Referentie: TriviumMeulenbeltZorg

In gesprek met Mark Kranenbarg, Hoofd Vastgoed & Vervoer van TriviumMeulenbeltZorg. Gebruikt FleetGO voor: Fiscale kilometerregistratie, Live volgen, rijgedrag meten en optimalisatie van het wagenpark.

Wat doet TMZ?

Binnen TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) zetten ruim 1900 medewerkers en 1300 vrijwilligers zich dagelijks in om ouderen en chronisch zieken goede en persoonlijke zorg te bieden. TMZ biedt onder andere verpleging, verzorging, begeleiding en personenalarmering in haar moderne en duurzame woonzorg complexen en bij mensen thuis. TMZ staat voor persoonlijke zorg, waarin de relatie tussen cliënten, medewerkers en andere betrokkenen centraal staat. Het wagenpark van TMZ bestaat uit een groot aantal (pool)auto’s die door verschillende medewerkers en doeleinden gebruikt worden.

TriviumMeulenbeltZorg

‘De visie en persoonlijke benadering van FleetGO passen goed bij de cultuur van TMZ’.

Mark Kranenbarg

Hoe helpt FleetGO hierbij?

De koppeling van FleetGO naar het portal van TMZ gaat volledig automatisch via de API van FleetGO. Hierdoor is de administratieve last gereduceerd en hoeft TMZ zich geen zorgen te maken over de fiscale verantwoording.

Daarnaast wordt FleetGO ook gebruikt voor het live volgen van voertuigen. Bijvoorbeeld wanneer een bus voor personenvervoer onverhoopt te laat aanwezig is op locatie. Er kan eenvoudig bekeken worden hoelang het nog duurt voordat de bus op locatie arriveert of dat het beter is om een ander voertuig in te zetten.

Ook voor het optimaliseren van het wagenpark wordt FleetGO gebruikt, in het overzichtelijke dashboard kan bijvoorbeeld in één oogopslag bekeken worden hoeveel kilometer een bepaald voertuig heeft afgelegd en wat de tijdsbesteding van een voertuig is. Wanneer een voertuig niet optimaal gebruikt wordt, besluit de wagenparkbeheerder om het voertuig in te zetten op een andere locatie. Op deze manier houdt TMZ de grootte van het wagenpark onder controle en kan op afstand een goede inschatting worden gemaakt alvorens er daadwerkelijk actie ondernomen wordt.

TMZ gaat duurzaam te werk, daarom wordt ook het rijgedrag van de medewerkers gemeten. Zaken als het brandstofverbruik- en kosten, toerentallen en excessen in het rijgedrag zijn per voertuig, bestuurder of groep inzichtelijk. Hierdoor kan worden aangestuurd op zuiniger rijgedrag, dit loont zowel in de brandstof- als onderhoudskosten.

Waarom FleetGO?

Omdat dagelijks een groot aantal verschillende medewerkers op pad zijn met de voertuigen van TMZ is het bijhouden van een gesloten rittenregistratie voor een voertuig lastig. TMZ ging op zoek naar een oplossing waarbij de kilometeradministratie van een auto volledig automatisch en op naam van de medewerker wordt bijgehouden en waarbij een koppeling met het eigen TMZ portal makkelijk gemaakt kon worden. De doelstelling? Medewerkers moeten voor alle personeelszaken kunnen inloggen op één overzichtelijk portal, zodat zij naast het werk ondersteund worden in bijkomende administratieve handelingen. Dankzij een gezamenlijke automatische koppeling met de API van FleetGO kunnen alle gegevens vanuit FleetGO eenvoudig ingelezen worden in het medewerkersportal van TMZ. Wanneer een rit buiten het werkgebied van TMZ valt wordt de medewerker in het portal automatisch om een verklaring gevraagd, op deze manier kan TMZ alle ritten fiscaal verantwoorden. Door de CAN-bus koppeling worden ook alle kilometerstanden van de voertuigen automatisch doorgestuurd, waardoor correcties niet nodig zijn.

Een aanrader?

De samenwerking met FleetGO kwam tot stand nadat een onafhankelijke adviseur de partijen in 2015 bij elkaar bracht. De visie en persoonlijke benadering van FleetGO passen goed bij de cultuur van TMZ. FleetGO programmeert alle software in huis, hierdoor is het mogelijk om mee te denken met de wensen en eisen van TMZ. Dagelijks worden verbeteringen doorgevoerd, zodat FleetGO optimaal blijft ondersteunen in de dagelijkse werkzaamheden van TMZ.

Offerte aanvraag