Home » Tachograaf » Tachograafkaarten

Tachograafkaarten

Er zijn vier soorten tachograaf kaarten die met de digitale tachograaf kunnen worden gebruikt: de bestuurderskaart, de bedrijfskaart, de controlekaart en de werkplaatskaart. In dit artikel leert u meer over het gebruik van deze specifieke kaarten, hun ontwerp en de belangrijkste kenmerken.

Tachograaf bestuurderskaarten

Wanneer een bus of truck is uitgerust met een digitale tachograaf, heeft de bestuurder een bestuurderskaart nodig om dit voertuig te mogen besturen. De bestuurderskaart registreert de data en tijden waarop de kaart werd gebruikt om in een voertuig te rijden en de voertuigen waarin de kaart werd gebruikt. Het registreert de kilometerstanden van het voertuig, het registratienummer, de tijd en totale afstand van elke afgelegde rit, alsook de activiteitstatussen van die specifieke rit. Ook registreert het de aanwezigheid van bijrijders en hun gegevens. De bestuurderskaart slaat de geregistreerde gegevens op voor elke dag dat de kaart wordt gebruikt en heeft een gemiddelde geheugencapaciteit van ongeveer 28 dagen. De gegevens van de bestuurderskaart kunnen op het tachograafscherm worden weergegeven, via de voertuigunit van de tachograaf worden afgedrukt of via een kaartlezer of andere speciale apparatuur worden gedownload. Technisch gezien is het mogelijk om een voertuig te gebruiken zonder bestuurderskaart, maar dit is in strijd met de regelgeving en het voertuig zelf zal een aantekening maken van elke keer dat het zonder kaart wordt gebruikt. Een bestuurder mag slechts één kaart bezitten en de persoonlijke bestuurderskaart is vijf jaar geldig.

Voorkom boetes met een automatische tacho download
De tachograaf boetes zijn vrij hoog en er wordt streng gecontroleerd op misbruik. Het is dus van groot belang om serieus om te gaan met de digitale tachograaf en de bestuurderskaart. Doordat FleetGO het uitlezen van zowel het massageheugen en de bestuurderskaart verzorgd, hoeft u zich hier niet druk meer om te maken. Ook de bewaarplicht van twee jaar wordt volledig door FleetGO verzorgd. Lees hier meer over Tacho Download.

Tachograaf bedrijfskaarten

De bedrijfskaart wordt door de bevoegde instantie van de lidstaat waarin het bedrijf is gevestigd aan vervoersbedrijven verstrekt. De kaart moet worden gebruikt om de in het massageheugen van de tachograaf opgeslagen data te downloaden en de gegevens van dit bedrijf te vergrendelen tegen ongeoorloofde toegang door derden. De kaart houdt ook de rij- en rusttijden van de verschillende voertuigen bij ten behoeve van de bedrijfsadministratie.

Voordat een voertuig in gebruik wordt genomen, moet een bedrijf de bedrijfsinformatie invoeren in de tachograaf. Dit gebeurt door de bedrijfskaart in de tachograafopening te steken en de instructies te volgen. De bedrijfskaart bevat maximaal 230 registraties met betrekking tot uitgevoerde vergrendelingen en downloads en heeft geen administratieve vervaldatum gespecificeerd in de verordening.

Tachograaf controlekaarten

Wetshandhavers moeten het correcte gebruik van de digitale tachograaf kunnen controleren en daarom hebben zij een controlekaart nodig bij het uitvoeren van controles vanwege het handhaven van de tachograafplicht, zoals de arbeidstijdenrichtlijn en de verordeningen inzake wegvervoer (arbeidstijd). De rij- en rusttijden kunnen met de controlekaart worden uitgelezen om de naleving ervan te controleren. Dit kan worden gedaan door de data op de bestuurderskaart te lezen of door de opgehaalde gegevens van de digitale tachograaf te lezen. De controlekaarten geven de politie en wetshandhavers onbeperkte toegang tot alle informatie die in het digitale tachograafsysteem is opgeslagen, zelfs als een bedrijf een “slot” heeft geplaatst. De controlekaart is overwegend blauw en kan 230 registraties van controleactiviteitsgegevens opslaan. De kaart heeft geen administratieve vervaldatum gespecificeerd in de verordening.

