Wat kost een auto?

Wat-kost-een-auto

Wat kost een auto?’ Wat kost een auto nou eigenlijk?’ is een veel gehoorde vraag van (toekomstige) autobezitters. Het bezit en gebruik van een auto kent diverse vaste kosten en variabele kosten. In dit artikel:

Gebruik ons handige rekenmodel in Excel:

Download rekenmodel

Vaste autokosten

De vaste kosten zijn de kosten die sowieso betaald moeten worden bij het bezitten van een auto, ongeacht of de auto wordt gebruikt of niet:

Wegenbelasting

Iedereen die een kenteken op zijn of haar naam heeft staan dient wegenbelasting of motorrijtuigenbelasting te betalen. De hoogte hangt af van het type voertuig, het gewicht, de brandstofsoort en de regio waar de belastingplichtige persoon woont. Bereken de hoogte van de belasting op de site van de Belastingdienst.

Verzekering

Ieder motorvoertuig in Nederland dient verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid (WA). Dit is om andere weggebruikers te beschermen: ontstaat er namelijk schade door schuld van de bestuurder, dan is de tegenpartij verzekerd van een vergoeding van de schade. Iedereen die een auto bezit is wettelijk verplicht om minimaal een WA-verzekering af te sluiten. Om ook schade buiten schuld van de bestuurder om en schade aan het eigen voertuig te verzekeren kan men er ook voor kiezen om dit mee te verzekeren in een WA-plus of WA-casco (all risk) verzekering af te sluiten. Ongeacht of het voertuig wordt gebruikt of niet, de kosten voor de autoverzekering dienen mee te worden genomen in de vaste autokosten.

Onderhoud & APK

Ook al wordt het voertuig niet of nauwelijks gebruikt, toch zitten er altijd onderhoudskosten aan. Voorbeelden hiervan zijn de kosten voor wasbeurten, lidmaatschap wegenwacht et cetera. Uiteraard zijn deze kosten minimaal als het voertuig stil staat, maar een voertuig te veel stil laten staan is ook geen aanbeveling.

Wanneer het voertuig 5 jaar of ouder is, moet er bovendien ieder jaar een APK-keuring plaatsvinden. Hier zijn uiteraard ook kosten aan verbonden. Voldoet de auto niet aan de minimale eisen, dan zijn er ook nog eens kosten gemoeid met het herstel of de reparatie.

Vaste afschrijving

Een (normale) auto wordt ieder jaar minder waard (sommige auto’s worden namelijk méér waard!), dit noemen we de afschrijving. Stel dat u een auto heeft gekocht voor €10.000,- en na 3 jaar verkoopt u deze voor €6.000,-, dan heeft u dus in 3 jaar tijd €4.000,- ‘afgeschreven’ (= €1.333,- per jaar of €111,- per maand!). Dit bedrag moet u dus ook meenemen in de berekening van uw autokosten. Immers, dit heeft het bezit ook daadwerkelijk gekost. Wanneer u een auto zakelijk heeft aangeschaft bent u zelfs verplicht deze ‘kosten’ mee te nemen in uw boekhouding.

Hoeveel de afschrijving precies is, kunt u berekenen door de huidige waarde van het voertuig te achterhalen. Via Webuyanycar (een auto verkoopsite) kan er een goede indicatie worden verkregen over de waarde van het voertuig.

Financieringskosten

Is de auto gefinancierd, dan moeten de kosten voor de financiering en rente ook worden meegenomen in de berekening.

Variabele autokosten

De variabele kosten zijn extra kosten die een auto met zich meebrengt wanneer u er in rijdt:

Reparatie, onderhoud & banden (ROB)

Wanneer er kilometers worden gemaakt met het voertuig, zullen zake die aan slijtage onderhevig zijn moeten worden onderhouden. Dit worden ook wel de ROB-kosten genoemd. De hoogte hiervan is sterk afhankelijk van hoeveel kilometer er gereden wordt; hoe meer kilometers, hoe hoger deze kosten. Via Carsom kunt u een indicatie krijgen van de te verwachten kosten aan uw voertuig.

Brandstofkosten

Wellicht een open deur, maar een voertuig verbruikt ook brandstof, dit kan benzine, diesel, (aard)gas, LPG of elektriciteit zijn (of een combinatie hiervan). De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk van het verbruik en de kosten van de betreffende brandstof. Uiteraard heeft u als bestuurder de nodige invloed op het gebruik. Lees ook ons artikel over brandstof besparen.

Variabele afschrijving

Naarmate een voertuig meer kilometers maakt, gaat de afschrijving ook sneller. Immers, een voertuig met een hoge kilometerstand brengt minder op dan een voertuig met een lage kilometerstand.

Dus wat kost een auto?

We hebben nu in kaart welke kosten het bezit en het gebruik van een auto met zich mee brengt. Nu kunnen we dus daadwerkelijk antwoord geven op de vraag ‘wat kost een auto’? Door alle kosten in één overzicht te zetten en onder te verdelen in vaste en variabele kosten (bijvoorbeeld in Excel), ontstaat er een duidelijk beeld van de exacte autokosten. Tel de volgende kosten op (bij voorkeur voor 12 maanden):

  • Verzekeringspremies
  • Wegenbelasting
  • Onderhoudskosten en APK-kosten
  • Eventuele financieringskosten
  • Eventueel lidmaatschap pechhulp

Dit tezamen zijn de totale vaste kosten van het voertuig, ongeacht of het voertuig wordt gebruikt. Worden er kilometers gemaakt dan gaan ook de variabele kosten lopen:

  • Kosten voor reparatie, onderhoud en banden
  • Brandstofkosten
  • Variabele afschrijving

Handig is om ook de kosten per kilometer in kaart te brengen. Tel alle vaste en variabele kosten voor 12 maanden op en deel ze door het aantal gereden kilometers gedurende deze periode. Dit is wat het per kilometer kost om een auto te rijden!

Offerte aanvraag