Realtime vervoersbewijs dierlijke mest: nieuwe wetgeving vanaf 1 januari 2023

mest-vervoer-uitgelicht

Op 1 januari 2023 gaat de nieuwe regelgeving rondom mestvervoer in Nederland in. Vanaf dat moment zijn alle mestvervoerders verplicht om hun transport realtime bij te houden en via een universeel systeem door te geven. Gegevens over iedere rit moeten bovendien vijf jaar bewaard blijven. Deze nieuwe regelgeving vervangt het oude Vervoersbewijs dierlijke mest, ook wel bekend als het VDM. De nieuwe wetgeving introduceert het rVDM: het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest. Wat houdt dit precies in en waar moet u rekening mee houden? U leest het hier.

Wat is het rVDM?

Het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest is in het leven geroepen om meer inzicht te krijgen in het transport van mest. Waar agrariërs in het verleden het VDM moesten invullen met informatie over gewicht, bemonstering en de laad- en losplekken, is het nu ook verplicht om het vervoer stap voor stap te volgen. Het doel is om zo de wetgeving rondom mesttransport beter na te leven, waardoor de Nederlandse wetgeving in lijn is met de Europese wetgeving. Na een periode van proeven en langzame uitrolling, is het vanaf 1 januari 2023 de norm om het rVDM te gebruiken in plaats van het oude VDM.

Hoe werkt het?

Om het mesttransport inzichtelijker te maken, zijn alle betrokkenen bij een transport verplicht om een account aan te maken voor het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest. Het aanmaken van een account is slechts eenmalig nodig. Hierna moet iedere betrokkene een melding doorgeven van ieder mesttransport. Na de vooraanmelding ontvangt de vervoerder een uniek rVDM-nummer, waar vervolgens alle belangrijke informatie aan gekoppeld wordt. Zo zijn de weging en de monsteranalyse eenvoudig terug te vinden. Ook het doorgeven van de laadlocatie is belangrijk. Na het vertrek begint het realtime volgen van het transport. Dankzij speciale GR/GPS-apparatuur is het mogelijk om de vracht ieder moment te volgen, van het exacte tijdstip van vertrek tot het exacte losadres.

Gegevens doorgeven, wijzigen en goedkeuren

Het voordeel van het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest is dat het systeem vrijwel automatisch alle belangrijke gegevens doorgeeft. In het geval van een bijzonderheid of storing, hebben landbouwers en intermediairs de mogelijkheid om een meldcode door te geven. Voor het vertrek van het vervoer is het bovendien mogelijk om wijzigingen door te geven, zoals een ander gewicht of een nieuwe monsteranalyse. Voor het lossen van de lading kan het losadres gewijzigd worden. Is het mesttransport eenmaal succesvol afgerond? Dan hebben zowel de leverancier als de afnemer tot 24:00 uur van de volgende werkdag om de gegevens goed te keuren. Dit voorkomt dat er eventuele fouten in het systeem blijven zitten.

Voor wie geldt de nieuwe regelgeving niet?

Het realtime vervoersbewijs dierlijke mest is voortaan de norm binnen het mesttransport. Het systeem is verplicht voor iedereen, behalve voor mestvervoer binnen het eigen bedrijf. Voor alle andere vormen van mesttransport is het verplicht om gebruik te maken van het rVDM. Dit geldt zowel voor intermediairs als voor vervoerders die geen intermediair hoeven in te schakelen. Voor de tweede groep gelden wel andere regels. Zij hoeven de mestvoorraad niet te bemonsteren, exact te wegen en te analyseren. Het aanschaffen van geschikte GPS-apparatuur is ook niet noodzakelijk. Alleen het doorgeven van het laden, lossen en geschatte gewicht van de mest is verplicht voor deze groep. Deze uitzondering geldt onder andere voor:

  • Boer-boer-vervoer
  • Afvoer naar een particulier
  • Vervoer naar grenspercelen
  • Vogelaarvariant

Hoe worden gegevens doorgegeven en gewijzigd?

Welke software er gebruikt moet worden voor het rVDM is afhankelijk van wie het mesttransport op zich neemt. Voor intermediairs geldt dat zij een bestaand bedrijfsmanagementsysteem gebruiken om toegang te krijgen tot het realtime Vervoersbewijs dierlijke mest. Zij zijn bovendien verplicht om de juiste GR/GPS-apparatuur in ieder voertuig te installeren. Dit garandeert dat de rit daadwerkelijk realtime gevolgd kan worden. Voor agrariërs die niet verplicht zijn om een intermediair te gebruiken, geldt dat zij toegang krijgen tot een speciale app. Met hun mobiele telefoon geven ze vervolgens alle noodzakelijke informatie door. Speciale GPS-apparatuur is niet verplicht voor deze groep.

Administratie bijhouden

Dankzij het gemoderniseerde systeem zou het aanvragen van een rVDM minder tijd in beslag moeten nemen dan het oude VDM. Hier staat wel tegenover dat intermediairs nieuwe GR/GPS-apparatuur moeten aanschaffen voor hun voertuigen. Bovendien moet er veel meer informatie worden opgeslagen. Niet alleen de analyse en het gewicht van de mest moet bewaard blijven, maar ook het exacte verloop van het mesttransport. De wetgeving vanaf 1 januari 2023 stelt bovendien dat het verplicht is om alle informatie minimaal 5 jaar te bewaren. Daarom moeten landbouwers hun administratie goed op orde hebben en geen waardevolle informatie verliezen.

Ritregistratie maakt het landbouwers makkelijker

Het registreren van ritten is niet nieuw. Veel transporteurs maken gebruik van professionele ritregistratie voor fiscale doeleinden. Deze technologie is ook inzetbaar voor landbouwers die aan de eisen van het nieuwe realtime Vervoersbewijs dierlijke mest willen voldoen. Zo biedt FleetGO rittenregistratie op detailniveau aan. Dankzij een speciale black box is het mogelijk om iedere rit op de voet te volgen. Door deze gegevens direct door te sturen naar de cloud, is de ritregistratie meteen veiliggesteld. FleetGO bewaart alle gegevens tot 10 jaar, waardoor u ervan verzekerd bent dat u aan uw administratieplicht voldoet. De ritregistratie van FleetGO stelt u onder andere in staat om:

  • De complete routehistorie in te zien
  • Bestuurdersidentificatie in te schakelen
  • Gepersonaliseerde rapportages op te stellen

Hierdoor lukt het u om altijd te bewijzen waar uw voertuigen zijn geweest, van geregistreerde laadplekken tot de exacte locatie van het losadres. Voor iedere rit krijgt u een uitgebreid rapport, dat eenvoudig te koppelen is aan het rVDM.

De toekomst van mestvervoer in Nederland

Deze nieuwe regelgeving zorgt ervoor dat mest vervoeren in Nederland altijd volgens de boekjes loopt. Het vraagt wat aanpassingsvermogen van landbouwers en intermediairs. Gelukkig zorgen technische oplossingen ervoor dat deze wetgeving geen belemmering hoeft te zijn. Door gebruik te maken van het systeem van FleetGO, weet u zeker dat uw administratie op orde is. Bij een eventuele controle heeft u alle noodzakelijke informatie bij de hand, waardoor u weer een zorg minder heeft. Wilt u meer weten over FleetGO en onze diensten? Neem dan contact met ons op en vraag een op maat gemaakte offerte aan voor ons rittenregistratiesysteem.

Offerte aanvraag