Top 3 tachograaf overtredingen

Tachograaf Overtredingen

Na meer dan 5 jaar downloaden van tachograafdata heeft FleetGO meer dan 50 miljoen uur aan tachograafgegevens geanalyseerd. Vanuit deze enorme hoeveelheid data hebben we een top 3 van meest voorkomende tachograafovertredingen samengesteld.

1: Onderbreken van de rustperiode

In de Europese verordening staat dat alle rusttijden ononderbroken dienen te zijn. In de geanalyseerde gegevens troffen we veel situaties aan waarin de rustperiode, opzettelijk of onbedoeld, werd onderbroken. We vonden hiervoor twee oorzaken: een daarvan was het gedurende zeer korte tijd rijden (misschien door het verplaatsen van het voertuig) en de andere doordat de tachograaf abusievelijk op de werkstatus was gezet.

Veel chauffeurs realiseren zich niet dat de tachograaf door het verplaatsen van de truck automatisch naar de werkstatus springt. Dat gebeurt ook wanneer de chauffeur handelingen uitvoert op de tachograaf, zoals het plaatsen of verwijderen van de chauffeurskaart of het invoeren van landen waar de dienst begint of eindigt: met een druk op sommige knoppen wordt de rusttijd onderbroken.

We hebben dit ook veel gezien met de onderbreking van een wekelijkse rusttijd. Laten we het uitleggen aan de hand van een voorbeeld:

Als de chauffeur de avond voordat hij daadwerkelijk begint te werken naar het voertuig gaat. Bijvoorbeeld om documenten op te halen of om de rit voor te bereiden. Als hij die avond zijn chauffeurskaart invoert of gegevens in de tachograaf invoert, wordt de rusttijd onbedoeld onderbroken. In dit specifieke geval is de volgende keer tot de volgende wekelijkse rusttijd drastisch ingekort en loopt hij het risico een volledige wekelijkse rustperiode te moeten nemen in plaats van een verkorte rusttijd voor die periode.

2: Onjuiste handmatige invoer van gegevens

Wanneer een chauffeur zijn kaart in de tachograaf steekt, moet hij handmatig gegevens invoeren over wat hij heeft gedaan gedurende de periode dat de chauffeurskaart niet in de tachograaf zat. In de meeste gevallen betekent dit dat de bestuurder heeft gerust. Helaas troffen we veel situaties aan waarin chauffeurs geen of verkeerde informatie hebben ingevoerd over deze periode. Dit kan leiden tot ernstige inbreuken op de rij- en rusttijden.

3: Te veel verkorte dagelijkse rusttijden genomen

Chauffeurs mogen binnen een werkweek maximaal drie verkorte dagelijkse rusttijden nemen. De meeste chauffeurs zijn zich daarvan bewust, maar toch schenden veel chauffeurs deze regel, met het risico op een enorme boete. Waarom is dit dan toch een van de meest voorkomende tachograafovertredingen?
Het probleem zit hem in de volgende twee regels:

  • Rustperiodes moeten binnen een periode van 24 uur worden genomen
  • Rusten gedurende precieze periodes van 9 of 11 uur

Rustperiodes moeten binnen een periode van 24 uur worden genomen

De dagelijkse rusttijd moet worden genomen binnen 24 uur na aanvang van de werkzaamheden. Het lijkt erop dat veel chauffeurs te laat aan hun dagelijkse rusttijd beginnen, zodat hun geplande rustperiode niet in deze 24-uurs tijdspanne past.

Bijvoorbeeld: de chauffeur werkt al 14 uur en heeft een normale dagelijkse rusttijd van 11 uur gepland, in totaal dus 25 uur. In deze situatie past slechts 10 uur rust in de periode van 24 uur.

Rusten gedurende precieze periodes van 9 of 11 uur

De precieze meting van de rusttijden is ook een heikele zaak. Als u zelfs maar één minuut van uw geplande rusttijd van 11 uur misloopt, wordt uw 11 uur automatisch omgezet in de verkorte dagelijkse rusttijd.

Bijvoorbeeld: als een chauffeur op zijn eerste dag 1 minuut van zijn (geplande) 11 uur rust mist en 3 verkorte rustpauzes van 9 uur neemt, mist hij (waarschijnlijk onbedoeld) 2 uur rust in zijn laatste rusttijd omdat hij in zijn eerste rusttijd al (automatisch) een verkorte rusttijd van 9 uur heeft genomen.

Als de chauffeur dit niet tijdig opmerkt, kan dit leiden tot een situatie waarin de chauffeur onbedoeld de minimale rusttijd overschrijdt. Dit is een zeer ernstige tachograafovertreding met een hoge boete.

Over FleetGO

FleetGO is een van de snelst groeiende Europese technologiebedrijven die high-end telematica-oplossingen levert voor kleine, middelgrote en grote bedrijven. FleetGO creëert slimmere wagenparken met bruikbare gegevens en inzichten over chauffeur- en wagenparkprestaties, voertuiggebruik, diagnostische informatie en tachograafgegevens. Dagelijks vertrouwen meer dan 4.500 bedrijven op het FleetGO-platform om hun activiteiten te optimaliseren en hun kosten te verlagen.

Offerte aanvraag