Onderhoud aan uw wagenpark: correctief, preventief en predictief

Onderhoud Wagenpark

Autopech is vandaag de dag één van de meest frustrerende en ingrijpende gebeurtenissen in het beheer van een wagenpark. Het heeft een grote impact op kosten, tijd en mogelijk klanttevredenheid. Door het voorkomen van onnodige uitvaltijd boekt u winst op elk van deze terreinen en verbetert u de algehele prestatie. Welk vorm(en) van onderhoud past het best bij u?

Drie vormen van onderhoud

Met tijdig onderhoud voorkomt u autopech, stilstand en daarmee extra kosten. Onderhoud kan zogezegd worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • Preventief, gepland onderhoud: op basis van een onderhoudsfrequentie die door de fabrikant is bepaald, zoals de kilometerstand of het aantal motoruren.
  • Correctief onderhoud: op basis van mankementen, gebreken en/of indicaties op het dashboard.
  • Predictief onderhoud: op basis van een voortdurende controle van de gezondheidstoestand van het voertuig.

Preventief, gepland voertuigonderhoud

Gepland onderhoud kan worden gezien als standaardonderhoud dat is gebaseerd op het service-interval van de fabrikant. Voertuigfabrikanten schrijven een specifieke onderhoudsfrequentie voor, zoals klein onderhoud bij elke 10.000 km en groot onderhoud bij elke 20.000 km.

In moderne voertuigen worden chauffeurs hiervan op de hoogte gebracht via een melding op het dashboard en sommige voertuigen maken gebruik van dynamische service-intervallen op basis van sensoren die het werkelijke gebruik en de slijtage meten.

Wat betreft gepland onderhoud is alde meest eenvoudige oplossing van FleetGO handig, omdat hiermee standaard het aantal gereden kilometers wordt geregistreerd. Op basis van vooraf ingestelde intervallen kunt u aan de hand van de kilometerstand eenvoudig een overzicht van aankomende service-intervallen genereren. Zo kunt u proactief een bezoek aan de garage inplannen en uw voertuigen optimaal benutten.

En als we verbinding maken met de boordcomputer (het CAN-bussysteem) is het mogelijk om onder meer motoruren, temperaturen, toerental en brandstofverbruik te verkrijgen, waardoor u een nóg beter overzicht over de prestaties van uw wagenpark krijgt.

Correctief voertuigonderhoud

Correctief (ook wel: reactief) onderhoud is noodzakelijk als het voorkomen van een mankement of defect niet mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval bij fysieke mankementen, zoals een lekke band of een afgebroken spiegel. Het voertuig zelf geeft ook indicaties van vergelijkbare defecten aan door middel van (licht)indicatoren op het dashboard. Deze indicatoren geven een bepaald probleem of aanstaand gebrek aan waarop door de chauffeur moet worden gereageerd.

FleetGO is in staat deze indicatoren te tonen op het FleetGO Platform, zodat de wagenparkbeheerder kan reageren om een mogelijke uitvaltijd te minimaliseren. Zo kan de beheerder bijvoorbeeld alvast een afspraak maken met de garage, een vervangend voertuig regelen, alvast benodigde onderdelen bestellen of een berger inschakelen.

Predictief voertuigonderhoud

Predictief onderhoud is het magische toverwoord waar alles om draait. Bij correctief onderhoud speelt vaak urgentie wat zorgt voor hoge kosten (niet effectient), en bij preventief, gepland onderhoud blijft het onzeker of de basale inschatting van het voorkomen van mankementen de juiste is (beperkte effectiviteit). In beide gevallen gaat het om een momentopname van de gezondheidsstatus van een voertuig.

Predictief voortuigonderhoud biedt een continue monitoring van het voertuig. De essentie van effectief en efficiënt onderhoud is niet te veel te doen, en wat je wel doet, op tijd. Het gaat erom op een zo vroeg mogelijk tijdstip op de hoogte te zijn van alle signalen waarmee de beste inschatting gemaakt kan worden. Als het op slijtage en mogelijke risico’s aankomt, kunnen computers, sensoren en technici een inschatting geven, maar nog steeds niet precies voorspellen wat er waarschijnlijk wanneer gaat gebeuren. Hoewel predictief onderhoud daarom nog altijd een deel ‘zwarte magie’ omvat, zoals data en kennis over specifieke situaties, kan het  erg goed mogelijke gebeurtenissen voorspellen en een passende reactie organiseren. Voorbeelden:

  • Als de temperatuur van de motor na verloop van tijd steeds hoger wordt, kan dat betekenen dat de motorolie verouderd of van lage kwaliteit is.
  • Als een remschijf aan de ene zijde van een voertuig meer slijtage vertoont dan de andere remschijven, kan dat op een vastzittende remklauw wijzen.
  • Als de bandenspanning langzaam afneemt, kan er sprake zijn van een lek.
  • Het risico op een lekke band neemt toe als de temperatuur van een band mettertijd tijd toeneemt of waarden laat zien die anders zijn dan die van de andere banden.

Een continue analyse van onze data stelt ons in staat om na verloop van tijd en op basis van allerlei soorten gegevensbronnen steeds meer situaties te voorspellen.

Predictief onderhoud: hoe het werkt

De Cubiq™, oftewel de besturingseenheid van FleetGO, speelt net als bij het merendeel van onze oplossingen, een centrale rol. De Cubiq™ kan met alle benodigde gegevensbronnen worden verbonden, zoals CAN, OBD, FMS en een tachograaf. Dankzij onze zeer gestandaardiseerde hardware en kabelopzet kan onze oplossing op de meeste standaarden worden toegepast, zonder daarbij de integriteit van het voertuig aan te tasten. Dit houdt in: geen soldeersel, geen beveiligingsrisico’s en geen problemen met garanties en aansprakelijkheden.

Aan de hand van de bedrijfscasus verzamelen we alle benodigde gegevens en brengt de Cubiq™ in real time alle gegevens over naar de FleetGO Cloud.

In de FleetGO Cloud heeft de wagenparkbeheerder een volledig overzicht over het wagenpark, huidige locaties, statussen en mogelijke (aanstaande) defecten. Dankzij het overzicht kan de beheerder in verwachte en onverwachte situaties proactief handelen en reageren.

En het best van alles is dat FleetGO merkonafhankelijk is, waardoor wagenparken met voertuigen van verschillende merken geen probleem zijn. Dit geeft u veel meer controle en flexibiliteit dan wanneer u vast zit aan een merkspecifieke oplossing.

Offerte aanvraag