Home » Tachograaf » Controlekaart tachograaf

Controlekaart tachograaf

Met behulp van een controlekaart gaan wethandhavers na of chauffeurs van voertuigen met een tachograafplicht aan de wettelijke richtlijnen voldoen. Maar voor wie is zo’n kaart eigenlijk bestemd en hoe vraag je ‘m aan? Lees het hieronder.

Wat is een controlekaart?

Een controlekaart is een kaart waarmee de data van (de bestuurderskaart van) een tachograaf kan worden uitgelezen. Behalve gegevens van de bestuurderskaart, kan hiermee ook (alle) andere data van een digitale tachograaf worden opgevraagd. Zo kan onder andere worden nagegaan of de rust- en rijtijden in acht zijn genomen. De controlekaart kan worden aangevraagd en gebruikt door inspecteurs van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de politie en andere opsporingsdiensten.

Controlekaart: kosten, aanvragen en verlengen

Ieder land heeft een instantie via waar een controlekaart kan worden aangevraagd , verlengd en betaald. Daartoe bevoegde instanties kunnen de kaart online aanvragen via het Kiwa Register. In Nederland zijn de kosten voor zowel het aanvragen als het verlengen van een controlekaart € 121,00.

Wanneer wordt de controlekaart gebruikt?

Tachograafcontroles worden in de regel langs de weg of tijdens een (bedrijfs)inspectie gedaan. Bij een wegcontrole zal een inspecteur van de ILT een chauffeur vragen langs de snelweg te parkeren, waar gecontroleerd wordt of de rij- en rusttijden zijn nageleefd. Als een voertuig is uitgerust met een slimme DSRC-tachograaf, wordt de tachograaf gecontroleerd op verdachte signalen (zoals het rijden zonder bestuurderskaart). Wordt er een overtreding ontdekt, dan kan de vrachtwagen van de weggehaald worden. Bij een bedrijfscontrole zal gecontroleerd worden of de tachograafdata volledig is, en of er geen overtredingen zijn begaan.

Voorkom boetes met een automatische tacho download
De tachograaf boetes zijn vrij hoog en er wordt streng gecontroleerd op misbruik. Het is dus van groot belang om serieus om te gaan met de digitale tachograaf en de bestuurderskaart. Doordat FleetGO het uitlezen van zowel het massageheugen en de bestuurderskaart verzorgd, hoeft u zich hier niet druk meer om te maken. Ook de bewaarplicht van twee jaar wordt volledig door FleetGO verzorgd. Lees hier meer over Tacho Download.

BELANGRIJK: Dit is slechts een korte handleiding en er kunnen geen rechten worden verleend. Elke chauffeur of onderneming moet altijd vertrouwen op het volledige wettelijke document dat hier te vinden is: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/561/oj?locale=nl

Dit artikel is op 24-12-2019 voor het laatst bijgewerkt.

Tachograaf controle kaart

Afbeelding: Controlekaart tachograaf (via www.kiwaregister.nl)

Tacho Download

Tachograafgegevens op afstand uitleesbaar en volledig automatisch.

Tacho Download

Tachograafgegevens op afstand uitleesbaar en volledig automatisch.

We groeien snel!

Fast50-2015-300x150-300x150
Fast50-2016-300x150-300x150
Main50-2016-150x150
Main50-2017-150x150
Main50-2018-150x150
FD-Gazellen logo zwart-wit