Tachograafcontrole op afstand

Tachograaf Controle

De slimme tachograaf is een vernuftig apparaat dat de efficiency en veiligheid van weggebruikers vergroot. Eén van de in 2019 toegevoegde verplichte functionaliteiten van de tachograaf is de Dedicated Short Range Communication, oftewel; DSRC. Met behulp van deze beveiligde verbinding meten controlerende instanties op korte afstanden de tachograafgegevens.

Traditionele wegcontroles niet meer nodig

Controles op de weg… weinigen zien er reikhalzend naar uit. Dat is niet gek, want ze kosten vaak tijd en kunnen voelen als een inbreuk op de privacy. Zelfs als we rationeel de voordelen van controles herkennen. De slimme tachograaf met DSRC-functie maakt de traditionele wegcontroles overbodig. Dankzij deze geïntegreerde module meet de controleur op afstand of de tachograaf werkt en of deze al dan niet is gemanipuleerd. Als bestuurder van uw voertuig hebt u hierdoor minder kans om in een georganiseerde controle te vallen, waardoor u oponthoud voorkomt. Tel daar de vergrote verkeersveiligheid en eerlijker concurrentie binnen Europa (door controle van rij- en rusttijden) bij op en je houdt alleen voordelen over, mits u zich houdt aan de tachograaf regels.

Tachograaf controle op afstand

Om de zestig seconden bewaart de tachograaf de meest recente ritgegevens die nodig zijn voor wegcontroles. Dankzij de DSRC-module meet de controleur deze gegevens langs de weg – en dus op afstand – uit. De volgende gegevens worden hierbij gecontroleerd:

  • geregistreerde rijsnelheid tachograaf
  • tijdsafstellingsgegevens
  • kaartinvoer tijdens het rijden
  • kenteken
  • conflicten in de bewegingsgegevens (GNSS)
  • conflicten in de bewegingssensor
  • langstdurende stroomonderbrekingen
  • laatste beveiligingsinbreuken
  • rijden zonder kaart
Offerte aanvraag