nieuwe voertuigen, tenzij ze voor 100% elektrische auto’s kiezen.

MRB staat voor motorrijtuigbelasting. Deze wordt berekend aan de hand van de CO2-uitstoot, brandstofsoort en het gewicht van een voertuig. de hoogte van de belasting wordt deels bepaald door de overheid. Deze heeft besloten om de MRB met 6,3% te verhogen. Daarnaast mogen provincies ook een deel van de MRB heffen. De helft van de provincies heeft besloten om ook hun aandeel te verhogen in het nieuwe jaar. De hoogte van deze belasting is dus afhankelijk van de provincie waar een bedrijf gevestigd is.

Elektrificatie wagenpark


Er zijn manieren om deze stijgende belastingposten te omzeilen. Het aanschaffen van volledig elektrische voertuigen is de beste manier om de belastingdruk laag te houden. Over elektrische auto’s wordt namelijk geen BPM geheven en ook de MRB is lager voor deze voertuigen. Daar staat wel tegenover dat de elektrificatie van het wagenpark erg prijzig is. Volledig elektrische voertuigen zijn aanzienlijk duurder dan voertuigen die wel CO2 uitstoten. Hierdoor is het voor de meeste transportbedrijven niet haalbaar om hun volledige wagenpark direct te verduurzamen.

De overstap naar elektrische voertuigen brengt wel verschillende voordelen met zich mee, naast de lagere belastingdruk. Zo zijn ondernemers op de lange termijn aanzienlijk minder geld kwijt aan brandstof. Volledig elektrische voertuigen zijn ook klaar voor de nieuwe zero-emissiezones die in Nederland en het buitenland ingesteld worden. Hierdoor wordt het transporteren van goederen niet belemmerd en kan de bedrijfsvoering gewoon doorgaan zoals gebruikelijk. Is uw bedrijf dus in staat om het wagenpark te verduurzamen met elektrische voertuigen? Dan heeft dit de voorkeur.

Voorspelling brandstofprijzen


Naast de belastingregelingen zorgt de hogere brandstofprijs ook voor kostenstijgingen in het wagenpark. Dit heeft te maken met de terugdraaiing van de accijnsverlagingen die in 2022 werden ingevoerd. Deze zijn deels in 2023 al teruggedraaid, maar vervallen nu helemaal in 2024. Tegelijkertijd wordt er btw geheven over deze hogere accijns.

Wat houdt dit in de praktijk in? De gemiddelde benzineprijs Nederland bedroeg in 2023 € 1,91 per liter. De verwachting is dat de gemiddelde prijs met ongeveer € 0,2 zal stijgen, naar € 2,1 per liter.

De gemiddelde dieselprijs Nederland was in 2023 € 1,7 per liter. De nieuwe maatregelen zullen voor een verwachtte stijging van € 0,13 zorgen. De gemiddelde prijs zal dan uitkomen op € 1,83 per liter.

Dit zijn verwachtte stijgingen. De gemiddelde brandstofprijs kan door diverse omstandigheden verder stijgen, maar ook dalen.

Kostenstijgingen in transport en logistiek


De meeste kostenstijgingen hebben niet alleen invloed op de transportsector. Deze raken alle automobilisten in Nederland. Dat geldt bijvoorbeeld voor de nieuwe belastingregelingen en brandstofprijzen. Deze regelingen zorgen ervoor dat het rijden van vervuilende auto’s voor iedereen duurder zal worden. Ook veranderingen als stijgende lonen en hogere inkoopprijzen hebben invloed op ondernemers in allerlei takken.

Regeringen in het binnen- en buitenland proberen tegelijkertijd om specifiek de transport- en logistiekindustrie te beïnvloeden. Zij stellen regelingen in die ondernemers moeten stimuleren om voor een zuiniger wagenpark te kiezen. Dit zijn dus kostenstijgingen die specifiek voor de sector (weg)transport en logistiek gelden. Deze regelingen hebben enkel invloed op vrachtverkeer of zakelijk transport. Wij zetten ze voor u uiteen.

Tol Duitsland wordt ook duurder


Transporteurs die in Duitsland reden waren al gewend om tol (maut) te moeten betalen. Op 1 december 2023 is deze tol aanzienlijk verhoogd. Vanaf dat moment betaalt vrachtverkeer maar liefst 85% meer tol dan voorheen. Deze heffing telt voor alle vervoerders die in Duitsland rijden, of zij nu uit Duitsland of uit het buitenland komen. Daarom heeft deze regeling ook veel invloed op Nederlandse transportbedrijven, vooral in het grensgebied.

De impact van zero-emissiezones


De komende jaren worden er steeds meer zero-emissiezones ingesteld. Dit zijn zones waar vrachtwagens en bestelauto’s met CO2-uitstoot niet langer welkom zijn. Vaak gaat dit om de stadskern, maar ook om meerdere omliggende wijken. Enkel bedrijfsauto’s die volledig elektrisch zijn of op waterstof rijden zijn welkom in deze gebieden. Dat is een logistieke puzzel die veel geld gaat kosten.

Deze overgang gaat wel stapsgewijs. Vanaf 1 januari 2025 zijn auto’s met energieklassen lager dan Euro 5 niet toegestaan in zero-emissiezones. Dit betekent voor veel ondernemers dat zijn hun wagenpark compleet moeten verduurzamen. Zij zijn gedwongen over te stappen op elektrische voertuigen wanneer zij wel toegang willen houden tot deze gebieden.

Offerte aanvraag