Meer betalen per gereden kilometer

Meer-betalen-per-kilometer-1024x682

Uit onderzoeken in opdracht van het kabinet blijkt dat betalen per kilometer, zoals afgesproken in het regeerakkoord vanaf 2030, diverse praktische bezwaren met zich meebrengt. Tevens dreigt het systeem nadelig uit te pakken voor mensen met een laag inkomen, aangezien autobestuurders meer gaan betalen per gereden kilometer.

Lees in dit blog artikel welke mogelijke veranderingen gaan plaatsvinden en wat voor gevolgen dit heeft op uw kosten voor het maken van kilometers in de auto.

Veranderingen

Het tarief per kilometer zal naar verwachting tussen de 7 en 8 eurocent liggen, afhankelijk van de gekozen variant. Dit tarief zal gelden voor het hele land, op alle wegen en op elk tijdstip. Mensen die veel rijden, zullen aanzienlijk meer moeten betalen dan degenen die hun auto minder vaak gebruiken. De exacte vorm van het systeem is echter nog afhankelijk van politieke beslissingen. Deze kunnen onbedoelde gevolgen hebben, zoals fraudebevordering of voordelen voor mensen die al bevoordeeld zijn.

Het kabinet wilde aanvankelijk vóór de zomer de wet indienen, maar de definitieve beslissing wordt nu verwacht in het najaar.

Meer betalen voor gereden kilometers in het buitenland

Daarnaast zal meer betalen per gereden kilometer ook gevolgen hebben voor autovakanties. Ongeveer 15% van alle gereden kilometers door Nederlanders vindt plaats in het buitenland tijdens vakanties. Vanaf 2030 kan een autorit naar bijvoorbeeld Zuid-Frankrijk tot wel 200 euro extra kosten. Dit bedrag te betalen aan de Nederlandse Belastingdienst, zelfs voor kilometers buiten Nederland. Het effect op het reisgedrag is nog onzeker.

Het stimuleren van elektrisch rijden en het differentiëren op brandstofsoort en gewicht van de auto zijn ook overwogen, maar dit kan politiek gevoelig liggen en mensen met een laag inkomen benadelen. Daarnaast bestaan er praktische problemen met de registratie van gereden kilometers, waarbij aansluiting bij bestaande kilometerstandregistratie door garages als de eenvoudigste en meest privacyvriendelijke optie wordt gezien, hoewel de fraudebestendigheid nog nader onderzocht moet worden.

Offerte aanvraag