Tachograaf werkplaatskaarten

Een werkplaatskaart is een overwegend rode smartcard die in principe wordt afgegeven aan erkende werkplaatsen en/of hun installateurs voor het installeren, activeren, kalibreren, controleren en downloaden van digitale tachografen. Alle wijzigingen aan het systeem worden geregistreerd voor toekomstig gebruik. De op de kaart geregistreerde gegevens zijn de gegevens van de eigenaar van de kaart en de gegevens met betrekking tot de laatste 88 kalibraties die met deze werkplaatskaart zijn uitgevoerd. De werkplaatskaart is de enige die wordt verstrekt met een pincode en heeft een geldigheidsduur van één jaar. Deze pincode is persoonlijk en wordt slechts eenmaal verstrekt. Een werkplaats kan meerdere werkplaatskaarten bezitten.

De tijdelijke bestuurderskaart

Een tijdelijke bestuurderskaart is bedoeld voor een chauffeur uit een niet-EU/EER-land die bij een Nederlands bedrijf werkt. De kaart wordt eenmalig verstrekt en heeft een maximale geldigheidsduur van 185 dagen.

Chauffeurs uit een niet-EU/EER-land die werkzaam zijn bij een Nederlands bedrijf en professioneel goederen- of personenvervoer per bus uitvoeren, hebben een tijdelijke bestuurderskaart nodig.

De tijdelijke bestuurderskaart is een persoonlijke tachograafkaart met drie functies:

  • Identificatiemiddel (met pasfoto op de kaart).
  • Geeft toegang tot de digitale tachograaf.
  • Registreert rij- en rusttijden.

De maximale geldigheidsduur van de tijdelijke bestuurderskaart is afhankelijk van de duur van de werkvergunning of het bestuurdersattest, maar de kaart is nooit langer dan 185 dagen geldig.

Hoe verkrijgt u een tachograafkaart?

De afgifte van digitale tachograafkaarten valt onder Verordening (EEG) nr. 3821/85 en de AETR, zoals laatstelijk gewijzigd. Het valt onder de verantwoordelijkheid van de betrokken lidstaat. Lidstaten beslissen over hun eigen afgifteprocedures, die per land kunnen verschillen.  In Nederland is de KIWA verantwoord voor het aanvragen van tachograafkaarten. Om ervoor te zorgen dat een aanvragende chauffeur niet reeds in het bezit is van een geldige bestuurderskaart, hebben de Europese Commissie en de lidstaten een netwerk op EU-niveau opgezet dat de nationale afgifte-instanties met elkaar verbindt. Het doel van dat netwerk, ‘TACHOnet‘ genaamd, is het uitwisselen van gegevens over kaarten die moeten worden uitgegeven of die zijn uitgegeven, gestolen, verloren of ingetrokken.

Verloren, gestolen of beschadigde bestuurderskaarten

De chauffeur moet binnen 7 kalenderdagen nadat de bestuurderskaart defect, verloren of gestolen is, een vervangende kaart aanvragen. De afgifte-instantie moet binnen vijf werkdagen na ontvangst van een geldige aanvraag een vervangende kaart afgeven. In de tussentijd moet de chauffeur de aan het einde van de rit in de voertuigunit van de tachograaf geregistreerde gegevens over zijn rij- en rusttijden uitprinten, zijn persoonlijke gegevens toevoegen en de afdrukken ondertekenen. Het is verboden (behalve in bepaalde beperkte omstandigheden) om langer dan 15 kalenderdagen door te rijden zonder geldige bestuurderskaart. De afgifte-instanties houden een register bij van afgegeven, geldige en ongeldige kaarten en wisselen gegevens uit via TACHOnet. Als u een kaart gebruikt die als defect, verloren of gestolen is verklaard, wordt u gedetecteerd.

BELANGRIJK: Dit is slechts een korte handleiding en hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. Elke chauffeur of onderneming moet altijd vertrouwen op het volledige wettelijke document dat hier te vinden is: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj?locale=nl

Dit artikel is op 06-12-2019 voor het laatst bijgewerkt.

Tachograafkaarten

Afbeelding: Tachograafkaarten

Tacho Download

Tachograafgegevens op afstand uitleesbaar en volledig automatisch.

Tacho Download

Tachograafgegevens op afstand uitleesbaar en volledig automatisch.

We groeien snel!

Fast50-2015-300x150-300x150
Fast50-2016-300x150-300x150
Main50-2016-150x150
Main50-2017-150x150
Main50-2018-150x150
FD-Gazellen logo zwart-wit