10% Leaserijders stopt met bijtelling betalen

Leaserijders

Van alle zakelijke rijders stopt 10% met het betalen van bijtelling, zij kiezen ervoor om maximaal 500 kilometer privé per jaar te rijden en hiervoor een kilometeradministratie te gaan bijhouden.

VZR heeft zakelijke rijders in een peiling gevraagd of zij al dan niet bijtelling gaan betalen in 2020. Maar liefst 1.526 zakelijke rijders zijn bevraagd in deze peiling. Het resultaat is helder.

Het kleinste percentage, 8% van de zakelijke rijders, geeft aan te stoppen met de 500 km-verklaring en vanaf 2020 te gaan bijtellen. Een iets groter percentage (10%) doet het precies andersom en stopt de bijtelling en gaat de privékilometers beperken tot 500 km. Daarmee daalt het aantal zakelijke rijders met bijtelling met 2%. Een stabiele 15% blijft bij zijn of haar 500 km-verklaring en daarmee is het hoogste percentage zakelijke rijders (66%) de groep die blijft bijtellen.

Eén keer per jaar, op 1 januari, kan een zakelijke rijder kiezen of hij/zij met een 500 kilometer-verklaring wil gaan werken. Daarmee mag je niet meer dan 500 kilometer privé per jaar rijden en moet je een sluitende ritregistratie kunnen overleggen aan de belastingdienst. Hoewel dit een administratieve last is, is het betalen van bijtelling wanneer je de auto bijna niet privé gebruikt erg kostbaar.

Het aantal berijders dat hier bewust keuzes in maakt is groot; maar liefst 18% van de ondervraagden wisselt. Daarmee wordt overigens ook duidelijk dat 82% geen veranderingen doorvoert.

Wanneer we de cijfers bij elkaar optellen, blijkt dat in 2020 bijna driekwart van de zakelijke rijders gaat voor de bijtelling (74%). Het aantal zakelijke rijders dat kiest voor de 500 km-verklaring ligt daarmee op 26%.

“Opvallende resultaten” legt Jan van Delft, voorzitter VZR, uit. “We hadden verwacht dat het stimuleringsbeleid voor schoon rijden, in combinatie met de grote aantallen EV’s die aan het eind van het jaar zijn afgeleverd, voor méér bijtellers zou gaan zorgen. Maar naar blijkt zijn er toch net iets meer zakelijke rijders die helemaal geen bijtelling meer willen betalen.“

Offerte aanvraag